Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Xây một tập thơ là phá một nhà tù.

Trần Dần
(Sổ thơ 1974)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Ôi,
 cuộc đời
   dở lại hoá hay

Kẻ thắng
  trắng tay
     người thua
được !
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Votinhkhach

Vác bị
Ăn mày
Nếu may
Đỡ vả...
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Gia

Ăn chả
     dính vạ con rơi
                    Nem mời
                           chớ xơi,kẻo hối!^^
Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

B5ch Phủ Du đã viết:
Ăn chả
    dính vạ con rơi
                   Nem mời
                          chớ xơi,kẻo hối!^^
Khó mà
   gặp chuyện không may
                   Đến tay
                          không xài, cũng tiếc ! :D
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Gia

Tuấn Khỉ đã viết:
Xây một tập thơ là phá một nhà tù.

Trần Dần
(Sổ thơ 1974)
Dụng nhiều ngôn từ hay gộp khéo thành thơ!


PHỦ DU
(Kinh nghiệm quí 10/1/2011)
Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Rác

Loãng
   nhạt!
Chán
   nhàm!
Spam!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Votinhkhach đã viết:
Vác bị
Ăn mày
Nếu may
Đỡ vả...
Vác bị
Ăn mày
Vô tình gặp
Người xưa ấy
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Gia

Chống nẩy
                              Bở hơi tai
                                                  Thở dài
                                                                  Mai tiếp vậy!
Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Votinhkhach đã viết:
Vác bị
Ăn mày
Nếu may
Đỡ vả...
Vác bị
Ăn mày
Vô tình gặp
Người xưa ấy

Thì không ăn mày nữa
làm từ thiện
rồi... khóc,,,
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối