Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

quocviet

Vua thiệu trị nổi tiếng là một nhà thơ hay.
Trong đó nổi tiếng nhất là bài thơ có hình bát quái.
Nhưng tôi tìm mãi mà không có bản sao hoặc ảnh chụp gần (có thể đọc được chữ) của bài thơ.
Ai có bài đó thì Post lên cho mọi người thưởng thức với.
Nhân đây cũng mong mọi người có bài thơ của vua Thiệu Trị thì post lên luôn đi.
Tôi thấy không có nhiều sách viết về các bài thơ của vua Thiệu Trị lắm.
(bài thơ có hình bát quái nếu ai có thì gửi về cho mình theo địa chỉ mail hanconruoi@gamil.com hoặc qv_526@yahoo.com. Xin cảm ơn rất nhiều)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Tiền đình tạc dạ nhất chi mai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

HI tên là :

Vũ trung sơn thuỷ - Thiệu Trị - Nguyễn Phúc Miên Tông

Sách này có in khoảng năm 1997 hoặc 1998 gì đó & dầy hơn 500 trang .

Trước đây Ung cũng mua 1 cuốn & đọc sơ sơ nhưng bi giờ thì sách ở đâu thì không biết nữa !!!

Bạn thử tìm Vũ trung sơn thuỷ - xem sao !

Nếu bí quá thì tìm tay Nguyễn Phước Hải Trung mà hỏi ! Tay này chắc chắn có 01 bản !

- uhdp 25/04/09
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

HI

Tìm hiểu kỹ xảo hồi văn liên hoàn trong bài Vũ Trung Sơn Thủy của Thiệu Trị/ Nguyễn Tài Cẩn.- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 1998.- 450tr.; 21cm.
    KHPL:   805.

    Tóm tắt nội dung: Giới thiệu bài thơ Vũ Trung Sơn Thủy của Thiệu Trị trong đó đề cập đến các kỹ xảo hồi văn liên hoàn, cách xếp theo "hình tròn bát quái" cách tìm các bài thất ngôn bát cú, các bài thơ tứ tuyệt, cách đọc thơ....
    Số ĐKCB:   VND.037832

    Từ khóa:   Thiệu Trị,  Thơ chữ Hán,  Vũ Trung Sơn Thủy,  
    Từ khóa tác giả:   Nguyễn Tài Cẩn,

V
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]