Trang trong tổng số 83 trang (822 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83]

Ảnh đại diện

dangthuoc

Lâu quá rồi không giao lưu trên thi vien, hôm nay ngày 02/12/2015 gửi lời thăm hỏi đến  Minh Nguyệt chúc cháu mạnh khoẻ hạnh phúc, cháu vào FACEBK chơi nhé của bác là THUOC DANG
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Chẳng có sóng, đôi bờ im lặng
Bến nhớ thuyền...! thuyền lại về đâu...?
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 83 trang (822 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83]