Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Baba Yaga

Đang bay nghe tiếng động vang... uỳnh
Ngoái cổ lại xem bỗng thất kinh
Toe toét máu trào trên miệng gã
Hoa xinh!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kikimora

nhìn qua cậu ấm thật là xinh
Ngắm kĩ thì không giống anh mình
da đen mắt lác nom ôi khiếp
kinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

nhìn qua cậu ấm thật là xinh
Ngắm kĩ thì không giống anh mình
da đen mắt lác nom ôi khiếp
kinh

Nhìn xa cứ tưởng em rất xinh
Vừa bước tới gần phải dật mình
Bụng ỏng rốn lồi mắt toen toét
Trông phát kinh...
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Nhìn lại đi anh em quá xinh
Phải chăng làng chẳng đổi hướng đình
Vấn đề  phẫu thuật mắt đơn giản
Đục thủy tinh!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Baba Yaga đã viết:
Đang bay nghe tiếng động vang... uỳnh
Ngoái cổ lại xem bỗng thất kinh
Toe toét máu trào trên miệng gã
Hoa xinh!
Đẹp trai Hoa chẳng nét nào xinh
Phù thuỷ ôi thơ quả thật kinh
Tìm mãi chẳng ra điều vẫn thiếu
Tình!
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Đông Quan đã viết:
Nghe danh phượng hoàng lừa
Tớ sợ vãi túa lua
Sư tử Hà Đông cũng
Thua!
Phượng Hoàng Lửa đây, chẳng phải Lừa
Chưa gặp sao đã sợ túa lua?????????????????????????????????????????
Mời Quan đọ sức cùng Sư Tử
Xem ai thua!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
Đông Quan đã viết:
Nghe danh phượng hoàng lừa
Tớ sợ vãi túa lua
Sư tử Hà Đông cũng
Thua!

Phượng Hoàng Lửa đây, chẳng phải Lừa
Chưa gặp sao đã sợ túa lua?????????????????????????????????????????
Mời Quan đọ sức cùng Sư Tử
Xem ai thua!
Đông thua, Phượng chẳng chịu cho thua
Quân chịu, Hoàng không vẫn muốn lừa
Yết hậu, chiếu thơ còn cố níu
Đùa!

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Baba Yaga đã viết:
Nhìn lại đi anh em quá xinh
Phải chăng làng chẳng đổi hướng đình
Vấn đề  phẫu thuật mắt đơn giản
Đục thủy tinh!
Nhìn kĩ em vẫn có nét xinh
Nhất trong đám nữ ở sân đình
Không hay em có chồng chưa nhĩ
...Bụng to uỳnh.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Baba Yaga đã viết:
Nhìn lại đi anh em quá xinh
Phải chăng làng chẳng đổi hướng đình
Vấn đề  phẫu thuật mắt đơn giản
Đục thủy tinh!

Nhìn kĩ em vẫn có nét xinh
Nhất trong đám nữ ở sân đình
Không hay em có chồng chưa nhĩ
...Bụng to uỳnh.


Hiển vi dí sát tạm là xinh
Cán chổi cặp mông tựa cột đình
Móm mém hôn chồng răng thiếu nhỉ?
Kinh!
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Ai cho anh dí sát mà xinh
Cán chổi em đây đập vỡ đình
Chồng có chưa đâu can hệ tới
Huynh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối