Chúc ông Tổng được bình an
Để cho dân chúng lầm than đổi đời
Nước mình mãi tiến gấp mười
Hùng cường - Giầu mạnh sáng tươi đất Rồng

Diệt nhũng mạnh nữa lên ông
Quan tham mà hết núi sông vẹn toàn
Tiếng thơm để lại muôn vàn
Cờ đỏ - Độc lập - Sao vàng tung bay

Nhân dân ơn Đảng công này ...