Mối tình đầu
Victor Hugo

Mối tình đầu trôi qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió lùa thổi mãi

Hàng cây trút lá vàng
Quàng lên mình sắc biếc
Cứ mỗi độ thu sang
Gió rung cành tha thiết

Thật kỳ lạ tình đầu
Như lá khô khát nắng
Tưởng là sẽ nói nhiều
Mà muôn đời im lặng...
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.