Trang trong tổng số 28 trang (277 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28]

Ảnh đại diện

Hà Như


CON VOI THỨ 100

Tại Phú Thọ, có 1 ngọn núi, giống con voi  quay
đầu về hướng Bắc, bị coi là bội phản, phải chịu chết chém.
Nhưng người dân nơi ấy, cho đây là một chiến sĩ, đang canh
gác, bị sát hại.


Voi thứ một trăm bị chém đầu
Đến nay máu vẫn rỉ loang màu.
Cả đàn chín chục cho là phải,
Một đám dăm ba bảo thế đâu.
Giữ Việt, phòng Ngô lo cảnh giới
Nằm nam, nghoảnh bắc lỗi quy chầu
Nghìn năm ân oán không phân giải,
Hương khói mồ hoang thoảng kiếp sau.

Hà Như - Trần Thế Hào

(Bài dự cuộc gặp gỡ Thơ Luật Đường tổ chức tại Phú Thọ năm 2014)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hà Như đã viết:

CON VOI THỨ 100


Tại Phú Thọ, có 1 ngọn núi, giống con voi  quay
đầu về hướng Bắc, bị coi là bội phản, phải chịu chết chém.
Nhưng người dân nơi ấy, cho đây là một chiến sĩ, đang canh
gác, bị sát hại.Voi thứ một trăm bị chém đầu
Đến nay máu vẫn rỉ loang màu.
Cả đàn chín chục cho là phải,
Một đám dăm ba bảo thế đâu.
Giữ Việt, phòng Ngô lo cảnh giới
Nằm nam, nghoảnh bắc lỗi quy chầu
Nghìn năm ân oán không phân giải,
Hương khói mồ hoang thoảng kiếp sau.

Hà Như - Trần Thế Hào


(Bài dự cuộc gặp gỡ Thơ Luật Đường tổ chức tại Phú Thọ năm 2014)
OAN KHUẤT TRẢI NGÀN NĂM

Voi thiêng phương Bắc cứ quay đầu,
Nguyện giữ non sông mãi đẹp màu,
Mảnh đất thiêng liêng chưa mất đó,
Quân thù hung bạo có ngơ đâu.
Không công xã tắc hoài canh giữ,
Lại tội xăm lăng mãi chực chầu.
Giọt máu oan khiên trơ tuế nguyệt,
Đau đời trung nghĩa đến ngàn sau.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Lỗi

Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

phamanhoa đã viết:
Hà Như đã viết:

CON VOI THỨ 100


Tại Phú Thọ, có 1 ngọn núi, giống con voi  quay
đầu về hướng Bắc, bị coi là bội phản, phải chịu chết chém.
Nhưng người dân nơi ấy, cho đây là một chiến sĩ, đang canh
gác, bị sát hại.Voi thứ một trăm bị chém đầu
Đến nay máu vẫn rỉ loang màu.
Cả đàn chín chục cho là phải,
Một đám dăm ba bảo thế đâu.
Giữ Việt, phòng Ngô lo cảnh giới
Nằm nam, nghoảnh bắc lỗi quy chầu
Nghìn năm ân oán không phân giải,
Hương khói mồ hoang thoảng kiếp sau.

Hà Như - Trần Thế Hào


(Bài dự cuộc gặp gỡ Thơ Luật Đường tổ chức tại Phú Thọ năm 2014)


OAN KHUẤT TRẢI NGÀN NĂM

Voi thiêng phương Bắc cứ quay đầu,
Nguyện giữ non sông mãi đẹp màu,
Mảnh đất thiêng liêng chưa mất đó,
Quân thù hung bạo có ngơ đâu.
Không công xã tắc hoài canh giữ,
Lại tội xăm lăng mãi chực chầu.
Giọt máu oan khiên trơ tuế nguyệt,
Đau đời trung nghĩa đến ngàn sau.

phamanhoa


 Oan ức mấy đời sau

@ Cho CT & CC

Điệp viên bị bắt ở nơi đâu
Trong ngục khảo tra chẳng cúi đầu
Mưu tri thoát thân lừa địch trốn?
Nhát gan quỳ gối cúi lưng chầu?
Khó truy minh tính tâm trinh trắng
Đành chịu mang danh tã bủn màu
Cha mẹ vợ con - quân phản bội
Mỏi mòn oan ức mấy đời sau.

  Kinh Quốc 6.1.14
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xuân Giáp Ngọ - 2014
恭 祝 新 春
甲 午 年 春

春 曉
恭 迎 天 地 立 新 春
薰 氣 乎 來 改 俗 塵
雨 滴 單 聲 分 夜 曉
香 煙 複 畫 說 斜 真
五 行 萬 物 相 生 克
千 里 三 才 出 聖 人
籌 算 終 年 於 正 月
巧 工 一 日 自 雞 辰
陳 世 豪


Phiên âm:
Xuân hiểu
Cung nghênh thiên địa lập tân xuân,
Huân khí hồ lai cải tục trần
Vũ trích đơn thanh phân dạ hiểu,
Hương yên phức hoạch thuyết tà chân
Ngũ hành vạn vật tương sinh khắc
Thiên lí tam tài xuất thánh nhân
Trù toán chung niên ư chính nguyệt,
Xảo công nhất nhật tự kê thần

TRẦN THẾ HÀO


Dịch nghĩa:
Nghênh đón đất trời cho một  mùa xuân mới,
Khí ấm như đang lan tỏa khắp cõi trần
Tiếng hạt  mưa rơi, biết trời đã hửng
Khói hương uốn lượn như giảng về ngay và tà.
Thuyết Ngũ hành, mọi vật có sinh, có khắc
Cứ nghìn dăm, trời đất người lại chọn thánh
Công việc cả năm nên tính toán vào tháng giêng
Công việc cần sự  khóe léo làm vào sáng sớm.


Dịch thơ:
SÁNG XUÂN
Xin cùng trời đất bước vào xuân
Khí ấm lan nhanh khắp cõi trần
Cửa hé tiếng mưa phân tối sáng
Hương lay làn khói nói tà chân
Ngũ hành vạn vật theo sinh khắc  
Nghìn dặm tam tài chọn thánh nhân
Công chuyện quanh năm bàn tháng hổ
Ngày thường việc khó lượng canh dần


Trước ngưỡng cửa Năm Giáp Ngọ - 2014
Hà Như - Trần Thế Hào

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Dịch Truyện Kiều sang Hán văn thể Lục bát:

CỔ CẦM
Truyện Kiều:

Khúc đâu Hán, Sở chiến trường,
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
Khúc đâu Tư Mã Phượng cầu.
Nghe ra như oán như sầu phải chăng?
Kê Khang này khúc Quảng lăng.
Một rằng Lưu thuỷ, hai rằng Hành vân.
Quá quan này khúc Chiêu Quân,
Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia.
Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
Khiến người ngồi đó mà ngơ ngẩn sầu.
Khi tựa gối, khi cúi đầu,
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày.

Dịch Hán văn thể Lục bát:

鼓琴

曲摸漢楚戰場
金聲石響鐵鋼當頭
曲摸司馬鳳求
其聲如怨如愁哪能
稽康繼續廣陵
一層流水二層行雲
曲摸雁落昭君
半份戀主半份思家
清音如鶴伶過
濁如泉水嘩嘩及洪
寬聲窗外泠風
急聲拉拉重重雨聲
孤燈時暗時明
坐人沉默事生多愁
催上枕遣低頭
腸揉九曲面愁雙眉

Phiên âm:
Cổ cầm
(Đánh đàn)
Khúc mô Hán Sở chiến trường,
Kim thanh, thạch hưởng thiết cương đương đầu.
Khúc mô Tư Mã Phượng cầu.
Kỳ thanh như oán, như sầu, na năng?
Kê Khang kế tục Quảng lăng.
Nhất tằng Lưu thuỷ, nhị tằng Hành vân
Khúc mô Nhạn lạc Chiêu Quân
Bán phần luyến chúa, bán phần tư gia.
Thanh âm như hạc linh qua  
Trọc như tuyền thủy hoa hoa cập hồng
Khoan thanh song ngoại linh phong
Cấp thanh lạp lạp trùng trùng vũ thanh
Cô đăng thì ám, thì minh
Tọa nhân trầm mặc, sự sinh đa sầu
Thôi thượng chẩm, khiển đê đầu
Trường nhu cửu khúc, diện sầu song mi.

Người dịch: Trần Thế Hào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Dịch Truyện Kiều sang Hán văn thể Lục bát:

TÁI CẦM
(Kiều đánh đàn cho Kim Trọng trong ngày tái hợp)
Truyện Kiều:
Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm ấm dương hoà,
Ấy là Hồ điệp hay là Trang sinh?
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn Thục đế hay mình Đỗ quyên.
Trong sao châu rỏ duềnh quyên,
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông!
Lọt tai nghe suốt năm cung.
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao.
Chàng rằng: -“Phổ ấy tay nào?
“Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?
“Thương vui bởi tại lòng này,
“Hay là khổ tận đến ngày cam lai?”

再琴

上弦仙手奉琴
香煙高氐五音邇遐
曲描東氣陽和
莊生蝴蝶翩過夢前
愉春曲已改弦
魂招蜀帝杜鵑早啼
清珠得月海低
藍田日暖煙齊玉凝
五更悅耳商宮
琴中有瑟遇逢心聲
何因一譜七情
昔聞餘慘今聽甚諧
心生喜替悲哀
至期否極泰來再琴

一番知己知音

Phiên âm:
Tái cầm
Thượng huyền tiên thủ phụng cầm,
Hương yên cao để, ngũ âm nhĩ hà.
Khúc miêu đông khí dương hòa,
Trang sinh, hồ điệp phiên qua mộng tiền.
Khúc như xuân dĩ cải huyền,
Hồn chiêu Thục đế đỗ quyên tảo đề.
Thanh châu đắc nguyệt hải đê
Lam Điền nhật noãn yên tề ngọc ngưng.
Ngũ canh duyệt nhĩ thương cung,
Cầm trung hữu sắt liên phùng tâm thanh.
Hà nhân nhất phổ thất tình,
Tích văn dư thảm, kim thinh thậm hài.
Tâm sinh hỷ thế bi ai,
Chí kỳ Bĩ cực, Thái lai tái cầm

Nhất phiên tri kỷ, tri âm

Người dịch:
Hà Như - Trần Thế Hào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (277 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28]