Trang trong tổng số 28 trang (277 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hà Như

Hiện nay có một số người cô đơn, làm thơ chữ Hán ở thế kỷ 21, theo Đường luật hoặc Cổ phong, hoặc Tập cổ; vừa là thú chơi của người biết chữ Hán, vừa cầu bắc đến văn chương cổ. Vì không trùng với các chủ đề đã có, đề nghị lập chủ đề mới.

Đây cũng là cơ hội giao lưu với các hình thức thơ khác và lứa tuổi trẻ của thế kỷ 21

春雨
數滴初鳴報盛春
東風薰氣篡灰塵
獨亭彎頂沉遺霧
两瓦飛龍動落雲
畫筆煙霞圖水墨
錦絲細雨織迴文
蝶蜂尋蕊花開語
標上誰雕妙寶珍

陳世豪

Phiên âm:

Xuân vũ
Sổ trích sơ minh báo thịnh xuân,
Đông phong huân khí soán khôi trần.
Độc đình loan đính trầm di vụ,
Lưỡng ngõa phi long động lạc vân.
Họa bút, yên hà đồ thủy mặc,
Cẩm ti, tế vũ chức hồi văn.
Điệp phong tầm nhụy, hoa khai ngữ,
Tiêu thượng thùy điêu diệu bảo trân.

Dịch nghĩa:   

Mưa xuân
Tiếng vài hạt mưa báo mùa xuân tới,
Khí ấm gió đông thay chỗ tro bụi .
Mái cong ngôi đình ẩn hiện trong lớp mù còn sót,
Dáng đôi rồng đắp lay động tầng mây đang thấp dần.
Khói sương như ngọn bút vẽ bức tranh thủy mặc.
Sợi nước như chỉ tơ thêu tấm gấm hồi văn.
Ong bướm tìm nhụy, hoa lên tiếng.
Ai mang ngọc quý dát khắp chồi xuân.


Dịch thơ: Tác giả.


Mưa xuân

Giọt xuân lác đác thoảng đâu đây,
Rũ sạch bụi tro, khí ấm đầy.
Lớp ngói đao đình vương khói nước,
Đôi rồng đỉnh nóc động sương mây.
Bức tranh thủy mặc, làn mưa vẽ,
Tấm gấm hồi văn, sợi nắng may.
Ong bướm xôn xao, hoa lặng nở,
Ai mang ngọc dát khắp chồi cây.


Hà Như - Trần Thế Hào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


I - Mục lục Thơ


1. Xuân vũ 春雨
2. Vọng phu 望 夫
3. Trường sơn đạo. 長 山 道
4. Nghênh xuân 迎春
5. Vinh Yên tử 詠 安 子
6. Câu đối tặng Chùa Thiên Phúc (Chùa Thầy)
7. Nụ cười
8. Vịnh Trần Hưng Đạo 詠 陳 興 道
9. Khe gió
10. Vịnh Hoàn Kiếm hồ 詠 還 劍 湖
11. Bài họa Vịnh Hoàn Kiếm hồ 詠 還 劍 湖 của Lương Nam Xương
12. Ngân hà.
13. Đệ bách tượng tử (Con voi thứ 100) 第 百 象 子
14. Chân dung
15. Cúng Tết
16. Nguyệt hạ ẩm 月下 飲
17. Chợ nổi
18. Con mèo
19. Vịnh Chu Văn An 詠 朱 文 安
20. Vịnh Nguyễn Trãi – Tụ nghĩa 詠 阮 廌 -  聚 義
21. Vịnh Nguyễn Trãi – Thảm án 詠 阮 廌 - 慘 案
22. Vịnh Nguyễn Trãi – Danh nhân 詠 阮 廌 - 名 人
23. Bác về quê mẹ (1957)
24. Đọc Nguyên tiêu của Bác
25. Dêm Tân trào
26. Huyền Trân Công chúa  - Quy Chiêm 玄 珍 公 主 -  歸 占
27. Huyền Trân Công chúa  - Lưu ly  玄 珍 公 主 - 留 離
28. Huyền Trân Công chúa  - Hồi hương  玄 珍 公 主 - 回 鄉
29. Tích ấn  昔 印 (Hán đối Nôm)
30. Vô danh
31. Phiến tử (Cái quạt) 扇子
32.     Lão Hành khất
33.     Thiên vị
34.     Uôn Cúp
35.     Tự sự    自 事
36.     Nhớ bạn (Thuận nghịch độc)
37.     Dưỡng sinh
38.     Gán thơ
39.     Nhà rách lại sắp bão
40.     Vịnh Kiều
41.     Vườn cây cảnh
42.     Hoạ say (thơ xướng, hoạ, khoán vĩ)
43.     Vịnh Trác Văn Quân  詠卓文君

II- Bài giới thiệu


Thơ và quan điểm về Thơ của Tào Tuyết Cần
thông qua các nhân vật trong Hồng lâu mộng. (Phần I)

Thơ và quan điểm về Thơ của Tào Tuyết Cần
thông qua các nhân vật trong Hồng lâu mộng. (Phần II)

Thơ và quan điểm về Thơ của Tào Tuyết Cần
thông qua các nhân vật trong Hồng lâu mộng. (Phần III)

Chú thích về Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như


望 夫
斜 陽 巧 繪 白 龍 雲
無 翼 敢 扶 到 側  君
對 鏡 悖 形 顏 落 色
啟 箋 順 畫 泪 沾 文
虛 床 眷 戀 驚 今 夢
寂 巷 盤 桓 望 故 人
天 下 他 居 斯 幾 退
金 錢 冒 想 換 多 迍
陳 世 豪

Vọng phu
Tà dương xảo hội bạch long vân,
Vô dực cảm phù đáo trắc quân.
Đối kính, bội hình, nhan lạc sắc,
Khải tiên, thuận hoạch, lệ triêm văn.  
Hư sàng quyến luyến kinh kim mộng,
Tịch hạng bàn hoàn vọng cố nhân.
Thiên hạ tha cư tư kỷ thoái ?
Kim tiền mạo tưởng hoán đa truân.

Dịch nghĩa:
Trông chồng
Trời chiều khéo vẽ đám mây trắng hình con rồng,
Không cánh mà dám giúp ta đi gặp chồng.
Soi gương, thấy nhan sắc mình đã phai nhạt,
Tiện bút viết thư, lệ thấm hàng chữ.
Quyến luyến bên chiếc giường trống, sợ đêm nay lại mộng ,
Quanh quẩn trước ngõ vắng, ngóng trông người tri kỷ.
Người đi làm ăn, mấy ai chịu lùi bước ?
Nhầm tưởng là bạc tiền đổi được nỗi gian truân.

Dịch thơ: Tác giả
Trông chồng
Trời chiều khéo vẽ đám mây rồng,
Không cánh dám đưa đến gặp chồng.
Gương mặt bạc mầu, phơ phạc sắc,
Trang thư thấm lệ, ngả nghiêng dòng.
Giường không trằn trọc luôn mê sợ,
Ngõ vắng loành quành lại nhớ mong.  
Thiên hạ làm ăn, ai bỏ dịp?
Liều đem tiền đổi nỗi chờ trông.

Hà Như - Trần Thế Hào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

春雨
數滴初鳴報盛春
東風薰氣篡灰塵
獨亭彎頂沉遺霧
两瓦飛龍動落雲
畫筆煙霞圖水墨
錦絲細雨織迴文
蝶蜂尋蕊花開語
標上誰雕妙寶珍
    陳世豪

Phiên âm:

Xuân vũ
Sổ trích sơ minh báo thịnh xuân,
Đông phong huân khí soán khôi trần.
Độc đình loan đính trầm di vụ,
Lưỡng ngõa phi long động lạc vân.
Họa bút, yên hà đồ thủy mặc,
Cẩm ti, tế vũ chức hồi văn.
Điệp phong tầm nhụy, hoa khai ngữ,
Tiêu thượng thùy điêu diệu bảo trân.

Dịch nghĩa:   

Mưa xuân
Tiếng vài hạt mưa báo mùa xuân tới,
Khí ấm gió đông thay chỗ tro bụi .
Mái cong ngôi đình ẩn trong lớp mù còn sót,
Dáng đôi rồng đắp lay động tầng mây đang thấp dần.
Khói sương như ngọn bút vẽ bức tranh thủy mặc.
Sợi nước như chỉ tơ thêu tấm gấm hồi văn.
Ong bướm tìm nhụy, hoa lên tiếng.
Ai mang ngọc quý dát khắp chồi xuân.


Dịch thơ: Tác giả.


Mưa xuân

Giọt xuân lác đác thoảng đâu đây,
Rũ sạch bụi tro, khí ấm đầy.
Lớp ngói đao đình vương khói nước,
Đôi rồng đỉnh nóc động sương mây.
Bức tranh thủy mặc, làn mưa vẽ,
Tấm gấm hồi văn, sợi nắng may.
Ong bướm xôn xao, hoa lặng nở,
Ai mang ngọc dát khắp chồi cây.

Hà Như - Trần Thế Hào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

長 山 道
南 征 壯 士 動 重 山
掛 網 磨 林 步 琢 岩
來 去 莫 施 留 一 夢
鷓 鴣 鳴 示 未 歸 還
             陳 世 豪

Phiên âm:
Trường sơn đạo.
Nam chinh tráng sĩ động trùng san
Quải võng ma lâm, bộ trác nham.
Lai khứ mạc thi lưu nhất mộng,
Giá cô minh thị vị quy hoàn.

Nghĩa:
Đường Trường sơn.
Trên đường vào Nam, đám lính trẻ náo động Trường sơn,
Võng mắc mài sát cây rừng, bước đi mòn vẹt đá núi.
Lúc không thể đi tiếp hoặc trở lại, để lại một mong ước,
Tiếng chim giá cô vẫn nhắc, nếu ai chưa về, thì về đi.

Dịch thơ:
Đường Trường sơn
Vào nam, lính trẻ náo Trường sơn,
Võng mắc vẹt cây, bước đá mòn.
Muốn dọc ngang trời, không thể nữa,
Tiếng chim cô vẫn vẳng sườn non.

Hà Như - Trần Thế Hào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trongvu

Thơ anh Hà Như hay quá . Tôi thích bài Đường Trường sơn , dịch nghĩa hay , rõ ý hơn . Rất vui được đọc thơ anh , sẽ cố gắng dịch bài Đường TS của anh . Chào .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trongvu

Gửi anh Hà Như bài dịch của trongvu :
Đường Trường sơn
Nam chinh lính đến ở rừng
Mòn cây võng mắc , đá đường dấu in .
Nằm xuống rồi vẫn chưa tin
Chá cô hằng nhắc anh tìm về thôi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Hà Như xin xoá, vì đã sửa lại, để trưng bày trong Ngày Hội Thơ Đường.
Bài đã sửa, xin xem trang sau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Cảm ơn Nguyệt Thu đã có ý kiến trong bài Vọng phu.
Hà Như.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Đây không phải thơ Đường luật, nhưng có thú chơi dịp Tết, nên làm theo kiểu thơ Việt nam, thể song thất lục bát bằng chữ Hán.
迎春
新 春 告 庚 寅 虎 現   
聞 其 聲 不 見 其 形
老 身 莫 弗 思 更
旁 花 側 酒 有 情 難 言


陳世豪

Nghênh xuân
Tân xuân cáo Canh Dần Hổ hiện.
Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình.
Lão thân mạc phất tư canh,
Bàng hoa trắc tửu hữu tình nan ngôn.

Nghĩa
Xuân mới báo Hổ Canh Dần hiện ra,
Nghe nói như vậy, nhưng chưa thấy.
Người già , không ai không nghĩ về những sự thay đổi,
Bên Hoa và rượu, có tình ý, nhưng rất khó diễn đạt.

Dịch
Xuân mới báo Hổ Canh Dần hiện,
Chưa thấy hình nhưng tiếng đã vang.
Bên hoa, ly rượu rót tràn,
Xem ra trời đất có phần đổi thay.

HÀ NHƯ - TRẦN THẾ HÀO
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (277 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối