galangthang đã viết:
ta làm thơ hay sao?
Một chữ "đời" tàn nhẫn
Ruồng rẫy từng nét mực
Ta đay nghiến nát bươm!

Chào em,sao thơ em đọc tâm trạng thế,nhất là cái bài "...tôi chạy trốn".cuộc đời đau khổ hình như không có nhiều lối thoát nhỉ?anh hỏi thế này đừng cho bất lịch sự nhé>em còn ít tuổi mà,liệu những tâm trạng này em đã trải nghiệm hết chưa?
Một bước giữa cuộc đời,
Ai biết tôi là ai.
Dấu phai dần trong cát,
Biết chi năm tháng dài?

Một bước từ lúc bé,
Hồn văn đã sơ sinh.
Cho mười năm qua nữa,
Văn bỗng hoá tim mình.

Một bước người rất ngắn,
Mười năm chốc chốc qua.
Một bước ta đi mãi,
Một bước ta rất dài.

Cớ sao dùng năm tháng,
Để đo đếm tâm hồn.
Cớ sao dùng tuổi tác,
Ép thơ văn mỏi mòn.

Bài thơ mà anh nói là bài thơ tặng. Còn những tâm trạng mà anh nói càng ngày em càng trải nghiệm thấy rõ ràng.

10/03/2010
Trần Hoàng Tiến.