Trang trong tổng số 6 trang (54 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

donghoa

Phật Duyên
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Sầu mãn trí quang khả diệu luân
Đáo sơn hoa Phật thuyết tiền nhân
Châu liên sắc hoại vô thâm đạo
Ấn thiện ưu hồi bất hạ thân
Sâu ái niệm hồ vi diệu tánh
Huệ duyên khương phục ẩn thiền tâm
Mầu kinh hóa nhiệm thiên linh điện
Cầu tọa phước niên thập điển ân

đọc ngược:

Ân điển thập niên phước tọa cầu
Điện linh thiên nhiệm hóa kinh mầu
Tâm thiền ẩn phục khương duyên huệ
Tánh diệu vi hồ niệm ái sâu
Thân hạ bất ưu hồi thiện ấn
Đạo thâm vô sắc hoại liên châu
Nhân tiền thuyết phật hoa sơn đáo
Luân diệu khả quang trí mãn sầu

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
28.04.2009

http://img132.imageshack.us/img132/6753/phatduyen.jpg
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

Tâm thiền ngộ Phật  - 心禪遇佛

Phật ngộ thiền tâm hạo quán nhiên
Nhật kỳ liễu thị kiến quần tiên
Tái duyên hồ điệp tầm xuân ý
Lộng nhãn thanh hương thụ vạn liên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
08.07.2009

心禪遇佛
佛遇禪心皜觀撚,
日期柳氏見群仙。
赛缘蝴蝶尋春懿,
弄眼淸香授萬莲。
07.2009
冬和阮志合。

Tạm dịch:

Khi đã hiểu Phật Pháp thì sự hiền lành đã nắm lấy được
Mỗi ngày Liễu Thị thường mơ thấy những  vị tiên tụ hợp
Bén duyên hoa hồ điệp cùng nhau đi tìm ý xuân
Theo vào trong mắt nghe mùi hương thanh khiết hàng của vạn hoa sen
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

Như Lai tái thế

Bảo hóa Phật đài hội bách phương
Tham thiền quang phục quán chiêu chương
Chân tu hợp mục trì khai thủy
Lưỡng diện toàn sanh hậu cát tường
Ngũ dục cận lai hà trắc mục
Tam thừa thông tuệ dịch niêm hương
Như Lai chánh pháp minh quang đại
Phật đản tâm tông thụ bảo đường
8-2010
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp


如來再世。
寶貨 佛臺會百芳。
參禪光復貫昭彰。
真修和睦池開始 。
兩面全生後吉祥。
五欲近來苛側目。
三乘聰慧奕拈香。
如來正法明光大。
佛誕心宗樹寶堂。
8.2010。
冬和 阮志合 。
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

bản nháp : Đỉnh tuyệt kỳ quang
(thuận nghịch)

Thần hoa diện sắc tụ quang Thiền
Hóa diệu kỳ an thỉnh Phật duyên
Vân trung đỉnh tuyệt đồ môn pháp
Động cửu quy thân định bách Thiên
Tần mạt hậu quân tru đức nhược
Kiếp tiền du thiện hướng thông huyền
Luân hồi viễn toạ hồi duy định
Xuân ngọa liễu cầm sắc họa tiên

đông hòa nguyễn chí hiệp
22.6.2010
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

Nguyên tiêu dĩ họa (*)

Nguyên tiêu dã tự đáo thừa hoan
Thực hạ hoàng tu lộ kiến an
Dĩ nguyệt lưỡng hà cô thủ mệnh
Thị lai chuy á túc nhi tâm

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

(*) Nguyên tiêu , cái tên làm cho người ta nhớ đến một đêm dài vui vẻ .
Cũng có thể mùa hè đất vàng giúp thấy được sự bình an .
Bóng trăng thả dài trên hai miền cô đơn . đang dấu tuổi .

http://fs5.truongxua.vn/images/2009/05/10/07/06/e8b6ce07-be47-475d-9aec-1b868039fad2.Jpeg
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

Hai chữ thủy chung
(thuận nghịch độc)

Chung thủy ẩn tình nụ trắng Cau
Phận duyên hòa hợp ý thêm ngào
Cùng xây chữ trọng ơn tiền kiếp
Kết gắn đời nhau tự buổi đầu
Vun đắp trí khai dòng lửa ấm
Luyện rèn tâm học sử kinh làu
Trùng quang khởi nghiệp danh tìm lại
Trung nghĩa giữ thân thoát vạn sầu

đông hòa NCH
19.9.2010
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

Tỳ Bà khổ mệnh - 琵琶苦命
.
Thanh lâu vấn nguyệt thể tỳ bà
Nhi viễn cầm đoan khổ mệnh đa
Thùy liễu tâm hoài vi ngữ tận
Phong phiêu nhãn lệ thảm sầu ca
10.2010
Đông Hòa NCH

tạm dịch : Lầu xanh ngắm trăng nghe tiếng Tỳ Bà
Nhỏ nhắn tiếng đờn đa đoan khổ mệnh
Yếu ớt tâm hồn nghe lời hát vừa chấm dứt
Mây nơi đâu trôi về trong mắt ứa lệ sầu não nà ta thán
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

xuân hạ an tĩnh - 春夏静安

Nhãn thụ bàng lai ngoại sự vô
Thái viên xuân hạ khẩu hoài ngô
Thi thiên mục cửu hoang sơn náo
Nguyệt tận bạch đầu mặc khách cô
10.2010
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

tạm dịch: xuân hạ yên bình

Mắt đã không còn để ý đến chuyện bên ngoài
Rau trồng từ mùa xuân đến mùa hạ miệng đà than vãn
Nên cứ tìm theo bầu trời hoang vắng mà ẩn mình
Ánh trăng trôi xa , mái đầu cũa văn nhân cũng đã bạc
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

Xuân hạ an tĩnh - 春夏安静

Nhãn thụ bàng lai ngoại sự vô
Thái viên xuân hạ khẩu hoài ngô
Thi thiên mục cửu hoang sơn náo
Nguyệt tận bạch đầu mặc khách cô
10.2010
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

tạm dịch:

Nửa năm yên bình

Mắt đã không còn để ý đến chuyện bên ngoài
Vẫn cứ trồng rau từ mùa xuân đến dứt hạ dù vẫn còn than vãn
Cho nên phải tìm nơi hoang vắng mà ẩn mình
Ánh trăng trôi xa , mái đầu cũa văn nhân cũng đã bạc
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

donghoa

bản nháp : Giang đầu sự

Vãng sự du du đáo cổ thành
Phong bào khư lạc dục hồi tâm
Huyền hoàng danh phận vô thanh giản
Ấn định giang đầu hội cát nhân
9.2010
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

tạm dịch:

công việc bớt muốn trở lại thăm ngôi thành cổ
Chiếc áo phong sương ( ý về cuộc sống tự do tự tại ) vừa theo về trong suy nghĩ
Và danh phận trong sự nghiệp không còn quan trọng
Đã được ghi nhận từ khi được hội ngộ cát nhân
Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua , có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối