Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

CHẠY GIẶC

Chiến tranh dai dẳng nỗi thương đau
Chết chóc bi ai tang tóc màu
Khói lửa đì đùng nên chạy lẹ
Binh đao ồ ạt phải dời mau
Dân lành tạm lánh an lòng chúng
Giặc Pháp tràn vô rối trí đầu
Nguy biến mọi người đều thảm khốc
Hoà bình thống nhất mới nhìn nhau!

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

TỰ THUẬT (TT)

Nuôi bệnh nhà tôi nỗi khổ ròng
Chín năm rồi ,tạm thấy thong dong
Sáng ăn mì cụ khen ngon rõ
Chiều mở đài bà thích quá trông
Qua lúc ngặt nghèo nơi đất khách
Đến hồi ổn định cảnh Nam phong
Tám mươi đồng tuổi đời an lạc
Cảm tạ trời ban phước thoả lòng!

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

ÔNG LÃO ĐƯA ĐÒ

Đưa khách hàng ngày lắm kẻ thương
Con thuyền ông lão độ qua đường
Thường khi rước bạn buôn bươn bả
Lắm lúc tiễn nàng bán vấn vương
Đón trẻ chậm chân nhanh đến lớp
Giúp em lỡ bước vội về trường
Đò đây đâu ngại trời mưa nắng
Đêm ngủ nghe lòng hứng gió sương!

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

ĐỜI NAY

Nghĩ phục hiền nhân điển tích xưa
Văn minh du nhập "ác" không vừa
Phim truyền độc hại nhiều vô số
Sách dạy thiện từ quá thớt thưa
Đồi truỵ lan tràn nghe chẳng thiếu
Tham ô đầy dẫy nói bằng thừa
Đời nay đạo đức nguy nan giải
Hỏi khách xa gần có thấy chưa?

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

BẤT LƯƠNG

Những kẻ chuyên làm giả thuốc tây
Hại dân mua uống bịnh còn hoài
Gian manh lường gạt vô nhân nhỉ
Quỷ quyệt tham tàn hữu ác thay
Độc địa chẳng từ dâN chúng luỵ
kinh thiên phi nghĩa vợ con phây
Nhẫn tâm trơ trẽn sao tồn tại?
Ai để bất lương quá quấy đầy?

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

HOÀI CỔ

Hồi ký thẩn thơ khá nhiều
yêu cầu bạn đọc đừng lêu lêu cười
Chuyện cũ giở lại cũng vui
Đồ cổ cũng quý ,tân thời cũng xinh
Tuỳ người sở thích riêng mình
Không ưa chẳng đẹp cảm tình khen hay
Ai người không bịnh mới tài
Riêng tui lẩm cẩm ngứa tay viết hoài
Thế thường lầm lỗi sót sai
Xin mời thi hữu anh tài bình phê.

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

KÍNH TẶNG (ÔNG HUYỆN THẮNG)

Hằng ngày văng vẳng họ đồn ra
Ông Huyện thi hay tuổi đã già
Tóc bạc hai màu người lặng lẽ
Văn thơ năm vận cụ ngâm nga
Thanh liêm một tỉnh danh vang khắp
Nhân nghĩa bốn Hoà* tiếng dội xa
An lạc giàu sang đời hạnh phúc
Sánh bằng đang sống cảnh tiên nga.

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG

* Bốn quận của tỉnh Gò Công ngày xưa
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

TẢN CƯ!1963

Nửa bước ra đi,nửa bước đừng
Quê nhà đành đoạn dửng dừng dưng
Lê chân bịn rịn lòng đau xót
Tạm biệt sinh thành lệ đổ rưng
Nhớ chốn chôn nhau chàng lận đận
Đến nơi ổn định thiếp vui mừng
Gò Công xa lạ,nào xa thẳm
Cầm viết,cầm kim chỉ,chẳng ngừng.

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

VIẾNG QUÊ !1964

Về viếng Cầu Ngang bóng đứng già
Xóm làng lặng lẽ chạnh lòng ta
Tiêu điều đổ nát vườn vô chủ
loạn lạc tan thương cảnh bỏ nhà
Nhớ chốn quê nghèo quay bước lại
yên nơi thành thị đến dời ra
Tình cờ nhân dịp may thăm mẹ
Dưỡng dục sanh thành nỗi xót xa...!

BÀO NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

THIỆU ĐỀ

Nhịn thuốc mua trâu,nhịn trầu mua ruộng

Bệnh ghiền thuốc điếu khó xa rời
Điều độ bình thường cũng tốt thôi
Đến phố cà phê vui cuộn khói
Về nhà tiếp khách thích phà hơi
Ra đường giao thiệp năng mời mọc
vào sở tạc thù cắn gán môi
Bỏ hút mua trâu nên nhớ lấy...
Nhịn trầu tậu ruộng lợi nhiều đời.

Bào NHƯ HỒ-GÒ CÔNG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối