Trang trong tổng số 11 trang (104 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11]

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

"Bạn Muốn Hẹn Hò"!!!

1.
"Bạn muốn hẹn hò" quả lắm công!!!
Chương trình cởi mở chúng hài lòng...
Trai tìm nàng sắc - Nam Trung Bắc,
Gái kiếm chàng tài - Chí núi sông.
Tơ tóc trăm năm - Nhân ý hiệp,
Se duyên muôn thuở - Nghĩa tâm đồng.
Khen Quyền Linh Cát Tường mai mối...
Nhiều cặp thành đôi xứng bóng hồng!!!

2.
Nhiều đôi xứng lứa phúc nhan hồng!!!
Tìm bạn tri âm kết hiệp đồng
Háo nghĩa, háo nhân - Yêu Tổ quốc,
Vì dân, vì nước - Quý non sông.
Trai tài trí thức - Thành ghi dạ,
Gái sắc trung trinh - Quả tạc lòng.
Hạp nhãn hữu tình đồng bấm nút...
"Hẹn hò bạn muốn" đạt thành công!!!

TXGC, ngày 30/09/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

VỊNH XUÂN
Quý Mão 2023

CHÚC bạn quê nhà hữu hải ngoại
MỪNG Xuân phúc lộc đại thọ trường
NĂM may mắn vẻ vang đường*
MỚI vui thù tạc tình thương đậm đà!

HIỀN nhân ái sâu xa đức trọng
LƯƠNG tâm chân chính thông thái hoà
DÂN ta rước Tết thiết tha
TRÍ minh hảo hiệp đồng ca Xuân về!

THỊ tứ vui đề huề phấn khởi
XÃ tưng bừng hồ hởi tự do
GÒ cao lao động ấm no
CÔNG thành viên mãn hát hò reo vang!

TỈNH thành phố khang trang hoàn mỹ
ĐƯỜNG* điền viên cảnh quý đáng yêu
TIỀN đồ đa phú đủ điều
GIANG san cẩm tú mỹ miều dân sinh!

BÌNH hoà hiệp kết tình nghĩa cả
AN cư ổn định xã yên lành
HẠNH đường* phát triển tiến nhanh
PHÚC lai giàu mạnh đức sanh cát tường!!!

* - Đường = nhà./-

TXGC, ngày 20/10/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

vũ thị hồng
Ngày gửi: 18/10/2020 14:21
LIÊN KẾT LIÊN MINH

Liên kết liên minh kì diệu thay
Quan tham một lũ cướp ban ngày
Ăn chia sòng phẳng cho nhau lắm
Luật bất thành văn ai cũng hay
Tiền của dân đen về đó cả
Hàng cho quan lớn đến từ đây
Nước xa ai thấu đời muôn nỗi
Liên kết liên minh kì diệu thay !

Bài Hoà
ÁC...

Tiến Thường bút thảo vẻ vang thay!!!
Khinh bỉ tham ô hại mỗi ngày...
"Ác lũ cậy quyền - Dân đủ biết,
Ôn" quân ỷ thế - Chúng đều hay.
Vang Trời hối lộ - Người ta đó,
Khắp Đất táp ngoàm - Bọn nó đây.
Mọt nước sâu dân nguy hiểm dữ...
Nhà bình an ổn định mong thay!!!

TÀI!

Nhà bình an ổn định mong thay!!!
Than thở kêu gào khắp đó đây...
Trình diễn ì xèo - "Xì giỏi dở",
Phô trương khoác lác - "Nổ tài hay".
Chuyên môn hứa hẹn - Ca bày bản,
Lời lẽ xảo ngôn - Hát tối ngày.
Tuồng củ y chang dân gớm ghiếc...
Tiến Thường bút thảo vẻ vang thay!!!

Ngày 22/10/2020
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Vịnh Xuân
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Tết Quý Mão 2023)

“Nhật Trang Bút Như Hồ Gởi Các Thi Gia*”
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO HAI BA PHÚC LỘC THỌ**”
“NHÀ THƠ BÀO NHƯ HỒ GÒ CÔNG TIỀN GIANG***”

(N) “N hật*” này viết tắt là NHÀ***
(T) “T rang” thư phức tạp quả là ý THƠ
CHÚC** vui từng phút từng giờ
MỪNG văn hoá quý Đường thơ ngọt ngào!

(B) “B út” thành ký hiệu họ BÀO
(N) “N hư” hoa Mai Tết Anh Đào Xuân NHƯ
NĂM này phấn khởi đầu tư
MỚI về khai trí có dư thẩn thờ!

(H) “H ồ” chính hiền mẫu gia HỒ
(G) “G ởi” người tri kỷ văn thơ Thị (xã) GÒ
QUÝ nhà chất phác ấm no
MÃO xinh khả ái hát hò núi sông!

(C) “C ác” nhà trí thức chí CÔNG
(T) “T hi” nhân văn ngọc, ngà trong trắng TIỀN
HAI ta tri kỷ hữu (bạn) duyên
BA tân niên đáo hậu hiền lạc an!

(G) “G ia” đình hồ hởi TIỀN GIANG...
PHÚC lành phấn khởi khoẻ toàn thể dân!
LỘC tài chân chính ân cần!!
THỌ hiền hậu đức nghĩa nhân hiệp hoà!!!

TXGC, 06/10/2022
NT BNH GCTG

* + **+ *** - Xin hãy đọc lại theo hàng thẳng đứng./-
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11]