Trang trong tổng số 254 trang (2537 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [250] [251] [252] [253] [254] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vịt anh

Biển đêm sóng vỗ mạn thuyền
Tôi thương mẹ trẻ phát điên trên bờ
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Biển đêm sóng vỗ mạn tàu
Đôi nhân tình nọ rủ nhau trẫm mình!
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Biển đêm sóng vỗ ì oàm
Đôi tình nhân đứng chẳng làm...gì nhau.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Biển đêm sóng vỗ thật ồn
Đôi nào đôi ấy say nôn ra tàu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cai Nghiện

Van em chớ có cai tôi
Trừ phi để nghiện một người khác hơn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuyệt Tình

Em đi với nó thì đi
Tôi ngồi với chẳng còn gì của em.


:((
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Em đi với nó thì đi
Một mình tôi lại thầm thì, yêu em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Em đi theo nó đâu anh
Trái tim em vẫn riêng dành...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

libi

Biết rồi thu cũng như em
Bỏ tôi lại với êm đềm cô đơn
Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Em đi về với cuối trời
Bặt vô ân tín đoạ đày nhớ nhung .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 254 trang (2537 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [250] [251] [252] [253] [254] ›Trang sau »Trang cuối