Đàn sáo rộn vang mỗi sáng đào
Lưu bút trưa vàng viết vừa trang
Hoàng hôn chiều tím chiêu hồn vãng
Đêm trắng ta cùng trăng đếm sao

Bài thơ này mình viết tầm tháng trước nhưng tới bây giờ vẫn chưa khiến nó chau chuốt hẳn cũng chẳng tự đối lại được. Mong ai đó hỗ trợ.
Nếu bạn nào thấy câu đầu không có yếu tố màu thì mình xin chỉ ra là màu đào na ná màu hồng cam.