Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

206
SÔNG KHIÊM
Phạm Bá Chiểu

Càng sâu sông chảy càng êm
Càng giàu tri thức càng thêm khiêm nhường

207
AI NGU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Có một lần Chief hỏi:
Tôi và anh ai ngu?
Tôi trả lời: Chief chẳng
Thuê người ngu bao giờ!

208
CHIEF NGU?
Phạm Bá Chiểu

Đừng bao giờ nghĩ Chief
Ngu bậc nhất trên đời
Hãy nghĩ: Chief khôn chút
Đã không hề thuê tôi!

209
VỢ CHỒNG (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Phân công hợp lý nhất là
Đàn ông làm việc, đàn bà shopping

210
NHÀ TÔI (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Tôi, chủ nhà; vợ chỉ là
Người ra quyết định trong nhà mà thôi
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

211
BẢN LĨNH ĐÀN BÀ
Phạm Bá Chiểu

Muốn lấy chồng thành công
Với nữ là bản năng
Nhưng giúp chồng thành công
Đó mới là bản lĩnh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

212
ĐẠI HOẠ
Phạm Bá Chiểu

Thả rượu vào bao tử
Như thả hổ về rừng
Đưa khói thuốc vào phổi-
Mời thần chết ở chung

213
MUỐN BẠN NHỚ MÌNH (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Muốn cho bạn mãi nhớ mình
Là vay đừng trả món tiền đủ to

214
BẠN THÂN TIN CẬY (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Bạn thân là bạn tâm tư
Ta trao bí mật nghe từ bạn sơ
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

215
BÍ MẬT?
Phạm Bá Chiểu

Khi thân nhau kể hết
Bao bí mật trên đời
Khi bạn thân trở mặt
Bí mật toang bao người

216
BẠN KHEN
Phạm Bá Chiểu

Bạn thân là trước mặt
Không khen ta một lời
Nhưng sau lưng lại khác
Khen ta với bao người
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

217
BẠN ĐỠ
Phạm Bá Chiểu

Bạn thân khi ta khổ
Vui chìa vai gánh đỡ
Không đợi khi tắt thở
Mới đến nhà tiễn đưa

218
BẠN? CHÓ?
Phạm Bá Chiểu

Chó trung mãi mãi bạn lành
Bạn thân có lúc biến thành chó hung
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

219
CÔNG BẰNG?
Phạm Bá Chiểu

Khi bạn cần, tớ có
Khi bạn khó, tớ đây!
Khi tớ cần, bạn quay
Khi tớ khó, bạn biến

220
HẠ MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Có người bạn tốt, thông minh
Hạ mình, xin họ chân tình lời khuyên!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

221
BIẾT, NÓI
Phạm Bá Chiểu

Đừng nói tất những gì đã biết
Nhưng biết tất những gì đã nói

222
TIỀN?
Phạm Bá Chiểu

Tiền là đày tớ tuyệt vời
Nhưng là ông chủ nhất đời xấu xa

223
LÝ DO?
Phạm Bá Chiểu

Ghét nhau biết lý do chi
Yêu nhau chẳng biết là vì tại sao?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

224
THAY ĐỔI
Phạm Bá Chiểu

Hãy để nụ cười ta
Làm thay đổi thế giới
Không để cho thế giới
Thay đổi nụ cười ta!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

225
NGHỊCH CẢNH?
Phạm Bá Chiểu

Kẻ mang bạn nghịch cảnh
Phỉ nhổ hay cảm ơn?
Có nên cảm ơn họ
Dạy cho mình lớn khôn?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

226
DÉP VÀ CHÂN
Phạm Bá Chiểu

Tôi từng khóc không có dép để đi
Nhưng ngừng bặt khi thấy người không chân để bước
Hãy nhìn phía sáng cuộc đời, hãy suy nghĩ tích cực
Hãy yêu đời, yêu những thứ đời cho

227
VỚI TAY
Phạm Bá Chiểu

Tay bạn không dám với
Thoát bức tường đoạ đày
Thì trời muốn níu bạn
Cũng không tìm thấy tay
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối