Trang trong tổng số 23 trang (225 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

594
TÀU NỖ LỰC
Phạm Bá Chiểu

Giữa đôi bờ THẤT BẠI và THÀNH CÔNG
Có biển triều được mang tên GIAN KHÓ
Hãy thuyền trưởng lái tàu xuyên bão tố
Tàu mang tên NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

595
TÍCH CỰC THẮNG TIÊU CỰC
Phạm Bá Chiểu

Dẫu hoàn cảnh tiêu cực
Vẫn tích cực, nỗ lực
Giúp ta vượt dễ dàng
Tiêu cực đành đổ gục
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

596
NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Thơ đẹp nhất, bài ta chưa viết ra
Nơi đẹp nhất, nơi ta chưa từng qua
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

597
SỨC KHOẺ
Phạm Bá Chiểu

Thiếu thứ gì cũng được
Thiếu sức khoẻ thì không
Có cái gì cũng ước
Có bệnh tật đừng mong
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

598
ĐOÀN KẾT
Phạm Bá Chiểu

Giọt nước muốn bung mình
Hãy hoà vào biển xanh
Mới cùng thành sóng cả
Muôn trùng xa tung hoành
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

599
TRANH HAY NHƯỜNG?
Phạm Bá Chiểu

Tranh cả hai cùng thua
Nhường cả hai cùng thắng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

600
ĐỘI NHÓM
Phạm Bá Chiểu

Chim tách đàn nào có thể bay xa?
Cây tách rừng sao dễ dàng tránh bão?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

601
GÓP TRÍ
Phạm Bá Chiểu

Trí một người, chẳng thể nào đủ dùng
Trí hai người, chẳng thể nào dùng hết
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

602
ĐƠN LẺ
Phạm Bá Chiểu

Một hòn đá sao chất thành núi đá
Một cây đơn sao thể hoá nên rừng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

603
VƯƠN MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nếu cuộc sống biến ta thành bùn đất
Ta vươn lên nở ngát đoá sen hồng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (225 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] ›Trang sau »Trang cuối