Trang trong tổng số 38 trang (371 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

585
TRƯỜNG VÀ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ở trường, nhận đề trước
Mới làm bài kiểm tra
Ngoài đời, làm kiểm tra
Mới nhận ra bài học
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

585
TRƯỜNG VÀ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ở trường, nhận đề trước
Mới làm bài kiểm tra
Ngoài đời, làm kiểm tra
Mới nhận ra bài học
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

586
KHÔNG TRỞ LẠI
Phạm Bá Chiểu

Có hai thứ chẳng bao giờ quay lại
Lời nói ra và cơ hội bỏ qua
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

587
CỦA CẢI MƯỢN VAY
Phạm Bá Chiểu

Tất của cải trong tay tôi hiện có
Tôi mượn vay của chính các con mình
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

588
ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC VẺ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Say nhìn bướm xinh đẹp
Nhắc nhở ai hiểu rằng
Để đạt tầm đẹp ấy
Bướm trải đầy gian nan
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

589
BIẾNG LƯỜI VÀ MỒ HÔI
Phạm Bá Chiểu

Chết chìm trong biển biếng lười
Chẳng ai chết đuối mồ hôi chính mình
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

590
SỢ HÃI VÀ THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Bạn làm sao theo đuổi được thành công
Khi sợ hãi đang còn theo đuổi bạn?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

591
NGƯỜI MÂY
Phạm Bá Chiểu

Nhiều người như thể mây giăng
Ngày không thấy họ, phong quang, đẹp trời.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

592
LUẬT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Nhẹ lòng nhớ một điều
Dù bạn tốt vô hạn
Vẫn có người ghét bạn
Nhưng, đó là cuộc đời!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

593
NGÕ CỤT ĐƯỜNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đường đời gặp ngõ cụt
Đừng coi đó đường cùng
Coi đó điểm xuất phát
Chỉ cần ta quay lưng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (371 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối