Trang trong tổng số 25 trang (246 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

554
ĐÁNH GIÁ ĐÚNG
Phạm Bá Chiểu

Đừng đề cao những người
Bởi hào quang giàu có
Hãy đề cao nếu họ
Có chi hiến cho đời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

555
CHIẾC BÌNH ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Bình đất phơi ra nắng
Mãi mãi bình đất thôi
Vào lò nung, phối liệu
Thành bình sứ tuyệt vời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

556
TÌNH BẠN
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời muốn xé nát
Tình bạn ta muôn phần
Nhưng ta không vật chất
Tình bạn ta- tinh thần
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

557
CÓ BẠN
Phạm Bá Chiểu

Bão dễ dàng xô ngã
Khi mình bạn dặm trường
Bão chẳng dám thử sức
Khi đôi bạn chung đường
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

558
NỤ CƯỜI CHIA SẺ
Phạm Bá Chiểu

Chia sẻ cùng thế giới
Từ bạn nụ cười tươi
Là biểu tượng tình bạn
Cho hoà bình muôn nơi
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

559
BẠN TỐT
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng nghĩ kim cương là bạn tốt
Hãy nghĩ rằng bạn tốt chính kim cương


560
VẦNG TRĂNG BẠN HIÊN
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời như một màn đêm
Mọi người- sao sáng, bạn hiền- vầng trăng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

561
DẤU ẤN BẠN HIỀN
Phạm Bá Chiểu

Bạn bè đến rồi đi
Tim chẳng còn lại gì
Chỉ bạn hiền lưu lại
Những dấu chân diệu kì
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

562
MỚI, CŨ
Phạm Bá Chiểu

Trang phục ưa nhất, trang phục mới
Bạn bè tốt nhất, bạn bè xưa
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

563
CƠ THỂ
Phạm Bá Chiểu

Một cơ thể khoẻ mạnh
Sánh resort bình an
Một cơ thể bệnh hoạn
Như nhà tù trần gian
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

564
BÀI KHÔNG TẬP
Phạm Bá Chiểu

Bài tập thể dục
Tồi tệ nhất đời
Chỉ thể là bài
Không tập thể dục
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (246 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối