Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---Hoa Hoang Lan.JPG

   DÁNG HOA

Hoàng lan chớm nở ươm màu nắng
Biếc lá mầm lên vẻ dịu dàng
Xóm nhỏ em về vui nẻo vắng
Hoa lòng báo hiệu lại mùa sang.

           ĐQL

http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---HoaLanVN_A1_2_2.jpg
http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---HoaLanVN16_7.jpg
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/Yemdaovoihaosen.jpg

ĐÊM YÊU

Đêm ngời mượt sắc trăng rằm tỏ
Thả xuống mây vàng quyến gió êm
Bối rối chòm sao nghiêng trời mộng
Vòng tay xiết chặt nụ môi mềm.

                         ĐQL

http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/pretty-girl13.jpg
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---Mua hoa xua 01.jpg


    DÁNG XƯA.


Bất chợt tìm về thấy dáng xưa
Hoa tươi bẽn lẽn mấy mươi mùa
Hương tân cũng mỏi vì năm tháng
Lối cũ đào nguyên lất phất mưa.

                  ĐQL


http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---Lung tran ben hoa sen 01.jpg
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

ĐẠO PHẬT

Rực ánh hào quang Pháp đạo mầu
Hồi chuông Bát Nhã ý cao sâu.
Tỳ kheo bác ái hằng rao giảng
Phật tủ từ bi vẫn nguyện cầu
Xác ngoảnh mặt bờ mê chìm tội lỗi
Hồn nhìn bến giác ngộ minh châu
Sa vào bể khổ nào khôn tránh
Một kiêp luân hồi nghiệp trước sau.

                            ĐQL


http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---buddha-moi.gif
http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/ap_07.jpg
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

ĐỔI MỚI


Một thuở con cò thoả cánh bay  
Nay san lấp ruộng thịt trâu cày
Sân quần sánh với nhà cao mọc
Phố xá so cùng chợ lớn xây
Tội nghiệp nông dân thời ruộng thiếu
Buồn lòng kẻ khó lúc vai gầy
Quê mình đổi mới nhiều ghê qúa,
Cổ tích bao đời cũng phải thay.

                     
                 ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Vothuong2009 đã viết:
ĐẠO PHẬT

Rực ánh hào quang Pháp đạo mầu
Hồi chuông Bát Nhã ý cao sâu.
Tỳ kheo bác ái hằng rao giảng
Phật tủ từ bi vẫn nguyện cầu
Xác ngoảnh mặt bờ mê chìm tội lỗi
Hồn nhìn bến giác ngộ minh châu
Sa vào bể khổ nào khôn tránh
Một kiêp luân hồi nghiệp trước sau.

                            ĐQL


http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---buddha-moi.gif
http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/ap_07.jpg
NC hoạ với anh bài thơ ý nghĩa Phật Giáo nha

LÝ Huyền Vi

Pháp Phật huyền vi nghĩa nhiệm mầu
Dung hòa sự lý ý thâm sâu…
Thiền Na (*) diệu dụng không tầm tướng
Thánh Lạc (**) như như chẳng vọng cầu…
Tự tánh bất sanh đồng huyễn thức(***)
Chơn tâm vô ngã hiển trân châu
Sắc-không lấy, bỏ vô phân biệt(****)
Đâu biết một duyên chẳng trước sau…!


(*) Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền
(**) Không, Vô Tướng, Vô Nguyện
(***) Kinh Lăng Già phần 1
(****) Xem Bát Nhã Tâm Kinh

Ngọc Châu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

LẠNH LÙNG


Tối lạnh không em mẻ chữ đồng
Con đò mải chạy dưới dòng sông
Mơ hồ gọi nằng về ôm ấp
Quá vãng vời giăng lại bế bồng
Khổ mãi dòng đời sao cứ tắc
Vui gì lẽ sống đã nào thông
Buồn sao cuộc hẹn luôn tròn khuyết
Để cứ thương đau giữa cõi lòng.

                
                ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

      LẠNH LÙNG
Tối lạnh không em mẻ chữ đồng
Con đò mải chạy dưới dòng sông
Mơ hồ gọi nằng về ôm ấp
Quá vãng vời giăng lại bế bồng
Khổ mãi dòng đời sao cứ tắc
Vui gì lẽ sống đã nào thông
Buồn sao cuộc hẹn luôn tròn khuyết
Để cứ thương đau giữa cõi lòng.
                                      ĐQL.
      SƯƠI ẤM CHO EM
      (Hoạ thơ-ĐQL)
Man mác heo may phía cánh đông
Mang theo hơi lạnh tận bờ sông
Gió gieo rét buốt vào lan cúc
Gió quyện giá hanh tới bưởi bòng
Gió đến vuốt ve từng dáng liễu
Gió về mơn trớn mấy hàng thông
Còn em! đơn chiếc phòng tê lạnh
Anh gửi chút hương sưởi ấm lòng...
                                       PN

7.8
Chúc VT có nhiều thơ hay- hẹn gặp lại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/rain4.gif

BUỒN THU

Thu buồn chót đã nhớ thương ai
Lệ nhỏ ngày đêm lúc vắn dài
Sụt sịt từ đêm cho tới sáng
Làm nhành cúc tím cũng dần phai.

                Đ-Q-L.

http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/ThanhThanhHien.jpg
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/bonghongnoanhdong.gif


  CHÍN

Bưởi chín trưa vàng em đã bổ,
Tình thơm mọng múi dưới tay ngà,
Vầng dương lấp lánh hồng trên má,
Thoáng giọt ngâu buồn trĩu cánh hoa.

          Đ-Q-L.

http://i1183.photobucket.com/albums/x471/Vothuong2010/moi-xinh-quyen-ru01-1.jpg
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối