Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Lộc

Tuấn Khỉ đã viết:
        SÂU

Đất nước ra đường đã thấy sâu
Làm sao lại phải hỏi sâu đâu?
Đôi khi chẳng phải sâu xa hỏi
Sâu ở ngay trong mỗi cái đầu.

DIỆT SÂU
Làm người ai cũng ghét loài sâu
Bất kể là sâu sống ở đâu
Sâu mọt ngày nay tràn khắp chốn
Diệt sâu phải đặt ở hàng đầu
                Xuân Lộc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Sâu bọ ngày càng đục khoét sâu
Sâu xa, sâu sắc có còn đâu
Tìm sâu dễ bị thù sâu lắm
Sâu hiểm thâm sâu bám chặt đầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tài Nguyên & Môi Trường

Rừng vàng, biển bạc, lắm tài nguyên
Vớ được ăn ngay, bán sạch liền.
Khoét rỗng cơn đau lòng xã hội,
Đào sâu lỗ hổng ruột thiên nhiên.
Hơi tà tối đất mùi kinh tế,
Khí độc mù khơi vị chức quyền.
Tổ Quốc rành rành xơ xác mất
Mà còn ngụy biện nói luyên thuyên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tiền Dưỡng Liêm

Nếu phải chi tiền để "dưỡng liêm"
Nên chi cả bạc để "tham kiềm"
Chi luôn phụ cấp tăng tin tưởng
Chi nốt thâm niên giải nỗi niềm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

trung30 đã viết:

Nhà thơ

Làm chẳng ra gì, chỉ nói thôi

Ngồi không một chỗ cứ đâm hơi

Chê anh hàng xóm: Thằng nhiều vợ

Mắng chị buôn xôi: Kẻ lắm lời

Thế sự luận bàn như cháo chảy

Thơ văn phê phán giống sông trôi

Phen này ông được làm vua nhỉ

Chắc mấy nhà thơ bỏ bố đời!

Thi Sỹ

Kỳ công rặn được mỗi thơ thôi
Chí mọn, tâm hèn, lắm rỗi hơi.
Thắng trận thiên thu: thua chỉ vợ,
Bình văn vạn quyển: nói chuyên lời.
Phong, hoa, tuyết, nguyệt… nhôi nhai chảy,
Giỏi, tuyệt, vời, hay… nịnh nọt trôi.
Thế cũng xưng danh thi sỹ nhỉ?
Chưa từng sống đã vội qua đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hà Như đã viết:

Thơ vui: Mạc đãi Hà Như
Kim Thánh Thán
金聖嘆 (1608-1661), danh sĩ đời Minh, không làm quan với nhà Thanh, về sau bị xử trảm vì vụ án “Khóc miếu” Ông nổi tiếng vì những công trình "bình điểm" (tức phê bình) văn học.
Trước khi bị hành quyết, Ông có nhắn lại:

雖喜唐詩略分解, 庄騷馬杜待何如.

Tuy hỉ Đường thi lược phân giải, Trang, Tao, Mã, Đỗ đãi Hà Như.
Ta tuy mừng phê được thơ "Đường luật" , Nhưng Trang, Tao, Mã, Đỗ đợi Hà Như.
(Tuyệt mệnh từ)
Nhưng tôi nhất quyết cho rằng Kim Thánh Thán có trông đợi ai đó trùng tên, chứ không phải Hà Như tôi.
Mạn phép được có đôi lời để cảm tạ thịnh tình của Ngài.


莫待何如
庄騷馬杜待何如
茅屋鄙人不敢詞
或者唐詩相見解
五三古樸用生途


Mạc đãi Hà Như
Trang, Tao, Mã, Đỗ đãi Hà Như
Mao ốc bỉ nhân bất cảm từ
Hoặc giả Đường Thi tương kiến giải
Ngũ tam cổ mạc dụng sinh đồ

Nghĩa là:
Đừng đợi Hà Như
Đợi Hà Như để bình về Trang Tử, Khuất Nguyên, Tư Mã Thiên, Đỗ Phủ;
Xin thưa là cái Kẻ hèn kém quê mùa này không dám phạm vào các bậc Trượng phu.
Có nên chăng, cùng xem và giải nghĩa thơ Đường,
Lấy dăm ba câu mộc mạc giúp cho mấy anh học trò.


Dịch thơ:
Chuyện xưa sao đợi Hà Như,
Tôi đâu dám luận trượng phu các thời.
Đường thi may tạm vài lời,
Dăm câu tặng bạn học đòi làm thơ.

Hà Như - Trần Thế Hào
Học mót bác Hà Như, Tuấn Khỉ cũng xin lấy cái tên mình ra vui đùa chút xíu. Nguyên là cha mẹ đặt cho Tuấn Khỉ cái tên là Tuấn Kiệt cơ đấy. Nhưng hồi học vỡ lòng, bị thầy mắng "thằng này suốt ngày nghịch ngợm như con khỉ Tôn Ngộ Không ấy", nên từ đó bạn bè quen miệng gọi là Tuấn Khỉ. Cũng chẳng lấy làm điều vì vẫn còn giữ được chữ K.

Vậy nay xin làm bài Vọng Cầu Tuấn Kiệt hoạ với bài Mạc Đãi Hà Như:


望求俊傑
騷人墨客與依如
哲理文章好意詞
論世評時之俊傑
哀民愛國定基途


Vọng Cầu Tuấn Kiệt

Tao nhân mặc khách dữ y như
Triết lý văn chương hảo ý từ
Luận thế bình thời chi tuấn kiệt
Ai dân ái quốc định cơ đồ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

toidayma1

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKsAAAAgCAYAAABtn4gCAAAI9klEQVR4Xu2cfYxcVRmHn3Pu3Nm6lXa2ta0AYlsgFSGgThMU0W5hGkqApNGARk3cGm3BRN3FYGuCISrBXaNphcSkG2I3hn9gY2gSNWq32AoE1C6KRihFti2QSgvsTmm783HvOa+zM69cSS8Tacsq7n2SX87cj5P7ZvLs2ztnbseICG8HMjIsbxMyMnIoxhja8fJnriuYMNdjOsIVNhd0Y0wBRbxH6nHZ16OdUot2iXNDC3/2mzJtOImOnpHJ2p4Xr13ZkDTYJLHrwRgw4L1gAptIFzt87AoSuzXi/BqJ3KZ/XL1iSGLXd9aOh8u81WRksh5cefmUeFuBgmBABHEeEziwBrUVvCCxayWaSow419MY17zw4eVrz3ls9zbeKjIyWV+4bPkmiVyvCtnqps6Bta2uahJZxQs4jziHxP7fxS1I7B947tJLN5/7xBN9tIeN37yNN0EXME6LecAEGfR/746ZJeuBSy9RUVsiGucxsYPAYuxUzOtlFQEniG8JS+xRaTW+d/+y97P46Sf7yMg4XbLuPW/ZGuqu1+cE4y0m8OAs0uyopjmqqArJrYDz4FVU1wrJ6959S5ftWjL29DZOlYxM1ut/eU3h7tEjW2/+yWE683kIPBJYTGzBGkwjaFdVXRFIZPXSktWJ3hbotheUrQ1hdzaELXMqZGSyCmzaV5xT+PNDR/jg3hqzcjmM9aCSijHQDLBwISxYAAjUD0PtUEtKmYoHWq9bUwQDYKRgZ8kmxljLyZKRyXrdz1cXgB5jDb/4xLtY8oPnmRc78tYiLdMwBrjicuxN6xg/YwGxWIwxzM4bOuUQPH8X9thvsYFvRJpj8NrYSOjIhdJTv/2dfUCZ9mwAbgCKJIwAw8Dgf3j+gGYi5YPZKLBcz+8HSrTYqHPQY1qHAqNawwAn0q/nrwLGdFvngta9UetZqueuI2FEj4+Shp6vc9FrDAIDM0pWxPRgaPLq4k5+V5zNqkeOQi5sCguCWb2aV756Kzv+XuXQAU8+pClrFDsWzZ7PVRcMcOaR2wmPPdCUMxc6gtC35LVCC4P3pgfYTDpdwHYVReVgTIUpqSgKqIhb9PhYIhEbEtFYnrJa0KXH7kdRxpL59Cf7GFZJ9A+CkkqZRkml6gIGdFynKamQW3T/sNatx9iu9Y6lvydMqJxJjVrLjJFVYIUh4fer53Px46+ycLLOnDDPrO6PM/61bzD48DgeQxgGRM5iAOeFvcfrPHu4wvorvsv5s1+mI/o1b4xZ0UbW+1WGEeDGlK6YJl1Jzx1GUSF2A0UVYSBlXr9eZ1WKbP0qxnoVSqFLayzpeGN6B2Q4OZbUo8Lfn3LdjSpkSeevR1GxiyrpxrQ5Wu/GmfFsgEg3CURnvoMdl5/B8Thmol5j1i293Dc6wZHJiFrdUa3GTFYjjjdSaaRWiykfjxh+fIL6/G/TFm+6SaekmUgRFd1OYxAYTt+v8ikp4q9Kla3FQHon19qSLkvaOSn7BklYz4kMpNRb1OuMpsqY7Fs3Yx5kEaGA8Dr2XLOIPXMFd/5SDs85kyeeO8Zk3TFZixuJmKw0UtXUYir1mD8dOMrByjm48CLSEAHBFEinqOPwm1zkHyGdUVTMNpK3ryOdieQYpdTrpjOGjpoTJE+pt9SuFpV4QueUZsg9KycQFPLsum4h73tyNvvHIyqRw3khCiyBNVhrVEBp7o+dEDlP1VkI5kJECga8ob0kjNGW9nKcouTFpOtqHe3FK55EPWOk0f496de0o2smyJqsNgGGhKMrFvLXox0sNjAZO+rOE1qV1QAYBJW1GU+lVsOGljREDN4b/keYeBtddwQYpT2jM0JWnCDeYKzaqpiOgCdLc1i1aDa1eg0XBETWYrAqKwjaXcXjnaMjEKx/FUnrqmLwLiDjpGQdyB6+BsRRFiekGMYLcw/RVZhkXidMVitUqlUq9anUWqlVmaxN7a9w9lzLsvmvINW/pHdVZ6dSbn9Px1Kml/R7wPZ1LJ2mbjaqYxElkzWWnRKDOJAUYe/ZM8imz36AwFc4PnmsmWP/GiutMfBVbrv+AvLj30oVVZzFxcFUdra/h+SG//L910j7T9i6RqvnTlMtJf0DyWT1EbskEiQW8CAoymOHH+Wl3OMM9hRZkI+pHzvSTE3HhR2Oe76wnIL/KbnKr1AUg4iKGuUaCXa1vy/Ttcx0Srz1DCSyckPqWrAu6E9TZx1O3pNUYbtm1tJVLEOuJvg2wt71t81srw5x761F7uvrpvfaC+lrZLhvJffeUuTB/T9iQaX/BFG9t/g4II5ComqIi+0Qb8yNwJhKKbro3Q+IpjRNtwLrE0HYrTVsSWpgRM+ZDtbr9YrAs8C41rMdEN0uzZhvsEa+tL181ZZVQyagx+jDVSZnEAuGhN2v/KGZ985eTOeiTsQJWw8c45k/jrHxrKeYm49f/0+/qKj1lqhRPTf07msPlEXaLuucl3yvTkmTdN7pYVClXacppjwbMF3olxdsAEqaDShayyj/5xhRa4wxdP+4VLAB+3KdthDMMti8aQqLBWNIxdWFuOK5UMa5c9lTdAQeMC1RX+uoOaJqnupkWPaxXXL2mn1lEeGkycgeEdz55ZHyx+6+ai34B8AiAtbTEjYATCuGBPFCB46b3rOfvBVELMmHqVxT1LgaUq2ExPVg7bmffLbMKZGRyao89JUd2z66+crN4unNOQsdYEIwOTCBwVgQk4gqHq4+40XO66wiLkC8xamoLgqIaiH1SiPVYPOSTz+zjdNCRiar8kjvg30f+eGVhLH0hpEl6DDY0GBy0hQWCxiQWChInU/NfZG4lsd700iAjwNcPaBez1Gv5IhqdvP5n9vbx2klI5NVefTrD/Zd9v2Vu+JItoY1U8jlbSKsdlgXCT1dBwmjkFrN4p3BxQFxs6NOxZadM2uXfT77f1cZp/kDVhrL7+wuGMOmIGd6cqEhaMSqrBfnKtw6/yAWdHnKEEe2ETP1esgLfRd9cU95Wn6RJSOTVeFD31lRMJYea80KY2n+fNAd817i3FyMCIinLMJO780u8QxdcvNTp//ngzIyWU8jGRnZrwhmZPwT5I+Pd2qC5IkAAAAASUVORK5CYII=

THI SỸ HIẾM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

toidayma1

THI SỸ HIẾM

Trí lùn rỗi việc cứ lôi thôi
Tâm thấp nhàn cư lại dở hơi
Say xỉn về nhà dồn mắng vợ
Lơ mơ hội thảo mãi tuôn lời
Làm thơ hòn cục sao mà chảy
Thuyết giảng bọt bèo dễ trượt trôi
Vỗ ngực: thơ mình hay đấy nhỉ
Rung đùi: thi sỹ hiếm trên đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hà Như đã viết:
@ Tuấn K
Thật là khí phách can trường, Mình lại đi cầu mình.
Người ta cầu mình, Mình còn chẳng dám thiêu thân.
Nhưng thơ vui, cứ thả hết ga cho thoải mái. Nhỉ ?
Hà Như
Dạ, đúng thế đấy bác ạ!Mơ Kim Thánh Thán viết thành tên
Mơ được nhân dân bái vọng hiền
Mơ kẹo ta mơ dăm bảy núi
Mơ vài ba túi chẳng ai khen!


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nguyen quoc đã viết:
CHUYỆN VẶT!

Thiết kế này là của các ông
Giao cho thầu khoán chạy lòng vòng
Dặm dài hao hụt là chuyện vặt
Có vỡ bồi thêm két của công!
Y đề: Chuyện Vặt!

Thiết kế do mày, đếch phải ông
Tiền ông nhận thẳng, chẳng hề vòng
Đê tan, đập vỡ, ông không chết
Mày chết, dân trôi, nước mất công!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối