Bài thơ sau đây, được Facebook đăng lại để kỷ niệm 5 năm tính từ ngày sáng tác trên FB Như Hồ Bào.
Thi tặng Nàng Thơ Quế Hằng*

N àng thơ tài sắc tiếng thi đàn
Q* uý phái lẫy lừng biệt thự sang
U ẩn khúc tình duyên tìm hộ đối
Ế đâu kén chọn kiếm môn đăng
H oa còn hương toả gây mùi mẩn
Ă t lắm người thương luỵ chứa chan
N gười lọc kĩ càng chờ kết quả...
G ần xa vang dội khắp danh Nàng!

10-5-2015
BNH-GC

Bài Hoà
(tiếp theo)

G ần xa vang dội tiếng thơm nàng!!!
N hân ái nghĩa tình quả chứa chan...
Ă n mặc bình dân - Hay nội trợ,
H iền hoà gia đạo - Đẹp đoan trang.
Ê m đềm trí thức - Ngôi tươm tất,
Ú y hoá tài năng - Giỏi đảm đang.
Q uế tộc thâm nho uyên bác học...
N hà thơ cao cả biệt danh nàng !!!

Ngày 12/05/2020
Nhà thơ BÀO NHƯ HỒ
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần