Vào chơi với VDUC chút xíu nhé:

          ĐÊM

Sương tràn khắp nẻo quê
Gió lộng kéo trăng về
Mộng mị còn chưa dứt
Nghe lòng vẫn tái tê
 VD
Tỉnh dậy, lúa đồng quê
Hương thơm đã gọi về
Câm liềm đi gặt hái
Bóng "nhỏ" đã bên tê.
PNam
Chúc mạnh giỏi nghe.