Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hương Trâm

TẠ  TỪ

Facebook không còn chỗ để chơi,
Thôi ta sẽ dõi bóng mây trời.
Tung thơ lướt gió chờ Tiên réo
Thả phú theo trăng đợi Phật mời
Biết  hỏi  cùng  ai , vì  mỏi  sức ?
Nên làm cách ấy , bởi mòn hơi !
Từ   nay   giả   biệt   tình   hư   ảo
Nợ  hết  duyên  tàn...tự  bỏ  rơi !
HƯƠNG-TRÂM - 16.7.2025

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

HẠ  HỒI  (MỪNG TRỞ LẠI)

Sống ở Đô thành mãi chán chê
Đường  xe  chật  ních  lối  đi  về
Ngày qua túi bụi...còn hâm hở
Tháng  lại  lu  bù... cũng  hả hê
Đã  mấy  mươi  năm  lo  tất  bật
Nay  vừa  bảy  chục  hết  say  mê
Tìm nơi vắng lặng mà an hưởng
Phủi sạch trần đời dạo cảnh quê !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

QUÊN !

Phải biết "QUÊN"  cho khỏi nhọc thân,
Hơi  đâu  nhớ  mãi  chuyện  xa  gần
Nhìn tia nắng lóe,  thôi buồn tủi
Thấy ánh bình minh, hết giận sân
SỨC KHỎE nhu cầu trong cuộc sống
TÌNH THƯƠNG xuất phát ở lòng nhân
Khi nào khắc phục liền thanh thản
Nếu chẳng ưu tư sướng tuyệt trần !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
TẠ  TỪ

Facebook không còn chỗ để chơi,
Thôi ta sẽ dõi bóng mây trời.
Tung thơ lướt gió chờ Tiên réo
Thả phú theo trăng đợi Phật mời
Biết  hỏi  cùng  ai , vì  mỏi  sức ?
Nên làm cách ấy , bởi mòn hơi !
Từ   nay   giả   biệt   tình   hư   ảo
Nợ  hết  duyên  tàn...tự  bỏ  rơi !
HƯƠNG-TRÂM - 16.7.2025
THÔI THÌ...

Virus mò vào facebook chơi,
Ôm cay nuốt đắng trách ông trời.
Tao nhân phí sức còng lưng đợi,
Mặc khách hoài công khản cổ mời.
Chữ nghĩa bị thương đánh bốc khói,
Văn thơ trúng độc phải bay hơi.
Thôi đành lếch thếch sang trang mới,
Dẫu biết rồi thơ lại rớt rơi.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

HẠ  HỒI  (MỪNG TRỞ LẠI)

Sống ở Đô thành mãi chán chê
Đường  xe  chật  ních  lối  đi  về
Ngày qua túi bụi...còn hâm hở
Tháng  lại  lu  bù... cũng  hả hê
Đã  mấy  mươi  năm  lo  tất  bật
Nay  vừa  bảy  chục  hết  say  mê
Tìm nơi vắng lặng mà an hưởng
Phủi sạch vi trần dạo cảnh quê !
HƯƠNG-TRÂM

QUÊN !

Tự biết "QUÊN" là bớt khổ thân
Hơi đâu nhớ mãi chuyện xa gần
Nhìn tia nắng nhạt thôi hờn tủi
Thấy giọt sương mờ hết nổi sân
SỨC KHỎE nhu cầu trong cuộc sống
TINH  THẦN  thể  hiện  ở  lòng  nhân
Nên cần khắc phục cho thanh thản
Nếu chẳng ưu tư sướng tuyệt trần !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

"THAM THÌ THÂM"

Con người khổ tại cái lòng tham
Hậu  quả  là  do  bởi  việc  làm
Chước quỷ lừa người rơi đáy vực
Mưu thần hại bạn tới nhà giam
Đồng tiền...ngó lại mà suy ngẫm
Thế lực...nhìn qua mới luận đàm
Sống để tranh giành cho thỏa thích
Sau nầy trả báo phải đành cam !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

CHÍ NHÂN

Nhỏ  lệ  con  theo  mấy  dặm  ngàn
Khi  vừa  ghé  đến  "Ải  Nam  Quan"
Lời  Cha  nhắn  nhủ  mài  gươm  báo(1)
Tiếng  Nước  reo  hờn  nổi  máu  chan
Quyết   chí   phò   Lê   gìn   đất   Tổ
Thi   tài   diệt   Hán (2)  cứu   giang   san
Mười   năm   ổn   định   thù   xưa   trả
Nguyễn Trãi lừng danh thắng bạo tàn !
HƯƠNG-TRÂM
_______________
"-Đem đại nghĩa thắng hung tàn"
"Lấy chí nhân thay cường bạo"
NGUYỄN TRÃI__________________
(1)-Nguyễn Phi Khanh là Cha của Nguyễn Trãi bị giặc Tàu bắt đưa về Tàu xử,
   Nguyễn Trãi đưa Cha tới  cửa khẩu"Ải Nam Quan"thi không được đi nữa
   đành trở về nghe lời Cha mài gươm giết giặc.
(2)-Thời Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Nhà Minh xâm lược cũng là một lũ Hán tặc !

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

"THAM THÌ THÂM...!"

Con người khổ tại cái lòng tham
Hậu  quả  là  do  bởi  việc  làm
Chước quỷ đưa người rơi đáy vực
Mưu thần đẩy bạn tới nhà giam
Đồng tiền...ngó lại mà suy ngẫm
Khát vọng...nhìn qua mới luận đàm
Sống để tranh giành cho thỏa thích
Sau  nầy  trả  báo  phải  đành  cam !
HƯƠNG-TRÂM


BÓNG DÁNG CUỘC ĐỜI

Lao vào cuộc sống lắm bon chen
Thắng thế sanh tâm địa thấp hèn
Đạo đức không gìn nên láo nháo
Lòng tham khó giữ mới lèn èn
Đồng tiền bất nghĩa thành thô bạo
Khúc ruột vô tình khiến nhỏ nhen
Đứng lại soi mình trông bóng dáng
Đau lòng xót cảnh trắng nhòa đen !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐÊM SUY TƯ MÀ TỰ HÀO

Khắc khoải tâm tư lạc bến sầu
Đêm trường thổn thức suốt canh thâu
Nhìn non nước buốt lòng tê dạ
Thấy núi sông đinh óc nhức đầu
Thuở trước tiền nhân từng đuổi Giặc
Ngày nay hậu bối quyết ngăn Tầu
Ngàn năm lịch sử còn ghi chép
Đất Việt lừng danh khắp địa cầu !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thoduongluatquangchinh2

Hương Trâm    HẠ  HỒI  (MỪNG TRỞ LẠI)

Sống ở Đô thành mãi chán chê
Đường  xe  chật  ních  lối  đi  về
Ngày qua túi bụi...còn hâm hở
Tháng  lại  lu  bù... cũng  hả hê
Đã  mấy  mươi  năm  lo  tất  bật
Nay  vừa  bảy  chục  hết  say  mê
Tìm nơi vắng lặng mà an hưởng
Phủi sạch trần đời dạo cảnh quê .


   
Quang Chính

        THI NHÂN HỘI NGỘ

Nhà nghèo bạn hữu  cũng không chê
Đất  lạ  đường xa  vẫn cứ  về
Nắm chặt bàn tay  cười thích thú
Reo mừng ánh mắt  liếc say  mê
Bao ngày cách biệt  lòng  hào hứng
Kỷ niệm  bên  nhau  dạ   hả  hê
Gặp  gỡ  thi nhân   trào  lệ  nóng
Trà thơm rượu quý  bữa cơm quê .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối