Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


CỨNG HỌNG

Hoan nghênh Thế Giới đã quan tâm
Ủng hộ Việt Nam quét sạch mầm
Bành trướng bá quyền trông rất hiểm
Phô trương sức mạnh thấy càng thâm
Thù Nhà, Giặc đến nhào ra chém
Hận Nước, Tầu sang bước tới đâm
Bạn hữu xa gần đang tiếp sức
Phen nầy lẹo lưỡi, chúng đành câm !

HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


CỨNG HỌNG

Hoan nghênh Thế Giới đã quan tâm
Ủng hộ Việt Nam quét sạch mầm
Bành trướng bá quyền trông rất hiểm
Phô trương sức mạnh thấy càng thâm
Thù Nhà, Giặc đến nhào ra chém
Hận Nước, Tầu sang bước tới đâm
Bạn hữu xa gần đang tiếp sức
Phen nầy lẹo lưỡi, chúng đành câm !

HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


CỨNG HỌNG

Hoan nghênh Thế Giới đã quan tâm
Ủng hộ Việt Nam quét sạch mầm
Bành trướng bá quyền trông rất hiểm
Phô trương sức mạnh thấy càng thâm
Thù Nhà, Giặc đến nhào ra chém
Hận Nước, Tầu sang bước tới đâm
Bạn hữu xa gần đang tiếp sức
Phen nầy lẹo lưỡi, chúng đành câm !

HƯƠNG-TRÂM
HOÁ CÂM

Này hỡi, nghe đây lũ ác tâm,
Thôi đem tang khó đến gieo mầm.
Giàn khoan chớ mộng bày mưu hiểm,
Hải giám đừng mong lập kế thâm.
Bỏ thói lưu manh vòi nước xịt,
Dẹp trò hạ tiện mũi tàu đâm.
Chữ vàng, bốn tốt đâu rồi nhỉ ?
Gái đĩ già mồm bỗng hoá câm !

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung: XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

VẪN "CÓ"-"KHÔNG"  (bài họa)

Đạo Phật thông tường lẽ "CÓ""KHÔNG"
Người phàm không biết tưởng lầm "KHÔNG"
Không gian trống rỗng "KHÔNG" thành "CÓ"
Vũ trụ bao trùm "CÓ" hoại "KHÔNG"
Vô tuyến nhìn "KHÔNG" nhưng vẫn "CÓ"
"Vô thường" thấy "CÓ" lại là "KHÔNG"
Thân tâm hiện hữu là  "sinh" "diệt"
Quán pháp "vô sanh" rõ "CÓ" - "KHÔNG"
HƯƠNG-TRÂM


MẶC "CÓ"-"KHÔNG" (bài xướng)

Tạo hóa an bày lẫn "SẮC""KHÔNG"
Dòng đời xuôi, ngược đến nguồn "KHÔNG"
Vinh hoa phú quý dường như "CÓ"
Giấc mộng hoàng lương rõ lại "KHÔNG"
Sông núi ngàn năm phô cảnh lịch
Bể dâu phút chốc hóa màu "KHÔNG"
Vó câu thấp thoáng qua song cửa
Tỉnh giấc bình tâm Mặc "CÓ" "KHÔNG"
THỆ-MINH

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HOẠ ĐƯỜNG THI


TOI MẠNG

Máy tốt "đang chơi" bỗng bị dừng
Nào hay cớ sự...phải đành ngưng
Nhìn thôi, chỉ ngó vì không biết
Ngắm mãi, thêm lo bởi chẳng từng
Réo cháu nhanh chân mau tới giúp
Kêu con lẹ mắt đến coi chừng
Thời gian thấp thỏm chờ, trông,ngóng!
Suốt mấy ngày đêm, mặt nóng bừng!

HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HOẠ ĐƯỜNG THI


MỘT NGÀN NĂM

Ngàn năm Hà Nội đất Thăng Long
Rực rỡ Kinh Đô, đẹp núi sông
Xưa các Vua Hùng lo dựng nước
Nay đàn Chim Việt quyết giành công
Lý, Trần, chiến thắng vang phương Bắc
Pháp, Mỹ thua hàng rạng hướng Đông
Cùng Bác toàn dân ta thống nhất
Việt Nam độc lập ngọn cờ hồng!

HƯƠNG TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


Ý ĐỒ

Giặc cướp vào rồi, khó hiệp thương,
Mau tìm kế sách...giữ biên cương!
Trừ gian dập thẳng vô Kinh Bắc,
Diệt ác nhào ngay giữa chiến trường!
Quét sạch quân thù gây máu lửa,
Dẹp tan bọn phỉ nhuốm tai ương!
Ngàn năm lịch sử không khoan nhượng,
Muốn được hòa bình, phải khẩn trương!

     *     *      *      *
Muốn được hòa bình, phải khẩn trương!
Mưu đồ của chúng khắp Đông Dương.
Gần thì chiếm trước, xa "từ tốn",
Bạn dễ đoạt hơn, khách "nhún nhường"!
Kế độc thâm sâu...ai cũng rõ,
Lòng gian xảo trá...nó coi thường!
Thời gian cốt để mình quên lảng
Bá chủ toàn cầu há một phương !!!

HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung: XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


THU XƯA

Thấp-thoáng mùa Thu  nhẹ lướt về
Ngàn  dâu  uốn lượn  lá  sum-sê
Bên hiên,  chậu cúc bừng tươi nở
Trước ngõ,  vò lan  héo não nề
Cảnh sắc lơ-thơ,   hơi  gió  hắt
Tình duyên lảng-vảng, bóng trăng kề
Thềm hoa có kẻ ngồi trông ngóng
Dẫu  biết  người  đi... đã lỗi thề!

HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Nay đang mùa hè qua HTram lại gặp THU XƯA cảm mát cả người .Xin thưa rằng:

       THU XƯA
Thấp-thoáng mùa Thu  nhẹ lướt về
Ngàn  dâu  uốn lượn  lá  sum-sê
Bên hiên,  chậu cúc bừng tươi nở
Trước ngõ,  vò lan  héo não nề
Cảnh sắc lơ-thơ,   hơi  gió  hắt
Tình duyên lảng-vảng, bóng trăng kề
Thềm hoa có kẻ ngồi trông ngóng
Dẫu  biết  người  đi... đã lỗi thề!
HƯƠNG-TRÂM


      HÈ NAY
Nóng quá hè ơi! Ta quyết về
Quê hương cây trái lá si sê
Dưới hồ sen nở hương man mác
Trên phượng ve kêu tiếng não nề
Ngõ trúc tinh thông làn gió thổi
Vườn cà mơn trớn tiêng ong kề
Năm xưa áo trắng từng sang dạo
Giờ ngắm vầng trăng nhớ... tiếng thề...
PNam
Chúc HTram mạnh khoẻ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

Chủ đề :ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : THƠ HƯƠNG-TRÂM


HẠT BỤI

-Dù là hạt bụi không tên,
Đừng chê hạt bụi mà quên chính mình!

Hạt bụi bay bay
Rơi nhằm nỗi nhớ
"Rơi trên áo ai..."
Rơi vào hơi thở !
. . .
Hạt bụi hư vô
Lan tràn biển nước
Trôi đi về mô ?
Ta nào biết được !
. . .
Bụi trong bầu trời
Bụi ở mọi nơi
Bụi tung muôn hướng
Bụi đời chơi vơi !
. . .
Em là hạt bụi
Bay khắp không gian
Vì chưa tên tuổi
Nên còn lang-thang!
. . .
Đôi khi hạt bụi
Cũng vướng lỗi lầm
Rơi vào đôi mắt
Cho ai khóc thầm!
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối