Trang trong tổng số 86 trang (859 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quế Hằng

duyquocquyen đã viết:
GỬI NGỌC HOÀNG

Bẩm báo thần dân cắm cổ cày
Mà ông đày tớ chẳng thương thay
Nay thì ụ nổi tiền vơ đủ
Mốt lại tàu to bạc vét đầy
Mỗi tháng lương còm tiêu mấy bữa
Hàng ngày giá cả vọt liền tay
Ra đường thấp thỏm bầy ăn cướp
Thượng đế ngồi cao rõ chuyện này?

05/01/14
Quốc Quyền
 
THA...
Hoàng chẳng cần chi rõ chuyện này
Mi toàn khóc mướn nghĩ thương thay
Giầu  là giầu bọn  lo luồn lọt
Nghèo ấy nghèo quân cậy cấy cày
Không lọc không lừa đà đói rạc
Có che có chở chắc no đầy
Tha cho lũ quỷ con đường sống
Kẻo loại chó cùng  nó phủi tay  

Quế Hằng 5/1/2014
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

duyquocquyen đã viết:
NGẪM
(Gửi ông luật pháp)

Muốn diệt tham ô phải tử hình
Mong rằng pháp luật hãy nghiêm minh
Con ông cậy thế… không chùn vọt
Cháu cụ hùa danh… chớ nặng tình
Mỡ nước tươi mào thu hết sạch
Tiền dân béo bụng xử bằng kinh
Làm sao học được quân Tàu nhỉ
Để lũ giòi sâu ấy giựt mình

05/01/2014
Quốc Quyền
LUẬN

Nào có ra chi cái án hình,
Khi khinh lúc trọng chẳng công minh.
Tiền bơm đủ nặng đen thành trắng,
Gốc dựa vừa to lý hoá tình.
Miễn tố tội đồ nghe phải hãi,
Bỏ tù oan khuất thấy mà kinh.
Bao giờ luật pháp không điên dảo,
Để giúp lương dân bảo vệ mình ?

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

duyquocquyen đã viết:
GỬI NGỌC HOÀNG

Bẩm báo thần dân cắm cổ cày
Mà ông đày tớ chẳng thương thay
Nay thì ụ nổi tiền vơ đủ
Mốt lại tàu to bạc vét đầy
Mỗi tháng lương còm tiêu mấy bữa
Hàng ngày giá cả vọt liền tay
Ra đường thấp thỏm bầy ăn cướp
Thượng đế ngồi cao rõ chuyện này?

05/01/14
Quốc Quyền
HỎI THÀNH HOÀNG

Sao không phù hộ đám dân cày,
Khốn khổ trăm bề tội lắm thay.
Dãi nắng nguyên đời cơm chẳng đủ,
Dầm mưa suốt kiếp cháo không đầy.
Ngập tràn thủy điện e vong mạng,
Đầy dẫy sân gôn sợ trắng tay,
Đùm túm đưa nhau về phố thị,
Còn ai xôi thịt cúng nơi này?

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

HỎI THÀNH HOÀNG


Sao không phù hộ đám dân cày,
Khốn khổ trăm bề tội lắm thay.
Dãi nắng nguyên đời cơm chẳng đủ,
Dầm mưa suốt kiếp cháo không đầy.
Ngập tràn thủy điện e vong mạng,
Đầy dẫy sân gôn sợ trắng tay,
Đùm túm đưa nhau về phố thị,
Còn ai xôi thịt cúng nơi này?

phamanhoa


NGỌC HOÀNG TRẢ LỜI

Ngọc hoàng tặc lưỡi: "tội dân cày”
Hạ giới bây giờ khổ quá thay
Biết chuyện… thiên lôi lòng nặng trĩu
Hay tin… thượng đế nỗi đau đầy
Tà tâm bác sĩ đem phi xác
Ác dạ côn đồ cướp chặt tay
Pháp luật mơ hồ đâu chỗ dựa
Đành ta cũng bái thế gian này

06/01/14
Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

duyquocquyen đã viết:
HỎI THÀNH HOÀNG


Sao không phù hộ đám dân cày,
Khốn khổ trăm bề tội lắm thay.
Dãi nắng nguyên đời cơm chẳng đủ,
Dầm mưa suốt kiếp cháo không đầy.
Ngập tràn thủy điện e vong mạng,
Đầy dẫy sân gôn sợ trắng tay,
Đùm túm đưa nhau về phố thị,
Còn ai xôi thịt cúng nơi này?

phamanhoa


NGỌC HOÀNG TRẢ LỜI

Ngọc hoàng tặc: “lưỡi tội dân cày”
Hạ giới bây giờ khổ quá thay
Biết chuyện… thiên lôi lòng nặng trĩu
Hay tin… thượng đế nỗi đau đầy
Tà tâm bác sĩ đem phi xác
Ác dạ côn đồ cướp chặt tay
Pháp luật mơ hồ đâu chỗ dựa
Đành ta cũng bái thế gian này

06/01/14
Quốc Quyền
MONG TRỜI ĐỔI MỚI

Ruộng đất còn đâu để cấy cày,
Ngọc Hoàng không biết, lạ lùng thay.
Chắc là Ông Táo vai đeo nặng,
Hay tại Thiên Lôi bụng chứa đầy.
Bắc Đẩu làm thinh vì ngập miệng,
Nam Tào nín lặng bởi đầy tay.
Thiên đình tiêu cực hơn trần thế,
Biết tỏ cùng ai nỗi khổ này ?

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

phamanhoa đã viết:
duyquocquyen đã viết:
HỎI THÀNH HOÀNG


Sao không phù hộ đám dân cày,
Khốn khổ trăm bề tội lắm thay.
Dãi nắng nguyên đời cơm chẳng đủ,
Dầm mưa suốt kiếp cháo không đầy.
Ngập tràn thủy điện e vong mạng,
Đầy dẫy sân gôn sợ trắng tay,
Đùm túm đưa nhau về phố thị,
Còn ai xôi thịt cúng nơi này?

phamanhoa


NGỌC HOÀNG TRẢ LỜI

Ngọc hoàng tặc lưỡi: "tội dân cày”
Hạ giới bây giờ khổ quá thay
Biết chuyện… thiên lôi lòng nặng trĩu
Hay tin… thượng đế nỗi đau đầy
Tà tâm bác sĩ đem phi xác
Ác dạ côn đồ cướp chặt tay
Pháp luật mơ hồ đâu chỗ dựa
Đành ta cũng bái thế gian này

06/01/14
Quốc Quyền
MONG TRỜI ĐỔI MỚI

Ruộng đất còn đâu để cấy cày,
Ngọc Hoàng không biết, lạ lùng thay.
Chắc là Ông Táo vai đeo nặng,
Hay tại Thiên Lôi bụng chứa đầy.
Bắc Đẩu làm thinh vì ngập miệng,
Nam Tào nín lặng bởi đầy tay.
Thiên đình tiêu cực hơn trần thế,
Biết tỏ cùng ai nỗi khổ này ?

phamanhoa

MÊ CẦY

Cũng tại vì mê món thịt cầy
Mà chàng lỗi hẹn nghĩ buồn thay
Ba canh nằm đợi then chưa khóa
Một khắc ngồi trông lệ đã đầy
Nỗi nhớ cồn cào dâng tận cổ
Niềm mong rạo rực chảy tràn tay
Khi buồn ổng xạo nàng trên hết
Khổ lắm vì tin cái miệng này!

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

duyquocquyen đã viết:
phamanhoa đã viết:
duyquocquyen đã viết:
HỎI THÀNH HOÀNG


Sao không phù hộ đám dân cày,
Khốn khổ trăm bề tội lắm thay.
Dãi nắng nguyên đời cơm chẳng đủ,
Dầm mưa suốt kiếp cháo không đầy.
Ngập tràn thủy điện e vong mạng,
Đầy dẫy sân gôn sợ trắng tay,
Đùm túm đưa nhau về phố thị,
Còn ai xôi thịt cúng nơi này?

phamanhoa


NGỌC HOÀNG TRẢ LỜI

Ngọc hoàng tặc: “lưỡi tội dân cày”
Hạ giới bây giờ khổ quá thay
Biết chuyện… thiên lôi lòng nặng trĩu
Hay tin… thượng đế nỗi đau đầy
Tà tâm bác sĩ đem phi xác
Ác dạ côn đồ cướp chặt tay
Pháp luật mơ hồ đâu chỗ dựa
Đành ta cũng bái thế gian này

06/01/14
Quốc Quyền
MONG TRỜI ĐỔI MỚI

Ruộng đất còn đâu để cấy cày,
Ngọc Hoàng không biết, lạ lùng thay.
Chắc là Ông Táo vai đeo nặng,
Hay tại Thiên Lôi bụng chứa đầy.
Bắc Đẩu làm thinh vì ngập miệng,
Nam Tào nín lặng bởi đầy tay.
Thiên đình tiêu cực hơn trần thế,
Biết tỏ cùng ai nỗi khổ này ?

phamanhoa

MÊ CẦY

Cũng tại vì mê món thịt cầy
Mà chàng lỗi hẹn nghĩ buồn thay
Ba canh nằm đợi then chưa khóa
Một khắc ngồi trông lệ đã đầy
Nỗi nhớ cồn cào dâng tận cổ
Niềm mong rạo rực chảy tràn tay
Khi buồn ổng xạo nàng trên hết
Khổ lắm vì tin cái miệng này!

Quốc Quyền
MẮNG CẦY

Dân khổ vì bây, lũ cáo cầy,
Một bầy đục khoét, gớm ghê thay !
Lừa trên táp ẩu, oan khiên lắm,
Hại dưới ăn dơ, tội nghiệt đầy.
Vu không người ngay không gớm miệng,
Dập trù kẻ yếu chẳng nương tay.
Bao giờ tuyệt giống nhà mi nhỉ,
Để nắng hồng lên xứ sở này !

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Đợi Cày

Ruộng bỏ từ lâu chẳng cuốc cày
Ông nhà đi vắng chả người thay
Trên bờ tua tủa dây bò khắp
Dưới lạch bì bom nước đọng đầy
Đã mấy mùa qua buồn ánh mắt
Và bao tháng lại nhớ vòng tay
Đêm nằm nghĩ ngợi mà lo lắm
Ổng có về mau kịp vụ này?

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Đợi Cày

Ruộng bỏ từ lâu chẳng cuốc cày
Ông nhà đi vắng chả người thay
Trên bờ tua tủa dây bò khắp
Dưới lạch bì bom nước đọng đầy
Đã mấy mùa qua buồn ánh mắt
Và bao tháng lại nhớ vòng tay
Đêm nằm nghĩ ngợi mà lo lắm
Ổng có về mau kịp vụ này?

Quốc Quyền

                   


                           HẤP LỰC
Lão Quốc lâu nay bận cấy cày
Khu vườn mới tậu, chủ vừa thay
Chưa từng kẻ đến làm rêu đẫy
Chẳng có người qua khiến cỏ đầy
Mỗi sáng vung chùy tê dại gáy
Bao chiều bổ cuốc mỏi nhừ tay
Thơ Đường hấp dẫn là như vậy
Cũng vẫn thua xa mảnh đất này !
HỒNG THOẠI  07.01.14


http://farm3.staticflickr.com/2869/11815667053_991f94691a_z.jpg

LÀM THÊM

Thửa ruộng làm thêm khổ ráng cày
Năm mần mấy vụ phải luân thay
Hừng đông chẹt dưới đà phân đủ
Chập tối hồ trên đã nước đầy
Gắng sức đông về rau nặng gánh
Kì công hạ đến củ vừa tay
Làng thơ chúng bạn ngày đêm đợi
Thấu hiểu thì tha lão Quốc này

Quốc Quyền 07/01/14

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

duyquocquyen đã viết:
Đợi Cày

Ruộng bỏ từ lâu chẳng cuốc cày
Ông nhà đi vắng chả người thay
Trên bờ tua tủa dây bò khắp
Dưới lạch bì bom nước đọng đầy
Đã mấy mùa qua buồn ánh mắt
Và bao tháng lại nhớ vòng tay
Đêm nằm nghĩ ngợi mà lo lắm
Ổng có về mau kịp vụ này?

Quốc Quyền

S­ướng nhất đời

Không chồng ruộng vẫn có ng­ười cày
Đời thế gì hơn s­ướng s­ướng thay
Cỏ mượt trên bờ lún phún mọc
N­ước trong d­ưới mạch lun phun đầy
Đất mềm mấy kẻ xin gieo giống
Ruộng mật bao ng­ười muốn mó tay
Chẳng phải nhọc nhằn ngồi h­ưởng lộc
Mình em s­ướng nhất cái đời này.

L.K.H  7/1/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 86 trang (859 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối