Trang trong tổng số 24 trang (236 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-2 bài hoạ tốt của 2 bạn trẻ...
thủ nhất thanh và hoạ vận luôn...

Tâm...

Tâm trung hành thiện chớ dùng dàng
Tâm trực tri tường nhất tự nan
Tâm chính giao tình luôn bộc bạch
Tâm tà nhiểu sự mãi chàng ràng
Tâm cơ vọng tưởng lời đay nghiến
Tâm tịnh hòa đồng dấu lặng trang
Tâm động bao giờ qua bến ngộ
Tâm tư hiểu, lạc bất như nhàn

TH


Tâm

Tâm tính rèn minh bảo dễ dàng?
Tâm ngay mọi chuyện chớ từ nan
Tâm hồn an lạc nhìn mây thoáng
Tâm trí bình yên thoát sợi ràng
Tâm phúc giao tình không lợi dụng
Tâm đồng tri kỹ chẳng tô trang
Tâm hiền muôn việc đều tha thứ
Tâm quảng thong dong tất hưởng nhàn

th - Shiroi
18/10/2008
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

TÁM ĐỨC
(Thiềng Đức)

ĐỨC… từ bốn nghĩa… ý đều tinh
ĐỨC dục không thông dễ tội tình
ĐỨC hạnh do ta luôn phấn đấu
“ĐỨC hiền tại mẹ” được an lành
ĐỨC vua thiên tử dân tôn kính
ĐỨC Phật hiền nhân đạo đạt thành
ĐỨC độ chứng minh người rộng lượng
ĐỨC tài trọn vẹn đáng lưu danh…

TĐ-1/11/2008
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Dường như còn sót bài này!?...
Trích đoạn: Thơ Đường luật đặc biệt (Thủ nhất thanh)
 
Định nghĩa TÂM

TÂM là tình cảm của con tim
TÂM huyết chân phương bạn đáng tìm
“TÂM quảng thể bàn” thân được tịnh
“TÂM hồn bất định” dạ sao êm
TÂM linh dự đoán điều không đợi
TÂM tính đổi thay chuyện khó kềm
TÂM đắc hiểu nhau luôn thích thú
TÂM can cháy bỏng chén môi mềm …

Thiềng Đức-5/6/2007
-Sorry... đã post ở trên...
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-20 bài Thủ nhất thanh mới viết thêm năm 2008
cộng với 23 bài đã viết mấy năm trước, tổng cộng 43 bài TNT.
Chắc cạn nguồn rồi ... xin stop TNT ...
   
1-TÁM CHUỘT (Khai bút)
2-Tám NHỚ (Cõi vô thường)           
3-TÁM NHẪN (Chữ Nhẫn)     
4-TÁM GIẬN (VĐT)         
5-TÁM CÓ         
6-TÁM KHÔNG        
7-Tám KHÔN       
8-Tám ĐƯỜNG            
9-BÀN VỀ SỐ MỘT (Đại Từ điển)  
10-BÀN VỀ CHỮ LÍ (-nt-)   
11-TÁM MUỐN (Hòai Phương)   
12-MUỐN LÀ ĐƯỢC (viết tiếp bài MUỐN)
13-TÁM VÔ (VTV/ NCT)   
14-BÀN VỀ CHỮ NHÂN/ 1 (-nt-)   
15-BÀN VỀ CHỮ NHÂN/ 2   
16-BÀN VỀ CHỮ NHẤT     
17-TÁM NHƯ     
18-CỤ VUI NGAY (cụ Tư Cẩn)  
19-TÁM NHẪN/ 2 (-nt-)    
20-CHẬM RÌ (Xuyên Châu)
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Định không viết nữa, nhưng còn nợ đời...

57- Tám CHÓ
(Ăn theo topic CHÓ của Shiroi)

CHÓ là số một được người cưng
CHÓ chín món… cầy vượt thịt rừng
“CHÓ ngáp phải ruồi” khi gặp vận
“CHÓ nằm gầm chạn” bị xem thường
CHÓ vàng nhứt xứ làm ba lít
“CHÓ đá vẫy đuôi” xạo bốn phương
“CHÓ cậy gần nhà” luôn ỷ thế
CHÓ già giữ ghế chẳng buông xương! …

TĐ-10/11/2008
(Theo tục ngữ ca dao)

58-Tám TRÂU
(Tuổi Đinh Sửu/1937 chào năm Kỷ Sửu/2009)

TRÂU đen… truyền thuyết Ngưu Ma Vương
TRÂU vắng bảy năm vẫn nhớ chuồng
“TRÂU mộng húc nhau” cằn cỏ ruộng
“TRÂU bò phá đỗ”…  giỗ nhà ông
“TRÂU teo heo nở” tài bà bếp
TRÂU kéo ngựa phi phúc tổ tông
TRÂU chậm nước dơ đành kém bậu
“TRÂU già chẳng nệ…” mặc cuồng phong…

TĐ-11/11/2008
(Theo tục ngữ ca dao)
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

62-Tám BIẾT
(Góp vui “Biết-Dại-Khôn” với cụ Kiều Văn,
Chủ nhiệm CLB Thơ Long Hựu, Cần Đước, Long An)

BIẾT là  ý niệm để lần ra
"BIẾT rõ ruột gan”... chết với bà!
BIẾT tỏng mười mươi còn giấu giếm
BIẾT ơn sâu sắc được lân la
BIẾT điều nên xuống qua nguy khốn
BIẾT phúc mà tu hưởng thái hòa
BIẾT điệu không lo tình huống xấu
BIẾT thời khôn sống đở bôn ba…

TĐ-15/11/2008
(Viết vui… tự trào)

61-Tám DẠI

DẠI là non yếu chửa tinh khôn
DẠI miệng làm lanh tội cái mồm
DẠI gái phe nam thường kín kẻ
DẠI đàn… cá thể khỏi bồn chồn
DẠI khờ con gái luôn thua thiệt
DẠI dột thiếu nhi bị đánh đòn
DẠI hết đường chê thì lảnh đủ
DẠI gì dính dáng… chuyện hàng tôm…

TĐ-14/11/2008

16-Tám KHÔN

KHÔN là khéo léo người không dại
KHÔN tại tâm… tin tưởng bẩm sinh
‘KHÔN lỏi giỏi đàn’ cần trí óc (1)
‘KHÔN dồn ra mặt’ lộ chân tình
‘KHÔN đi làm lẽ’ chiều bà cả
‘KHÔN độc ngốc dân’ dựa khối lành (2)
KHÔN sống mống tiêu … đời thế đấy
KHÔN nhà chửi vợ đúng thằng ranh …

TĐ-21/4/2008
(Theo tục ngữ, ca dao)
(1) Khôn lỏi sao bằng giỏi đàn
(2) Khôn độc không bằng ngốc dân
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/11...
-NGÀY 6/10 Kỉ NIệM NGÀY SINH
CủA NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN CHU VĂN AN (1292-1370)
"THIềNG ĐứC"46-CHU VĂN AN SƯ BIỂU

QUÊ HƯƠNG THANH LIệT NAY HÀ NộI
THầY GIÁO DANH NHO CHUYÊN DạY VUA
HIệU TRƯởNG ĐờI TRầN… NGÀI TRảM TấU
NịNH THầN BảY ĐứA… Cụ CHÀO THUA
Từ QUAN LÊN NÚI…  XÂY Y HọC (1)
TREO ấN Về NHÀ… SọAN TậP THƠ
VĂN MIếU TÔN VINH GƯƠNG ĐạO ĐứC
CHU AN SƯ BIểU… XứNG TÔN THờ…

TĐ-30/9/2008
(1) CHÍ LINH
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Xin tạm ngưng. Sorry...
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Một bài thơ cuối năm 2008...


Phúc


Tám PHÚC

PHÚC là điều tốt nhất... hằng mong
"PHÚC đẳng hà sa" tợ cát sông
PHÚC đức mẹ hiền lưu dấu ấn
PHÚC tinh... sao tỏ gắng vun trồng
PHÚC điền gieo thiện không hao sức
PHÚC lợi đem lành chẳng tiếc công
"PHÚC tự kỉ cầu" mình tạo lấy
PHÚC ai nấy hưởng... cõi thiên đường...

Thiềng Đức-30/12/2008
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-CHÚC MỪNG NĂM MỚI 1/1/2009... HAPPY NEW YEAR...
Tất cả các bạn thơ cùng wm và các mod...
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (236 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối