Trang trong tổng số 23 trang (223 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23]

Ảnh đại diện

MinhtamDo

神伕港口晓泊
波搖月腳散霞紅,
無限漁家落照中。
一水白從天上落,
群山青到海門空。
龍歸洞口晴生霧,
鯨噴潮頭暮起鍾。
獨泛蘭舟觀浩蕩,
忽疑身在爛銀宮。

THẦN PHÙ CẢNG KHẨU HIỂU BẠC

Nguyễn Trung Ngạn

Ba dao nguyệt cước tán hà hồng,
Vô hạn ngư gia lạc chiếu trung.
Nhất thuỷ bạch tòng thiên thượng lạc,
Quần sơn thanh đáo hải môn không.
Long quy động khấu tình sinh vụ,
Kình phún triều đầu mộ khởi chung.
Độc phiếm lan chu quan hạo đãng,
Hốt nghi thân tại lạn ngân cung.

Dịch nghĩa
Sóng lay chân mặt trăng, những ráng hồng toả ra,
Vô số nhà chài ẩn trong bóng chiều.
Một dòng nước bạc từ trên trời đổ xuống,
Mấy chòm núi xanh đến cửa bể thì nhạt mầu.
Rồng về cửa động, trời tạnh hoá mù,
Cá kình phun đầu sóng, chiều hôm nổi tiếng chuông.
Một mình với chiếc thuyền lan ngắm cảnh bát ngát,
Ngỡ như mình ở chốn cung tiên.

SÁNG SỚM ĐẬU THUYỀN
Ở CỬA BỂ THẦN PHÙ

Dịch thơ : MinhtaDo

Trăng lặn chân mây rực ráng hồng
Vạn chài chìm nhuộm ánh mờ sông
Xanh xanh sắc núi nhoà lưng bể
Bạc bạc màu mưa ngớt cuối dòng
Rồng hiện cửa hang vờn khói phủ
Cá đùa mặt sóng vẳng chuông rung
Thuyền trôi nhè nhẹ miền non nước
Những tưởng nằm mơ chốn Nhược Bồng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhtamDo

.

HOẠ HẠN VẬN
( Ví dụ vài bài về thể loại khó hoạ )

Ngày xưa ông Đão Sĩ Nhã thách ông Phan Mạnh Danh làm một bài thơ Nôm Đường luật với các điều kiện sau:
- Đầu đề: Xuân Khuê –
- Hạn 5 vần : chờ - hờ - thưa - tơ - thơ - Phải dùng 19 chữ: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, trăm, ngàn, vạn, đôi, cặp, nửa, trượng, thước, tấc.
-
- XUÂN KHUÊ

Ngàn trượng xa xăm một dạ chờ
Thước nào đo được tấc tình thơ
Bốn phương tám cõi trăm miền lạ
Chín nhớ mười thương vạn nẻo hờ
Nhật nguyệt đôi vầng hai sắc diện
Dâu tằm mấy cặp nửa màu tơ
Ba chìm bảy nổi ... phòng khuê lạnh
Sáu khắc năm canh mõ điểm thưa
-
MinhtamDo

- = = = = =
-
- XUÂN KHUÊ
-
- Một mong hai đợi bốn ba chờ
Mười hẹn đêm trăng tám hững hờ
- Nửa gối năm canh gà gáy giục
Tấc mây sáu cánh nhạn tin thưa
- Trăm lần cặp mắt đôi hàng lệ
Chín khúc bên lòng vạn mối tơ
Ngàn trượng thành sầu đo thước khó
- Biếng đem bảy vẻ dệt nên thơ
-
- Phan Mạnh Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhtamDo

NHẠC ĐÊM

Hoạ bài: KHÚC NHẠC ĐÊM TRƯỜNG của Quách Cúc
(Thuận nghịch độc)

Đàn hát điệu ca khúc đoạn trường
Nỗi niềm ai gợi tiếng sầu vương
Chan hoà lệ tủi đầm mi biếc
Đẫm thấm lời đau nhạt má hường
Tràn thác ngóng mong bờ suối nhớ
Ngập dòng quên lãng sóng gềnh thương
Đan từng ngón gửi lòng tơ phím
Hàn sẹo vết tim thuở chán chường

Chường chán thuở tim vết sẹo hàn
Phím tơ lòng gửi ngón từng đan
Thương gềnh sóng lãng quên dòng ngập
Nhớ suối bờ mong ngóng thác tràn
Hường má nhạt đau lời thấm đẫm
Biếc mi đầm tủi lệ hoà chan
Vương sầu tiếng gợi ai niềm nỗi
Trường đoạn khúc ca điệu hát đàn

MinhtamDo
- - - - - -- - - - - - - -

KHÚC NHẠC ĐÊM TRƯỜNG

(Thuận nghịch độc- Tvn)

Đàn ai vẳng khúc nhạc đêm trường
Nguyệt ánh say nồng dọi vấn vương
Chan chứa biển tình trao phím rộn
Thiết tha lời nghĩa gửi môi hường
Tràn mơ níu dạ cung trầm nhớ
Trải ước gieo lòng nốt bổng thương
Đan trỗi giọt sầu buông lỡ nhịp
Đàn ai vẳng khúc nhạc đêm trường.

Trường đêm nhạc khúc vẳng ai đàn
Nhịp lỡ buông sầu giọt trỗi đan
Thương bổng nốt lòng gieo ước trải
Nhớ trầm cung dạ níu mơ tràn
Hường môi gửi nghĩa lời tha thiết
Rộn phím trao tình biển chứa chan
Vương vấn dọi nồng say ánh nguyệt
Trường đêm nhạc khúc vẳng ai đàn.

18.1.2018 _Quachs Cúc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (223 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23]