Trang trong tổng số 4 trang (33 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

unghoadaphu

Đốc chứng

Thơ phú bấy lâu vốn chẳng ham
Về hưu đốc chứng bỗng thèm làm
Câu chăng câu chớ vui thiên hạ
Danh lợi hết thời muốn khó kham!

- Thiền Hộ 2000

Trộm nghĩ

Học dốt cho nên chẳng dám ham
Gieo vần bị hỏng mỗi khi làm
Câu thơ đoạn phú nghe chưa thủng
Trộm ghé thi đàn cũng muốn kham

- unghoadaphu 27/02/2009

Xích vô kham

Văn từ ngớ ngẩn thế mà  ham
Bận việc cơ quan vẫn cứ làm
Chữ vụng lời thô càng máu lửa
Chiến trường cưỡi ngựa xích vô kham .

- BLD

Còn ham của lạ

Con khôn vợ đẹp thế còn ham
Gặp gái trong mơ cũng muốn làm
Ve vãn gà tơ xin thử lửa
Anh hùng mạt vận sức không kham

- Tú Nạc

Vẫn đang ham

Tang tình mấy khúc vẫn đang ham
Làm cố cho xong nhớ cố làm
Lúc trẻ xông pha không hối hận
Một hai ba bốn đã từng kham

- unghoadaphu 14/04/09
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Nạc

Đốc chứng

Thơ phú bấy lâu vốn chẳng ham
Về hưu đốc chứng bỗng thèm làm
Câu chăng câu chớ vui thiên hạ
Danh lợi hết thời muốn khó kham!

- Thiền Hộ 2000

Trộm nghĩ

Học dốt cho nên chẳng dám ham
Gieo vần bị hỏng mỗi khi làm
Câu thơ đoạn phú nghe chưa thủng
Trộm ghé thi đàn cũng muốn kham

- unghoadaphu 27/02/2009

Xích vô kham

Văn từ ngớ ngẩn thế mà  ham
Bận việc cơ quan vẫn cứ làm
Chữ vụng lời thô càng máu lửa
Chiến trường cưỡi ngựa xích vô kham .

- BLD

Còn ham của lạ

Con khôn vợ đẹp thế còn ham
Gặp gái trong mơ cũng muốn làm
Ve vãn gà tơ xin thử lửa
Anh hùng mạt vận sức không kham

- Tú Nạc

Vẫn đang ham

Tang tình mấy khúc vẫn đang ham
Làm cố cho xong nhớ cố làm
Lúc trẻ xông pha không hối hận
Một hai ba bốn đã từng kham

- unghoadaphu 14/04/09

Hết gân

Tội do hai mắt cũng còn ham
Mới sáng tinh mơ đã bắt làm
Đã trót tham thời nay hối hận
Run giò,mõi gối bảo sao kham

Tú Nạc 15/4/09
Biển cạn không sao nuôi cá lớn
Rừng thưa chẳng thể giữ oai hùm

Tú không Xương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

Đốc chứng

Thơ phú bấy lâu vốn chẳng ham
Về hưu đốc chứng bỗng thèm làm
Câu chăng câu chớ vui thiên hạ
Danh lợi hết thời muốn khó kham!

- Thiền Hộ 2000

Trộm nghĩ

Học dốt cho nên chẳng dám ham
Gieo vần bị hỏng mỗi khi làm
Câu thơ đoạn phú nghe chưa thủng
Trộm ghé thi đàn cũng muốn kham

- unghoadaphu 27/02/2009

Xích vô kham

Văn từ ngớ ngẩn thế mà  ham
Bận việc cơ quan vẫn cứ làm
Chữ vụng lời thô càng máu lửa
Chiến trường cưỡi ngựa xích vô kham .

- BLD

Còn ham của lạ

Con khôn vợ đẹp thế còn ham
Gặp gái trong mơ cũng muốn làm
Ve vãn gà tơ xin thử lửa
Anh hùng mạt vận sức không kham

- Tú Nạc

Vẫn đang ham

Tang tình mấy khúc vẫn đang ham
Làm cố cho xong nhớ cố làm
Lúc trẻ xông pha không hối hận
Một hai ba bốn đã từng kham

- unghoadaphu 14/04/09

Hết gân

Tội do hai mắt cũng còn ham
Mới sáng tinh mơ đã bắt làm
Đã trót tham thời nay hối hận
Run giò,mõi gối bảo sao kham

Tú Nạc 15/4/09

Ham lắm ...

Kham sao được mãi bởi nhiều ham
Ham lắm mà đâu có sức làm
Làm cố keo này chân rệu rã
Rã rời thân thể hết gân kham

- unghoadaphu 1504
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Nạc

Đốc chứng

Thơ phú bấy lâu vốn chẳng ham
Về hưu đốc chứng bỗng thèm làm
Câu chăng câu chớ vui thiên hạ
Danh lợi hết thời muốn khó kham!

- Thiền Hộ 2000

Trộm nghĩ

Học dốt cho nên chẳng dám ham
Gieo vần bị hỏng mỗi khi làm
Câu thơ đoạn phú nghe chưa thủng
Trộm ghé thi đàn cũng muốn kham

- unghoadaphu 27/02/2009

Xích vô kham

Văn từ ngớ ngẩn thế mà  ham
Bận việc cơ quan vẫn cứ làm
Chữ vụng lời thô càng máu lửa
Chiến trường cưỡi ngựa xích vô kham .

- BLD

Còn ham của lạ

Con khôn vợ đẹp thế còn ham
Gặp gái trong mơ cũng muốn làm
Ve vãn gà tơ xin thử lửa
Anh hùng mạt vận sức không kham

- Tú Nạc

Vẫn đang ham

Tang tình mấy khúc vẫn đang ham
Làm cố cho xong nhớ cố làm
Lúc trẻ xông pha không hối hận
Một hai ba bốn đã từng kham

- unghoadaphu 14/04/09

Hết gân

Tội do hai mắt cũng còn ham
Mới sáng tinh mơ đã bắt làm
Đã trót tham thời nay hối hận
Run giò,mõi gối bảo sao kham

Tú Nạc 15/4/09

Ham lắm ...

Kham sao được mãi bởi nhiều ham
Ham lắm mà đâu có sức làm
Làm cố keo này chân rệu rã
Rã rời thân thể hết gân kham

- unghoadaphu 1504


Còn Gân

Mới thấy chiều về đã muốn ham
“Thôi ông,tôi hứa tối ta làm”
Bà ơi hãy ráng chiều tôi tý
Đã nhịn nhiều rồi dạ chẳng kham

Tú Nạc 16/42009
Biển cạn không sao nuôi cá lớn
Rừng thưa chẳng thể giữ oai hùm

Tú không Xương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiền Hộ

Quan về thăm

Quan về một tẹo lại đi thôi
Cờ biển hoan hô đỏ rợp trời
Mấy chiếc Đờ ca đi dẹp lối
Một đoàn Su Mẹc chạy theo đuôi
Loa đài ra rả lời chào đón
Quan lớn hùng hồn thuyết  xả hơi
Thịt rượu đã bầy mâm đạm bạc
Chủ mười khách một vỗ tay cười
                         23-4-2009
                       Thiền Hộ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiền Hộ

Kính bạn Tú Nạc, Unghoadaphu và...Lâu nay không vào mạng, nên được các bạn vào hoạ mà không tiếp đón. Nay xin tự hoạ góp vui cùng các bạn:

Của lạ
Của lạ ai mà chẳng muốn ham
Quen mui hé cửa đã đòi làm
Mỗi ngày hai lượt còn chê ít
Bứt phá còn hơn ngựa bất kham
8-5-2009
Thiền Hộ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân

To: TH

Chỉ sợ ham mà chẳng thể kham
Khổ thay quân tử nói hơn làm
Mỗi ngày hai lượt sao về đích ?
Mà đòi hơn ngựa, rõ hô sàm

VQ
12/05/09
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Tham lam thế đấy khó mà kham
Đã hẹn chiều nay sẽ đến làm
Nàng đợi mắt mòn dường cả buổi
Chàng sao không đến, rõ lời  sàm

hihihi
mến chào các ban.
vt góp hoạ mây câu thơ chơi
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phong Tran Khach

Đối thơ
Biết rằng mệt lắm mà muốn kham
Thói thường đã khó lại cố làm
Canh tàn thân rã hồn xơ xác
Không chừa dẫu chết vẫn còn ham!
"Ánh trăng mờ khuyết gọi đêm tàn
Vu vơ làn gió mãi đi hoang
Thành sương giăng phủ sầu canh vắng
Tâm hồn lãng đãng khói hương tan !"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiền Hộ

Chữa vô sinh
                              
Muộn con đến bác sĩ coi chim
Nguyên cớ vì đâu lại nỗi niềm..!!
Của ấy dễ thường còn khiếm khuyết
Đồ mình chẳng  lẽ vẫn chưa nghiêm
Vợ chồng vào cuộc sôi sùng sục
Thai nghén đợi kỳ tịt ngũm thêm
Nối giỏi tông đường là tối trọng
Tốn bao nhiêu cũng cố đi tìm
               24-4-2006
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối