Để ý mỗi lần thằng van halen ăn thịt gà thì nó lại làm đc thơ, do nhiều khả năng thankfully protein và fat tống tới óc. Kiểu như gà vào lời ra. Còn nếu vịt vào thì cái gì ra?

Không người thơ nào đã đánh mất
Màu bút tinh khôi buổi huy đầu
Họ đã làm những điều không tưởng
Xây tượng gió và đắp mộng hoa