Trang trong tổng số 36 trang (355 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]

Ảnh đại diện

Death Violinist

Thế giới ký ức, fragile như bọt biển so cute

Thế giới ký ức, gột triền hoa
Từng nắm bông tung lên, giữ lại được gì
Tôi không cần biết, và đó cũng không phải để hỏi
Một trận mưa sẽ thấy ta đêm nay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Death Violinist

Vụn thôi chứ đừng vỡ

Allahmenba
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Death Violinist

Đếm nhịp mà còn phải đếm phách nữa mới đủ

Allahmentaba
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Death Violinist

- Where were you? I have been around and couldn’t find you.
- “I was in my thought”.

Cho nên nói: Tao bất tử, immortal. Là vậy.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Death Violinist

Nay lên cơn hay sao, ko biết ghi cái gì nữa. Hay là ghi nhảm. Giống mấy thằng ngáo đá, ảo giác

Cơn mộng, phong loan ma
Người con gái gạt bỏ nghi vần
Chân bước gằn đồi diệt tri
Con ma di-gan cảm lãnh thiền, tức kiến
Bây giờ hoa cũng chẳng cần nữa rồi
Trộm hỏi
Cô có biết làm di-gan thơ?
Là thể loại thơ của những đứa con trời
Chân chúng bay trên đất miền dặm biển
Ko có nhà mà chỉ bóng theo ta
Có cánh chim và tượng lẫy muôn hình
Anh không cần phải hỏi
Hạt thở mãi quanh đây
Hãy cầm lấy, và gieo xuống
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (355 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]