Trang trong tổng số 34 trang (333 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34]

Ảnh đại diện

Death Violinist

Tất cả chỉ là một cái gì nó evanescent. Thành ra lõi cây đã ko có, lõi cát cũng hông có luôn. Tức là vô ngã. Nhưng mà có bảng ngã. Phải gắn chặt để tránh.

Bên vó lục chiều tà thi điên
Hợp rồi tan huy ma áo não
Nấm mồ ai xây, ai đợi giữa miên trường
Đường về ai mong, ai dựng giữa triền hư
Thi đàn kiến, kẻ ở người đi
Trong phút chốc muội hồ biền dâng
Khi bỏ mặc, nó theo ta như hình với bóng
Khi đan miền, nó lạc lõng tách rời vô phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Death Violinist

Có thể mỗi bên nó có cái đúng riêng. Thành ra, hợp lý nhất ta có:

Allahmensadhu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Death Violinist

Dung lịch huyền hoàng hậu mẫu quốc maya
Triều dâng cao thanh nhạc thưởng đàn ngự thiên
Mở mang tai e ấp trọn dục lạc mỹ vần
Ta nghe người hát, lời rạo rực thiên thai
Chớ hỏi thừa ta đang lạc vào chốn nao
Chỉ biết rằng nơi đây đầy lộng hoa mê đắm
Ta bay bay chấp chới trong tình thức ngự hiền tuyệt mị
Một ngày đẹp, diệt tận mở những diệu kỳ vàng son

Allahmensadhu, nữ sắc ám ảnh tâm hồn ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (333 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34]