Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

chim én violet

44. CÕI TẠM HỜ

Cuộc sống trần gian chỉ dạo chơi
Thành danh chí thoả dựa vào thời
Hôm nay mắt mở cười khoan khoái
Ngày mốt mi im lệ rớt rơi
Được mất hơn thua rồi cũng chết
Giàu sang áo lụa cũng chầu trời
Gian tham đối kỵ vui giây lát
Lúc xuống Diêm Vương chất vấn đời.
----------
Chim Én
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

chim én violet
Ngày gửi: Hôm qua 11:24
44. CÕI TẠM HỜ

Cuộc sống trần gian chỉ dạo chơi
Thành danh chí thoả dựa vào thời
Hôm nay mắt mở cười khoan khoái
Ngày mốt mi im lệ rớt rơi
Được mất hơn thua rồi cũng chết
Giàu sang áo lụa cũng chầu trời
Gian tham đối kỵ vui giây lát
Lúc xuống Diêm Vương chất vấn đời.
----------
Chim Én

Bài Hoà:
THAM Ô...

Quan quyền chức trọng hoá ăn chơi!!!
Lắm bạc ngôi cao thủ thế thời...
Hốt uống bụng phình - Đau oặn thắt,
Ham ăn tràn họng - Ói tuôn rơi.
Còn danh trơ trẽn - Còn than Đất,
Mãi chức láo lơ - Mãi trách Trời.
Nhan nhản bốn phương cùng áo não...
Than ôi! Trần thế thảm thê đời!!!

LỘ TẨY!

Than ôi! Trần thế thảm thê đời!!!
Tham nhũng lê thê khủng khiếp Trời...
Lắm kẻ ba que - Nhà đổ vỡ,
Nhiều tên xỏ lá - Cửa quyền rơi.
Thấp hèn gào thét - Công bình thế,
Cao cả tiếng vang - Độc ác thời.
Ôi hỡi! ngang tàn còn thối nát?
Quan quyền chức trọng hoá ăn chơi!!!

02/07/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chim én violet

http://www.chimenviolet.com/images/tho2/notangbong.jpg
45. Quẫn Bách
-----------
Gặp thời quẫn bách hết rong chơi
Con tạo xoay vần thật mệt hơi
Lương thiện cho nhiều rồi đói rách
Thật thà cho lắm chuốc thiệt thôi
Văn chương đọc riết tâm buồn chán
Sách vở xem qua nuốt chữ rồi
Cánh én cô đơn thân mệt lã
Tìm đâu bến đỗ của đường đời
----------
Chim Én
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]