Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Cám ơn bác Phạm An Hoà ghé hoạ thơ,có lời động viên cháu.Hổm rày bận bịu,mê nhiều thứ,lại bí thơ ,nên bỏ hoang trang của mình.Chúc Bác nhiều sức khoẻ!Kính

Ngẫm buồn thay...

Dõi trông thời sự ngẫm buồn thay
Hải đảo sóng xô mấy lớp dày
Chín khúc hòng bày mưu dạo nọ
Một đường cố chiếm đoạt hôm nay
Biên cương kình ngạc băm vằm khắp
Quốc nội mọt sâu đục khoét đầy
Chăn ấm nệm êm say phú quý
Bỏ nền văn hiến khói tro bay.

Ẩn Nguyễn
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Mở...

Mở rộng tâm hồn tập vị tha
Mở lòng buông bỏ chuyện phiền ta
Mở tai để tỏ nhân tình nhé
Mở mắt cho tường thế sự nha
Mở những câu lời đừng vẩn đục
Mở bao ý niệm chớ hoen tà
Mở mình cốt học điều cao thượng
Mở rộng tâm hồn tập vị tha!

Ẩn Nguyễn
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bỏ Bê Thơ...

Nghe buồn muốn sọan ít vần thơ
Ngặt nỗi trong đầu cạn ý thơ
Dạ chẳng vấn vương ngàn tiếng nhạc
Hồn không lưu luyến một câu thơ
Từ khi lạc bóng người tri kỷ
Là cũng xa dần những bạn thơ
Nìêm nỗi riêng mang ai thấu hiểu?
Chong đèn đối bóng thẹn cùng thơ.

Ẩn Nguyễn
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Ẩn Nguyễn đã viết:
Mở...

Mở rộng tâm hồn tập vị tha
Mở lòng buông bỏ chuyện phiền ta
Mở tai để tỏ nhân tình nhé
Mở mắt cho tường thế sự nha
Mở những câu lời đừng vẩn đục
Mở bao ý niệm chớ hoen tà
Mở mình cốt học điều cao thượng
Mở rộng tâm hồn tập vị tha!

Ẩn Nguyễn
Đóng!

Đóng dạ tham ô rúc rỉa tha!
Đóng "cày"lãng phí hại dân ta
Đóng lòng ác cảm thành nhân há
Đóng tánh côn đồ hóa thiện nha
Đóng tính lận lường tuồng dối trái
Đóng mưu xảo quỵêt diễn gian tà
Đóng tâm biến chất "chơi" bằng giả...
Đóng dạ tham ô rúc rỉa tha!

5/10/14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

ĐƯỢC MẤT !

Một chuyến đi xa khéo mở màng
Xem chừng " được mất " chỉ đôi gang
Giương cao mắt ếch suy cho rạng
Vễnh hết tai lừa xét tới tang . . .
Thất thoát gia tài vì " Cái quạng ! "
Suy đồi đạo đức bởi " Con hoang ! "
Khôn nhà dại chợ bao năm . . . chán !
Mỗi chuyến Khôn ra . . . được mấy sàng ???

Kim Sơn (06/10/2014)

Họa mượn vần góp vui với thầy.

Tri Túc

Hơn thua được mất chẳng nên màng
Cuộc sống vô thường ngắn tợ gang
Gặp vận đừng kiêu đời mãi thượng
Hết thời chớ nản phận suy tang
Công danh hồ điệp bừng mơ hão
Phú quý hòang kê tỉnh giấc hoang
Tri túc lòng an nhiên tự tại
Mặc ai khôn dại đếm đong sàng.

Ẩn Nguyễn
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

ĐƯỢC MẤT !

Một chuyến đi xa khéo mở màng
Xem chừng " được mất " chỉ đôi gang
Giương cao mắt ếch suy cho rạng
Vễnh hết tai lừa xét tới tang . . .
Thất thoát gia tài vì " Cái quạng ! "
Suy đồi đạo đức bởi " Con hoang ! "
Khôn nhà dại chợ bao năm . . . chán !
Mỗi chuyến Khôn ra . . . được mấy sàng ???

Kim Sơn (06/10/2014)

Họa mượn vần góp vui với thầy.

Tri Túc

Hơn thua được mất chẳng nên màng
Cuộc sống vô thường ngắn tợ gang
Gặp vận đừng kiêu đời mãi thượng
Hết thời chớ nản phận suy tang
Công danh hồ điệp bừng mơ hão
Phú quý hòang kê tỉnh giấc hoang
Tri túc lòng an nhiên tự tại
Mặc ai khôn dại đếm đong sàng.

Ẩn Nguyễn

Thần men!

Sinh trưởng Gò Công biển mộng màng
Lưu linh đệ tử rõ ràng gang
Vô tài không thể thành danh rạng
Bất trí cam đành chịu tiếng tan
Rượu xỉn ngã nghiêng người lạng quạng
Bia say quậy phá cảnh tang (tóc) hoang
Xóm làng ngao ngán buồn chê chán...
Tỉnh lại còn lên mặt sổ sàng!

9/10/14
Bào Như Hồ-Gò công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Khuyên em!

Nước lã nào hơn được máu hồng
Gia đình êm ấm thấy vui không
Gian nan một thuở còn chung hướng
No đủ hôm nay lại rẽ lòng
Tay đứt ruột đau điều phải hiểu
Hở môi răng lạnh lẽ nên thông
Anh em dẫu việc gì chưa thuận
Mỗi đứa nhịn nhường ắt cũng xong!

Ẩn Nguyễn 21/10/14
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Ẩn Nguyễn đã viết:
Bỏ Bê Thơ...

Nghe buồn muốn sọan ít vần thơ
Ngặt nỗi trong đầu cạn ý thơ
Dạ chẳng vấn vương ngàn tiếng nhạc
Hồn không lưu luyến một câu thơ
Từ khi lạc bóng người tri kỷ
Là cũng xa dần những bạn thơ
Nìêm nỗi riêng mang ai thấu hiểu?
Chong đèn đối bóng thẹn cùng thơ.

Ẩn Nguyễn
NHIỆM MẦU THƠ

Đâu chỉ khi buồn mới soạn thơ,
Cuộc đời vốn dĩ dệt bằng thơ.
Mồ hôi đổ xuống  thành câu đối,
Nước mắt tuôn ra hoá ý thơ.
Đuổi giặc nhiều khi là khúc nhạc,
Xua thù lắm lúc chỉ vần thơ.
Non sông vạn thuở tươi hoa gấm,
Cũng có bàn tay của khách thơ.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

VUI LÀ CHÍNH

Cái cổ cứ đau có chán không,
Tê chân mỏi cẳng chút buồn lòng.
Chỉ e tội vợ nhiều lo lắng.
Lại ngại thương con lắm phập phồng.
Cứ kệ rong chơi trên mạng ảo,
Mặc thôi dạo mát chốn bao đồng.
Biết đâu nguồn cội càng thêm chán.
Còn được chút vui hãy ráng gồng.
Nhatthuyh
Chớ ngại

Hôm rày bác thấy khoẻ hơn không?
Tuổi cả nhức đau chớ bận lòng
Được vợ chăm nom mày phải rạng
Thêm con lo lắng mũi nên phồng
Cứ vui vẻ nhé cùng thi phú
Đừng bận làm chi chuyện ruộng đồng
An lạc tinh thần thì bệnh dứt
Sức tràn há ngại gánh hay gồng!

Ẩn Nguyễn

Chưa có tựa xin tạm đặt:

GIAI KHÔNG

Từ lâu biết ngũ uẩn giai không
Đau quá nhiều khi cũng rối lòng
Sức khỏe tiêu hao đà rõ biết
Thân phàm rệu rã sắp to phồng
Lương hưu chẳng đủ chi thày thuốc
Rượu uống không kham hết một đồng
Còn sống ngày nào vui trước đã
Chừng nào đất đổ lấy thây gồng

Cao Linh Tử
24/10/2014
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

phamanhoa đã viết:
Ẩn Nguyễn đã viết:
Bỏ Bê Thơ...

Nghe buồn muốn sọan ít vần thơ
Ngặt nỗi trong đầu cạn ý thơ
Dạ chẳng vấn vương ngàn tiếng nhạc
Hồn không lưu luyến một câu thơ
Từ khi lạc bóng người tri kỷ
Là cũng xa dần những bạn thơ
Nìêm nỗi riêng mang ai thấu hiểu?
Chong đèn đối bóng thẹn cùng thơ.

Ẩn Nguyễn
NHIỆM MẦU THƠ

Đâu chỉ khi buồn mới soạn thơ,
Cuộc đời vốn dĩ dệt bằng thơ.
Mồ hôi đổ xuống  thành câu đối,
Nước mắt tuôn ra hoá ý thơ.
Đuổi giặc nhiều khi là khúc nhạc,
Xua thù lắm lúc chỉ vần thơ.
Non sông vạn thuở tươi hoa gấm,
Cũng có bàn tay của khách thơ.

phamanhoa[/quote]

Thơ phú!

Kiếp tằm vương vấn nỗi hồn thơ
Văn vật quần mình hết ý thơ
Xướng họa thường khi vui vịnh phú
Anh em lắm lúc khổ ngâm thơ
Học hành ba chữ nhờ thiên phú
Đối đáp năm vần cậy "nhái " thơ
Lạc thú thanh tao thi với phú...
Vẽ vời bá láp cũng Đường thơ!?

23/10/14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] ›Trang sau »Trang cuối