Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tú_Yên


Hoa Hồng

Tranh vẽ bằng bút bi
By
Tú_Yênhttp://tuyen10468.files.wordpress.com/2014/05/tuyenve1.jpg


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

Ôi! Nét bút tài hoa!
        Hồng Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Hoa Hồng

Tranh vẽ bằng bút bi
By Tú_Yên


http://tuyen10468.files.wordpress.com/2014/05/tuyenve2.jpg


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2014/05/tuyenve31.jpg


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]