Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Tôn giáo
Tên nguyên gốc: Religion
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:34
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịchNguyên bản:
And an old priest said, "Speak to us of Religion."

And he said:

Have I spoken this day of aught else?

Is not religion all deeds and all reflection,

And that which is neither deed nor reflection, but a wonder and a surprise ever springing in the soul, even while the hands hew the stone or tend the loom?

Who can separate his faith from his actions, or his belief from his occupations?

Who can spread his hours before him, saying, "This for God and this for myself; This for my soul, and this other for my body?"

All your hours are wings that beat through space from self to self.

He who wears his morality but as his best garment were better naked.

The wind and the sun will tear no holes in his skin.

And he who defines his conduct by ethics imprisons his song-bird in a cage.

The freest song comes not through bars and wires.

And he to whom worshipping is a window, to open but also to shut, has not yet visited the house of his soul whose windows are from dawn to dawn.

Your daily life is your temple and your religion.

Whenever you enter into it take with you your all.

Take the plough and the forge and the mallet and the lute,

The things you have fashioned in necessity or for delight.

For in revery you cannot rise above your achievements nor fall lower than your failures.

And take with you all men:

For in adoration you cannot fly higher than their hopes nor humble yourself lower than their despair.

And if you would know God be not therefore a solver of riddles.

Rather look about you and you shall see Him playing with your children.

And look into space; you shall see Him walking in the cloud, outstretching His arms in the lightning and descending in rain.

You shall see Him smiling in flowers, then rising and waving His hands in trees.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:34
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:37 bởi VanachiMột thầy tế già: “Xin hãy nói về Tôn giáo.”

Ngài đáp rằng:

Hôm nay tôi có nói điều gì khác nữa hay sao?

Há chẳng phải mọi hành vi, mọi suy tư đều là tôn giáo?

Và cả cái không phải hành vi hay suy tư – mà là một nhiệm mầu, kinh ngạc - luôn nảy sinh ngay giữa tâm hồn, cả trong lúc đôi bàn tay đẽo đá, hay trông nom khung cửi cũng là tôn giáo hay sao?

Ai có thể tách niềm tin ra ngoài hành động – hay đức tin ra khỏi nghề mình?

Ai có thể trải ngày giờ mình ra trước mặt – nói rằng:

“Đây là giờ cho Thượng Đế, đây là giờ cho tôi;

Đây là giờ cho tinh thần và đây là giờ cho thể xác?”

Tất cả ngày giờ của bạn đều là đôi cánh vỗ - xuyên qua không gian - đến từ tôi đây sang tôi đó trong cùng chung một thể đại đồng.

Kẻ khoác phẩm hạnh mình chẳng qua như bộ vía diện chưng – thì thà trần truồng mà lại tốt hơn.

Nắng gió sẽ chẳng xé lỗ nào trên da hắn.

Và kẻ vạch cách ăn ở của mình theo luân lý – giam hãm con chim hót ca của hắn trong lồng.

Khúc hát tự do nhất chẳng đến qua chấn song và dây kẽm.

Và kẻ xem tín mộ như là cửa sổ - để mở ra nhưng cũng để đóng vào – là những kẻ chưa từng bao giờ đến viếng ngôi nhà tâm linh mình trú ngụ - nơi những cửa sổ bắt đầu từ bình minh này sang bình minh khác.

Đời sống hằng ngày của bạn là ngôi đền và tôn giáo của bạn.

Mỗi khi bước vào bạn hãy mang theo toàn bộ của mình.

Hãy mang chiếc cày, cái lò rèn, chiếc vồ, và cây đàn luýt,

Những gì bạn đã tạo ra vì cần hay để cho vui.

Vì trong mơ bạn cũng không thể vươn cao quá thành tựu của mình, hay rớt xuống thấp hơn những chỗ mình thất bại.

Và xin hãy mang theo mọi người cùng với bạn:

Bởi trong sùng kính - bạn không thể bay bổng cao hơn những hy vọng của họ, hay hạ mình thấp hơn tuyệt vọng họ sa.

Và nếu bạn biết rằng Thượng Đế chẳng phải ở đây mà làm người giải đố.

Thì hay hơn là nhìn ngó quanh mình, bạn sẽ thấy Ngài nô đùa cùng con cái của mình.

Và nhìn vào không trung; bạn sẽ thấy Ngài dạo trên mây, giang tay trong làn chớp, và giáng xuống thành mưa.

Bạn sẽ thấy Ngài mỉm cười nơi những đoá hoa, rồi vươn dậy, vẫy tay nơi cây cối.


Chú thích:
Nguồn: http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]