Tôi yêu màu áo nâu sòng
Sắc màu giản dị thong dong trầm hùng
Tôi yêu nơi mái nhà chung
Pháp Quang tổ ấm bao dung tình người

Tôi yêu tất cả nụ cười
Đầy lòng trìu mến đầy tình thương yêu
Tôi yêu tất cả những điều
Những câu đạo lý những chiêu đi quyền.
https://tktech.vn/wp-content/uploads/2018/12/toiyeu.jpg