Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Tình yêu
Tên nguyên gốc: Love
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 18:38
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịchNguyên bản:
Then said Almitra, "Speak to us of Love."

And he raised his head and looked upon the people, and there fell a stillness upon them. And with a great voice he said:

When love beckons to you follow him,

Though his ways are hard and steep.

And when his wings enfold you yield to him,

Though the sword hidden among his pinions may wound you.

And when he speaks to you believe in him,

Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.

For even as love crowns you so shall he crucify you. Even as he is for your growth so is he for your pruning.

Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun,

So shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth.

Like sheaves of corn he gathers you unto himself.

He threshes you to make you naked.

He sifts you to free you from your husks.

He grinds you to whiteness.

He kneads you until you are pliant;

And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God's sacred feast.

All these things shall love do unto you that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of Life's heart.

But if in your fear you would seek only love's peace and love's pleasure,

Then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love's threshing-floor,

Into the seasonless world where you shall laugh, but not all of your laughter, and weep, but not all of your tears.

Love gives naught but itself and takes naught but from itself.

Love possesses not nor would it be possessed;

For love is sufficient unto love.

When you love you should not say, "God is in my heart," but rather, I am in the heart of God."

And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.

Love has no other desire but to fulfil itself.

But if you love and must needs have desires, let these be your desires:

To melt and be like a running brook that sings its melody to the night.

To know the pain of too much tenderness.

To be wounded by your own understanding of love;

And to bleed willingly and joyfully.

To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;

To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy;

To return home at eventide with gratitude;

And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 18:38
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:35 bởi VanachiAlmitra yêu cầu: “Xin hãy nói với chúng tôi về tình Yêu đi, hỡi nhà hiền triết”

Ngài ngẩng đầu nhìn dân thành phố Orphalese, và cảm nhận sự lặng yên đón chờ nơi họ.

Với giọng trầm hùng ngài cất tiếng:

Khi tình yêu vẫy tay mời, bạn hãy đi theo,

Dẫu những nẻo đường người vất vả, cheo leo.

Khi đôi cánh người ôm ghì lấy mình, bạn hãy tuân theo, dẫu lưỡi kiếm ẩn tiềm trên chót cánh – có thể gây thương tích cho mình.

Và khi người thốt lời, bạn hãy tin theo, dẫu tiếng nói người có làm vỡ những cơn mơ – như gió Bắc thổi qua tàn phá khu vườn.

Tình yêu đưa bạn lên ngôi, song chính người sẽ trừng phạt bạn.

(Bạn như một thân cây:)

Tình yêu giúp bạn lớn lên, song chính tình yêu là người xén tỉa.

Người thượng lên đỉnh cây, vuốt ve những nhánh tơ non đang đung đưa dưới ánh mặt trời,

Song người cũng sẽ len sâu xuống tận cùng gốc rễ, làm lung lay bao bám giữ ở nơi này.

Bạn như những bó ngô: người gom bạn nhập chung với người làm một.

Người nện đập để bạn trụi trần hiển lộ.

Người giần sàn để bạn không còn những lớp vỏ bao quanh.

Người xay bạn cho đến trắng.

Người nhồi bạn cho đến khi mềm dẻo.

Và rồi người gửi bạn vào ngọn lửa thiêng liêng, để bạn trở thành mẩu bánh thiêng cho bữa tiệc thiêng của Thượng Đế.

Tất cả những điều này tình yêu sẽ làm cho bạn để bạn biết những bí mật của trái tim mình, nhờ hiểu biết này bạn sẽ thăng hoa - thành một mảnh của trái tim Sự Sống.

Nhưng nếu sợ, bạn chỉ tìm mật ngọt: của bình an và khoái lạc tình yêu,

Thì tốt hơn hãy che đậy sự lõa lồ, và bất tỉnh trước chiếc sàng đập lúa của tình yêu.

Đi vào trong thế giới không mùa, bạn sẽ cười và sẽ khóc, nhưng cả tiếng khóc lẫn nụ cười đều không thoả thuê trọn vẹn.

Tình yêu chẳng cho gì ngoài chính nó và chẳng lấy đi gì ở ngoài chính nó.

Tình yêu không sở hữu gì mà tình yêu cũng không thể nào bị biến thành sở hữu;

Bởi tình yêu là đủ với tình yêu.

Khi bạn yêu thì đừng nói: ‘Thượng đế ở tim tôi,’ mà hãy bảo: ‘Tôi nằm trong trái tim Thượng đế.’

Chớ nghĩ rằng bạn có thể đưa đường chỉ lối tình yêu, nếu tình yêu thấy bạn xứng dáng, tình yêu sẽ đưa đường cho bạn.

Tình yêu không có khát khao nào ngoài khát khao muốn làm tròn chính nó.

Nhưng nếu thương yêu mà vẫn cần khát vọng, thì hãy xem đây như khát vọng của mình:

Được tan chảy và được là dòng suối -- hát êm êm khúc nhạc cho đêm nghe.

Được biết cái đau của quá nhiều dịu ngọt.

Được tổn thương vì chính sự hiểu biết về tình yêu.

Được nhỏ máu sẵn sàng và vui vẻ.

Được thức dậy lúc bình minh với trái tim chắp cánh, và cảm ơn một ngày nữa để thương yêu.

Được ngơi nghỉ buổi ban trưa và trầm tư về sự ngất ngây của tình yêu; được trở về nhà lúc chiều hôm với lòng biết ơn (tình yêu và sự sống)

Và được đi ngủ với một lời cầu nguyện cho người thương trong trái tim mình, kèm với một bài hát ngợi ca trên đôi môi của bạn.


Chú thích:
Nguồn: http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]