Tên bài thơ: Tình yêu
Tên nguyên gốc: Задала
Tác giả: Josip Pavlovich Utkin (Nga)
Gửi bởi Tung Cuong
Ngày gửi: 15/08/2018 20:49
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 15/08/2018 21:18 bởi Tung Cuong
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có nội dung


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.