Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

VỌNG NUỐI
[Thuận Nghịch độc]

Chờ ngóng mỏi yêu lả kiếp dài
Nuối duyên tình liễu tạ từ mai
Thơ nhàu tủi kiếp hoen từ nhạt
Phím oải nao đời xót mộng phai
Bờ cảm ái trao ngùi ngọc thể
Nuộc thương nguyền gởi lặng tiên đài
Mơ hoài thuở ấy nồng hoan lạc
Mờ ảo dáng chao bóng nguyệt cài

Cài nguyệt bóng chao dáng ảo mờ
Lạc hoan nồng ấy thuở hoài mơ
Đài tiên lặng gởi nguyền thương nuộc
Thể ngọc ngùi trao ái cảm bờ
Phai mộng xót đời nao oải phím
Nhạt từ hoen kiếp tủi nhàu thơ
Mai từ tạ liễu tình duyên nuối
Dài kiếp lả yêu mỏi ngóng chờ

HANSY

BẾN THƯƠNG CHỜ

Chờ mong phúc hạnh đếm thương dài
Tựa buổi hôm đầu đến mãi mai
Thơ ngọt đắm tình say tối nhạt
Phú nồng hoan ái lịm chiều phai
Bờ xuân lộng gió thương nhành liễu.
Bến mộng huyền trăng nhớ nguyệt đài
Mơ mẩn người ơi lòng thức thổn
Mờ sương quấn quyện bóng đêm cài.

Cài đêm bóng quyện quấn sương mờ
Thổn thức lòng ơi người mẩn mơ
Đài nguyệt nhớ huyền trăng mộng bến
Liễu nhành thương gió lộng xuân bờ
Phai chiều lịm ái hoan nồng phú
Nhạt tối say tình đắm ngọt thơ
Mai mãi đến đầu hôm buổi tựa
Dài thương đếm hạnh phúc mong chờ.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

VẮNG
[Thuận Nghịch độc]

Thương nhớ ngập lòng lịm ảo mơ
Vắng xa nguyền thệ rã tim khờ
Hường môi thuở ấy tình mê muội
Thẫm mắt hôm nào mộng xác xơ
Hương úa dạ mòn đau ái đợi
Sắc tan lòng mỏi xót duyên chờ
Thường mong ước lại nồng lưu luyến
Sương lạnh giữa hồn đắng chát thơ

Thơ chát đắng hồn giữa lạnh sương
Luyến lưu nồng lại ước mong thường
Chờ duyên xót mỏi lòng tan sắc
Đợi ái đau mòn dạ uá hương
Xơ xác mộng nào hôm mắt thẫm
Muội mê tình ấy thuở môi hường
Khờ tim rã thệ nguyền xa vắng
Mơ ảo lịm lòng ngập nhớ thương

HANSY

NHỚ

Thương chiều lịm nhớ dạt dào mơ
Rát bỏng hồn tim quặn xé khờ
Hường tẻ mắt môi quằn quại rã
Liễu sầu thân xác tạ tàn xơ
Hương đằm ngọt thắm lòng đêm đợi
Sắc dịu nồng say dạ tối chờ
Thường giõi bóng ơi người có liệu
Sương mờ giọt đẫm ướt lời thơ

Thơ lời ướt đẫm giọt mờ sương
Liệu có người ơi bóng giõi thường
Chờ tối dạ say nồng diệu sắc
Đợi đêm lòng thắm ngọt ngào hương
Xơ tàn tạ xác thân sầu liễu
Rã quại quằn môi mắt tẻ hường
Khờ xé quặn tim hồn bỏng rát
Mơ dào dạt nhớ lịm chiều thương.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

VỌNG NGUYỀN
[Thuận Nghịch độc]

Tan lạnh gió nguyền biếc toả không
Thoảng mơ ngào ngọt nét mi lồng
Tràn thương mắt dõi khờ ngây cổng
Loạn ước hồn dâng hứa hẹn phòng
Đan nuộc nghĩa tình thơm mãi ngóng
Dán trầm hương mộng diễm hoài hong
Chan ngời ước phả thơ huyền vọng
Ngàn diệu ảo thương quấn quyện lòng

Lòng quyện quấn thương ảo diệu ngàn
Vọng huyền thơ phả ước ngời chan
Hong hoài diễm mộng hương trầm dán
Ngóng mãi thơm tình nghĩa nuộc đan
Phòng hứa hẹn dâng hồn ước loạn
Cổng ngây khờ dõi mắt thương  tràn
Lồng mi nét ngọt ngào mơ thoảng
Không toả biếc nguyền gió lạnh tan

HANSY

DỆT MONG

Tan chiều buốt trở lạnh chàng không
Hỡi gió lùa chi quẳng rét lồng
Tràn đợt quấn quanh trùm mép cửa
Bủa vây trào nhuộm xối loang phòng
Đan mành áo dệt ai nè sưởi
Kết sợi khăn choàng ấm để hong
Chan nhớ gửi vào xuyên mũi chỉ
Ngàn thương ấp ủ giọt mơ lòng.

Lòng mơ giọt ủ ấp thương ngàn
Chỉ mũi xuyên vào gửi nhớ chan
Hong để ấm choàng khăn sợi kết
Sưởi nè ai dệt áo mành đan
Phòng loang xối nhuộm trào vây cuốn
Cửa mép trùm quanh quấn đợt tràn
Lồng rét quẳng chi đùa gió hỡi
Không chàng lạnh trở buốt chiều tan.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

VIỆT NAM ANH DŨNG

Toàn dân góp sức hiệp muôn lòng
Gian khó nghĩa bền vượt luỹ chông
Giáng trả quân thù xua lũ Hán
Tràn khơi ý tưởng rợp hương đồng
Băng rừng xoải cánh lừng chim lạc
Vượt thác lao mình rạng núi sông
Nối mộng anh hùng xây tổ quốc
Bình yên đất mẹ sáng tươi hồng

Bình yên đất mẹ sáng tươi hồng
Phấp phới dương cờ dậy biển sông
Xẻ núi xông pha đền nghĩa nước
Duỗi ghe tiến thẳng dệt tâm đồng
Lòng luôn chói rạng ngời thanh sử
Chí mãi vang rền đạp bão chông
Đất nước ngàn năm hoài rực rỡ
Toàn dân góp sức hiệp muôn lòng

HANSY

NGỢI CA ANH HÙNG VIỆT

Sức mạnh người Nam chí dũng lòng
Không sờn nguy khó vượt hầm chông
Cường tâm chắc dạ gồng như sắt
Vững trí bền gan cứng tựa đồng
Soãi bước xa trường không ngại núi
Vung giày bãi chiến chẳng nề sông
Lừng vang trận thắng tung hoành biển
Đất mẹ bình yên rạng rỡ hồng

Đất mẹ bình yên rạng rỡ hồng
Công dầy ắp biển chất đầy sông
Ngàn sau mãi học tâm bền sắt
Vạn thủa hoài theo chí vững đồng
Nối nhịp chân hùng ngăn chặn bẫy
Kế thừa bước mạnh đẩy lùi chông
Lời ca bổng ngát muôn đời tặng
Sức mạnh người Nam chí dũng lòng.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

UẨN ỨC
[Thuận Nghịch độc]

Chai sạn nghĩa tình ngoẻo phú thơ
Xéo đau sầu quặn ái thương mờ
Đài tê lạnh đắng hồn trơ trọi
Nụ héo chao bời dạ ngác ngơ
Mai mốt úa nguyền mơ tủi hận
Sớm hôm nhàu mộng gối hoen khờ
Gài câu dối gạt lời tê tái
Phai rã cội lòng nhạt khúc tơ

Tơ khúc nhạt lòng cội rã phai
Tái tê lời gạt dối câu gài
Khờ hoen gối mộng nhàu hôm sớm
Hận tủi mơ nguyền úa mốt mai
Ngơ ngác dạ bời chao héo nụ
Trọi trơ hồn đắng lạnh tê đài
Mờ thương ái quặn sầu đau xéo
Thơ phú ngoẻo tình nghĩa sạn chai

HANSY

QUYỆN HOÀI

Chai sờn chẳng đến ngọt ngào thơ
Trải ấm nồng khơi đượm quãng mờ
Đài diễm lộng hương chờ ý ngẩn
Nụ ngời hoan mắt đợi niềm ngơ
Mai rời ái hỡi đau lòng thảm
Buổi vắng tình ơi héo dạ khờ
Gài gió dệt thương hoà mộng gói
Phai chiều gửi nhớ quyện vòng tơ

Tơ vòng quyện nhớ gửi chiều phai
Gói mộng hoà thương dệt gió gài
Khờ dạ héo ơi tình vắng buổi
Thảm lòng đau hỡi ái rời mai
Ngơ niềm đợi mắt hoan ngời nụ
Ngẩn ý chờ hương lộng diễm đài
Mờ quãng đượm khơi nồng ấm trải
Thơ ngào ngọt đến chẳng sờn chai.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ÚA TÌNH
[Thuận Nghịch độc]

Lu xám nẻo tình đổi trước sau
Sắc xưa ngùi trỗi nhớ thương màu
Mù xa xót ước làm tim vỡ
Biệt đớn đau thề khiến dạ chau
U thảm thiết nguyền mong đợi úa
Khổ tàn hoang ái mộng mơ nhàu
Ngù ngây giữa nản buồn côi cút
Du lãng bạt hồn rệu rã đau

Đau rã rệu hồn bạt lãng du
Cút côi buồn nản giữa ngây ngù
Nhàu mơ mộng ái hoang tàn khổ
Úa đợi mong nguyền thiết thảm u
Chau khúc đoạn thề đau đớn biệt
Vỡ tim lìa ước xót xa mù
Màu thương nhớ trỗi ngùi xưa sắc
Sau trước đổi tình nẻo xám lu

HANSY

MỘNG CHIỀU LU

Lu chiều gió mộng nép thềm sau
Ủ ấp nồng yêu đượm xuyến màu
Mù khói quyện loan hồng ngọc chuốt
Phủ sương hoà lộng thắm ngà chau
U này buổi vắng mong lòng nẫu
Rủ hỡi ngày xa nhớ dạ nhàu
Ngù mắt lịm mơ tình ước thoả
Du hồn lãng khoả lấp niềm đau

Đau niềm lấp khoả lãng hồn du
Thoả ước tình mơ lịm mắt ngù
Nhàu dạ nhớ xa ngày hỡi rủ
Nẫu lòng mong vắng buổi này u
Chau ngà thắm lộng hoà sương phủ
Chuốt ngọc hồng loan quyện khói mù
Màu xuyến đượm yêu nồng ấp ủ
Sau thềm nép mộng gió chiều lu.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

UYỂN TÌNH
[Ngũ độ]

Sẽ ngộ phùng hoan phả biếc thềm
Cho nồng ước thoả giữa trời êm
Mùa thương ngả ngớn chao bừng nệm
Quãng nhớ la đà lộng phả đêm
Phảng phất màn chăn bồng mượt diễm
Lần khân núi mộng toả thơm mềm
Rồi chao đảo lịm khi tình nếm
Chỉ thấy trên đời mỗi một em

Chỉ thấy trên đời mỗi một em
Thầm nghe ước mộng thoảng hương mềm
Ngàn thương ngát toả vào chăn nệm
Vạn nhớ loang nồng giữa cảnh đêm
Rộn rã nguyền ân thừa thải nếm
Tưng bừng ái cảm ngọt ngào êm
Cùng nhau thoả khúc vàng lưu niệm
Sẽ ngộ phùng hoan phả biếc thềm

HANSY

LỜI MỘNG

Và chan chứa dậy biếc hoan thềm
Mộng hỡi ta cùng dạo quãng êm
Để khúc thương hoà chan khắp nệm
Cho lời nhớ phả quyện tràn đêm
Lòng phơi phới trải ngàn hương diễm
Dạ rỡ bừng đan vạn sắc mềm
Ngọt ghánh tình say đằm dịu mến
Ơ kìa rát bỏng cháy lòng em

Ơ kìa rát bỏng cháy lòng em
Mắt dịu chàng khơi ngọt ấm mềm
Thiếp dệt hương nồng lan toả nệm
Người đan mộng thắm quyện hoà đêm
Trao bừng nhộn ái phiêu bồng diễm
Trải xuyến xao tình lãng bổng êm
Khoả đắm niềm yêu dào dạt mến
Và chan chứa dậy biếc hoan thềm.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ƯỚC AO

Mơ ước cau trầu ái diễm ơi
Ngàn thương vạn nhớ chứa chan ngời
Dù xa mấy nẻo hoài trông đợi
Chỉ ước ngôn thề mãi chẳng lơi
Kỷ niệm xin đừng chao lãng vợi
Ân tình chớ để phải xa rời
Ngời thơm vũ điệu mùa hoan tới
Hiệp cẩn tiên bồng mải miết khơi

Hiệp cẩn tiên bồng mải miết khơi
Cùng nhau khắng khít mãi không rời
Nồng hương quỳnh-trúc mơ màng khởi
Đượm sắc hoa đèn ngả ngớn lơi
Loan phụng thắm bừng câu ái mới
Màn chăn đẫm ngát chữ ân ngời
Từng đêm khẩn vái tình duyên lợi
Mơ ước cau trầu ái diễm ơi

HANSY

ĐẮM HỒN

Say nồng ước thệ ái nguyền ơi
Khát vọng niềm thương toả thắm ngời
Hãy gởi êm ngào môi quyện khởi
Và trao ấm ngọt mắt hoà lơi
Dù xa vạn hướng lòng không đổi
Dẫu cách ngàn phương dạ chẳng rời
Sát lại bên cùng yêu dấu hỡi
Cho tình cháy bỏng dạt dào khơi

Cho tình cháy bỏng dạt dào khơi
Bến đợi bờ mong chẳng tách rời
Dệt mãi lời thơ ngào ngọt khởi
Đan hoài điệu hát đậm đà lơi
Lồng muôn vận nhớ chan huyền ngỡi
Ghép những vần thương trải diễm ngời
Mộng hỡi màu tim hoà quyện tới
Say nồng ước thệ ái nguyền ơi.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

UỘT  ÈO
[Thuận Nghịch độc]

Vơi nuộc ái tình mộng rụng rơi
Xám trơ nhoè dạ khiến thiu lời
Dời câu quặn ước dừng mơ vọng
Bạt nẻo tê chùng quạnh xót khơi
Khơi dậy rát niềm thê thảm hỡi
Nhớ chuyền đau cõi mịt mù ơi
Lơi nồng khúc diễm thương lìa luyến
Trời lặng vắng hiu quạnh vợi vời

Vời vợi quạnh hiu vắng lặng trời
Luyến lìa thương diễm khúc nồng lơi
Ơi mù mịt cõi đau chuyền nhớ
Hỡi thảm thê niềm xót dậy khơi
Khơi xót quạnh chùng tê nẻo bạt
Vọng mơ dừng ước quặn câu dời
Lời thiu khiến dạ nhoè trơ xám
Rơi rụng mộng tình nuộc ái vơi

HANSY

NAO NÚNG

Vơi đầy ước mộng giữa chiều rơi
Sợi nhớ thầm đan dệt khẽ lời
Dời ngọt đắm êm chờ bến khởi
Với nồng say dịu đón thuyền khơi
Khơi tình dậy sóng êm lòng hỡi
Gợi ái dâng trào ấm dạ ơi
Lơi bỏng rát tình thơ ghép đợi
Trời trong biếc lộng thắm cao vời

Vời cao thắm lộng biếc trong trời
Đợi ghép thơ tình rát bỏng lơi
Ơi dạ ấm trào dâng ái gợi
Hỡi lòng êm sóng dậy tình khơi
Khơi thuyền đón dịu say nồng với
Khởi bến chờ êm đắm ngọt dời
Lời khẽ dệt đan thầm nhớ sợi
Rơi thềm giữa mộng ước đầy vơi.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ÚA PHAI
[Giao cổ]

Tình yêu thuở ấy đã thay dời
Kỷ niệm hoan tình nuối tiếc ơi
Thề cũ lặng bâng khuâng xót dạ
Cồn cào đợi bóng ước nào vơi
Tưởng là hiệp bước phòng hoan ngộ
Đâu biết sai nguyền lệ thảm rơi
Thơ thẩn một mình trong quá vãng
Sâm Thương cách trở biệt tăm lời

Sâm Thương cách trở biệt tăm lời
Níu mấy chỉ chồng bất hạnh rơi
Cứ tưởng lòng chân thì vĩnh viễn
Ai dè ái bạc khiến vời vơi
Chia nguyền hỡi gối chăn choàng hận
Mây nước tích hờn biệt mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Tình yêu thuở ấy đã thay dời

HANSY

NGUYỆN

Hẹn ước thầm mong chẳng đổi dời
Duyên mình mãi ngọt đẫm người ơi
Tình xây đượm nhé đừng tan vợi
Mộng đắp êm nè chớ loãng vơi
Nguyện bước gần bên từng tối rụng
Mơ dìu sát tựa những chiều rơi
Và trao điệu nhớ đầy cung vãng
Quấn quyện vành môi dịu ấm lời

Quấn quyện vành môi dịu ấm lời
Không làm rã nhạt khúc thề rơi
Bờ thương trải lộng lan tràn viễn
Bãi nhớ gieo ngời ngập đẫy vơi
Để dạ bừng lên nồng ái hỡi
Cho lòng trỗi dậy thắm tình ơi
Niềm mơ toả lựng hương chuyền đến
Hẹn ước thầm mong chẳng đổi dời.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối