Trang trong tổng số 56 trang (558 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

HOÀI THƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]

Bay chếch chênh trời lướt gió đông
Đến nơi hừng ngợi cánh tim lòng
Đầy phương đượm thắm lèn mơ gọi
Lịm nẻo lâng ngời thoả ước trông
Phai nhạt buổi nào xa ái cõi
Ngọt thơm hồn ấy kết hoa vòng
Ai còn có nhớ khung trời cũ
Tai vẳng gió hờn giận dỗi mong

Mong dỗi giận hờn gió vẳng tai
Cũ trời khung nhớ có còn ai
Vòng hoa kết ấy hồn thơm ngọt
Cõi ái xa nào buổi nhạt phai
Trông ước thoả ngời lâng nẻo lịm
Gọi mơ lèn thắm đượm phương đầy
Lòng tim cánh ngợi hừng nơi đến
Đông gió lướt trời chênh chếch bay

HANSY

TRẢI NGỌT

Bay triền gió thẳm hướng về đông
Chảy ước nguyền thương vọng bến lòng
Đầy dạ uyển thương miền đợi ngóng
Đẫy tim huyền nhớ nẻo chờ trông
Phai chiều quyện mắt say tình cõng
Xoải tối hoà môi lịm ái vòng
Ai hỡi đượm nào êm dấu mộng
Tai thầm rót hảo ngọt lời trông

Mong lời ngọt hảo rót thầm tai
Mộng dấu êm nào đượm hỡi ai
Vòng ái lịm môi hoà tối xoải
Cõng tình say mắt quyện chiều phai
Trông chờ nẻo nhớ huyền tim đẫy
Ngóng đợi miền thương uyển dạ đầy
Lòng bến vọng thương nguyền ước chảy
Đông về hướng thẳm gió triền bay.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

HOÀI THƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]

Bay chếch chênh trời lướt gió đông
Đến nơi hừng ngợi cánh tim lòng
Đầy phương đượm thắm lèn mơ gọi
Lịm nẻo lâng ngời thoả ước trông
Phai nhạt buổi nào xa ái cõi
Ngọt thơm hồn ấy kết hoa vòng
Ai còn có nhớ khung trời cũ
Tai vẳng gió hờn giận dỗi mong

Mong dỗi giận hờn gió vẳng tai
Cũ trời khung nhớ có còn ai
Vòng hoa kết ấy hồn thơm ngọt
Cõi ái xa nào buổi nhạt phai
Trông ước thoả ngời lâng nẻo lịm
Gọi mơ lèn thắm đượm phương đầy
Lòng tim cánh ngợi hừng nơi đến
Đông gió lướt trời chênh chếch bay

HANSY

TRẢI NGỌT

Bay triền gió thẳm hướng về đông
Chảy ước nguyền thương vọng bến lòng
Đầy dạ uyển thương miền đợi ngóng
Đẫy tim huyền nhớ nẻo chờ trông
Phai chiều quyện mắt say tình cõng
Xoải tối hoà môi lịm ái vòng
Ai hỡi đượm nào êm dấu mộng
Tai thầm rót hảo ngọt lời trông

Mong lời ngọt hảo rót thầm tai
Mộng dấu êm nào đượm hỡi ai
Vòng ái lịm môi hoà tối xoải
Cõng tình say mắt quyện chiều phai
Trông chờ nẻo nhớ huyền tim đẫy
Ngóng đợi miền thương uyển dạ đầy
Lòng bến vọng thương nguyền ước chảy
Đông về hướng thẳm gió triền bay.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

HỜN TRÁCH

Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu
Sao nỡ buông tình khiến ủ ngâu
Giấu kín vần thơ lìa ước tưởng
Vùi chôn phím nhạc đốt mơ sầu
Trầm hương nào lại trầm hương hỡi
Uyền mộng xa rồi uyển mộng đâu
Rã nguyện chao hồn chêm loạn tửu
Trăng tà xoã cánh quyện buồn lâu

Trăng tà xoã cánh quyện buồn lâu
Dõi mắt xa mờ chẳng thấy đâu
Trăm nẻo chao nguyền tim buốt lạnh
Ngàn canh rã mộng trí đơm sầu
Chi còn ái cảm chi còn nguyệt
Chỉ có hoang tàn chỉ có ngâu
Huyễn ảo mờ sương lòng quạnh quẽ
Người ơi khắc khoải vọng kinh cầu

HANSY

NGUYỆT SẦU

Lúc nguyệt sà nghiêng xuống ngã cầu
Sao người vẫn uống giọt mù ngâu
Làm giây mộng ước buồn tâm não
Khiến sợi tình mơ lặng phiến sầu
Để khúc thương nồng trôi đến nẻo
Cho lời ngọt thắm cuộn về đâu
Tàn đêm trở giấc loang hờn giận
Bỏ mặc môi thề quạnh quẽ lâu

Bỏ mặc môi thề quạnh quẽ lâu
Hương tình thuở ấy dạt miền đâu
Mà cung đượm ái tàn xơ lạnh
Cả bến nồng ân rã xác sầu
Ngõ mộng cùn trơ trùm sắc lạnh
Vườn thơ héo rũ khoác mành ngâu
Thầm ơi quãng nhớ trầm ngâm điệu
Lúc nguyệt sà nghiêng xuống ngả cầu.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

HOÀI MƠ
[Ngũ độ]

Hoài ươm khoảnh khắc ngọt ngon hồng
Toả sắc ân tình đượm quãng không
Rạng rỡ duyên đời thơm khúc bổng
Triền miên nẻo ái mượt câu bồng
Dù cho bão tố kìm mơ mộng
Vẫn lịm trăng nguyền thoả ước trông
Để cánh quỳnh hương hoài mãi lộng
Dày thêm khuỷnh lạc chứa chan nồng

Dày thêm khuỷnh lạc chứa chan nồng
Thoả mãn duyên đời hạnh phúc trông
Biếc cõi xuân tình luôn toả lộng
Ngời cung hạ ái mãi lâng bồng
Phòng loan ngả ngớn thùa xoăn mộng
Ngõ trúc êm đềm phả hiệp bông
Một chữ tâm nguyền lan sắc bổng
Hoài ươm khoảnh khắc ngọt ngon hồng

HANSY

ƯỚC MÃI

Dệt mãi vần thơ đượm ánh hồng
Cho hồn đắm quyện ngút tầng không
Niềm vui nở thắm lâng ngời bổng
Mắt rạng bừng tươi thảo thiết bồng
Dạ xuyến xao tình trong cõi mộng
Lòng say đảo ái giữa thềm trông
Ghì hương điểm nét ngà môi lỏng
Xiết chặt vòng tay diệu ấm nồng

Xiết chặt vòng tay diệu ấm nồng
Ai nè hãy thoả khúc chờ trông
Gài hương quyện quấn ghì lơi bỏng
Ghép mộng hoà chan cuộn lã bồng
Gió quẩy ru hồn da diết bổng
Mây vờn trải ý lượn lờ không
Lời trong quãng dạ trào dâng sóng
Dệt mãi vần thơ đượm ánh hồng.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

GUỘC GẦY
[Thuận Nghịch độc]

Thương nhớ ngập lòng lịm ảo mơ
Vắng xa nguyền thệ rã tim khờ
Hường môi thuở ấy tình mê muội
Sẫm mắt hôm nào mộng xác xơ
Hương úa dạ mòn đau ái đợi
Sắc tan lòng mỏi xót duyên chờ
Thường mong ước lại nồng lưu luyến
Sương héo giữa hồn đắng chát thơ

Thơ chát đắng hồn giữa héo sương
Luyến lưu nồng lại ước mong thường
Chờ duyên xót mỏi lòng tan sắc
Đợi ái đau mòn dạ uá hương
Xơ xác mộng nào hôm mắt sẫm
Muội mê tình ấy thưở môi hường
Khờ tim rã thệ nguyền xa vắng
Mơ ảo lịm lòng ngập nhớ thương

HANSY

DIỄM CHỜ

Thương tràn đẫy dạ thắm làn mơ
Hướng đợi niềm lâng xoả mắt khờ
Hường má lộng say miền tối trở
Phượng tim ngời đắm nẻo thềm xơ
Hương nồng quẩn gió trăng màu nhớ
Luống đượm vòng mây liễu sắc chờ
Thường mộng giấc tim hoà nhịp thở
Sương mờ quyện rát bỏng nàng thơ

Thơ nàng bỏng rát quyện làn sương
Thở nhịp hoà tim giấc mộng thường
Chờ sắc liễu mây vòng đượm luống
Nhớ màu trăng gió quẩn nồng hương
Xơ thềm nẻo đắm ngời tim phượng
Trở tối miền say lộng má hường
Khờ mắt xoả lâng niềm đợi hướng
Mơ làn thắm dan đẫy tràn thương.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ÈO UỘT
[Thuận Nghịch độc]

Thương đẫm thuở lòng ran mãi nhớ
Lệ nhiều tuôn dỗi giận đời cay
Nường ơi nhạt úa nguồn yêu lặng
Ái hỡi xiêu mờ khúc luyến bay
Vương khổ dạ nhàu xa xót dậy
Rũ đau lời héo thảm thê đầy
Hương nguyền vỡ nát hoan nồng rụng
Dạ đắng thêm sầu lả khướt say

Say khướt lả sầu thêm đắng dạ
Rụng nồng hoan vỡ nát nguyền hương
Đầy thê thảm héo lời đau rũ
Dậy xót xa nhàu dạ khổ vương
Bay luyến khúc mờ xiêu hỡi ái
Lặng yêu nguồn úa nhạt ơi nường
Cay đời giận dỗi tuôn nhiều lệ
Nhớ mãi ran lòng thuở đẫm thương

HANSY

NỒNG MẶN

Thương nồng mặn hỡi êm lòng trải
Ngượng nhíu môi lời khẽ đượm cay
Nường xuyến gợi trao hồn đến quẩy
Phụng nhường khơi gửi mắt kề bay
Vương hoà quyện nhớ vần chan đẫy
Vướng dạt dào mong vận ghép đầy
Hương nghĩa ấm tình thơ khúc dậy
Phượng tô ngời cảnh ngọt ngào say

Say ngào ngọt cảnh ngời tô phượng
Dậy khúc thơ tình ấm nghĩa hương
Đầy ghép vận mong dào dạt vướng
Đẫy chan vần nhớ quyện hoà vương
Bay kề mắt gửi khơi nhường phụng
Quẩy đến hồn trao gợi xuyến nường
Cay đượm khẽ lời môi nhíu ngượng
Trải lòng êm hỡi mặn nồng thương.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ÊM ĐỀM
[Ngũ độ]

Quãng ái cùng nhau thoả một đời
Xin đừng nhạt sắc kẻo nguyền rơi
Ngàn năm mộng bướm gìn thơm gởi
Vạn buổi thề trăng giữ biếc ngời
Chớ để tim buồn đau dạ hỡi
Lâm vào cảnh xót tội người ơi
Hồng nhan lãng tử hoài ngâm ngợi
Vũ khúc tình yêu lịm phả lời

Vũ khúc tình yêu lịm phả lời
Nghê thường phảng phất bạn lòng ơi
Mùa hoan mãi nhé xin đừng vợi
Nẻo lạc hoài nha hãy tiếp ngời
Dẫu tháng mơ dài luôn phả đợi
Cho ngàn ước đượm chẳng hề rơi
Mầm thương rạng rỡ triền miên khởi
Quãng ái cùng nhau thoả một đời

HANSY

ANH NHÉ

Dù xa vẫn thắm ngọt trao đời
Dẫu sắc phai tàn ý chẳng rơi
Nụ ái luôn nồng thơm ngát khởi
Mầm yêu mãi đượm rỡ hoan ngời
Và say đắm mộng thêm lòng hỡi
Hãy lịm mê tình nữa dạ ơi
Để khúc ca hoài ngân phím đợi
Bài ca thảo lộng chứa chan lời

Bài ca thảo lộng chứa chan lời
Dệt quãng tình thơ rạng ánh ngời
Để phím hoan lành loang dạ hỡi
Cho làn hạnh phúc đẫm lòng ơi
Gìn hương đượm nhé đừng tan vợi
Giữ ái thơm nào chớ lặng rơi
Khúc nhạc tương phùng da diết khởi
Dù xa vẫn thắm ngọt trao đời.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ĐÊM TÀN KỶ NIỆM
[Ngũ độ]

Không vàng chẳng níu được người yêu
Dẫu lắm nồng thương thoả chuộng chiều
Bởi lẽ kim tiền thay vạn tiếng
Vầy nên khúc thệ đổi trăm điều
Ê chề ái cảm tàn hoang rụi
Ngán ngẫm ân tình ảo vọng khêu
Cứ mỗi đêm về than thở lặng
Khi mà kỷ niệm cũng mờ tiêu

Khi mà kỷ niệm cũng mờ tiêu
Quãng hận bao ngày mải miết khêu
Cứ ngỡ chung tình nên đượm nẻo
Dè đâu bội nghĩa khiến phai điều
Tình ơi mấy nữa đành trơ mộng
Ái hỡi vì đâu phải quạnh chiều
Rạn vỡ trong lòng câu tiếc rẻ
Không vàng chẳng níu được người yêu

HANSY

TÍM THẪM ÂN NỒNG

Chẳng hứa nhưng lòng đắm mãi yêu
Ước mơ sải bước dạo chung chiều
Và trao đến nẻo kia từng điệu
Sẽ gửi về bên ấy những điều
Dưới nguyệt mây sà hương mộng diễu
Bên thềm gió rủ sóng tình khêu
Đường mơ sánh quyện hồn thơ liễu
Ngõ ái say nồng điệp khúc tiêu

Ngõ ái say nồng điệp khúc tiêu
Làm cho quãng nhớ ngọt ngào khêu
Niềm mơ luyến dệt say ngàn kiểu
Ý mộng huyền xây bổng vạn điều
Rạng mắt tô ngời hoan sắc liễu
Cười môi điểm rỡ lộng hương chiều
Màu thương đượm hỡi tràn cung điệu
Chẳng hứa nhưng lòng đắm mãi yêu.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ĐÀNH SAO
[Giao cổ]

Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi
Bởi ái rời xa cõi mộng rồi
Khắc khoải cho nhiều âu cũng vậy
U sầu dẫu lậm thế mà thôi
Đường duyên bạt võ vàng hương sắc
Dã dượi thềm yêu bão gió bồi
Dẫu nghiệm tim người hay tráo trở
Sao đành kỷ niệm thả dòng trôi

Sao đành kỷ niệm thả dòng trôi
Mãi ước triền xưa thuở nguyệt bồi
Để phiến tơ hồng thơm lựng mãi
Cho nguyền Nguyệt lão ngát hoài thôi
Hương choàng toả rỡ ràng duyên kiếp
Lộng lẫy nguyền ân sắc dậy rồi
Mấy nữa mà mơ hoài quá vãng
Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi

HANSY

NIỀM TRÔI

Lặng lẽ em ngồi gạn lãng côi
Tình ơi đã lạc mấy cung rồi
Từ trăng độ ấy người im vội
Thuở gió xưa kìa ái lặng thôi
Tẻ nhịp lời êm nào chẳng trỗi
Sầu dây ý ngọt đó không bồi
Làm cho điệu lỡ chùng tê cội
Trải khúc trơ tàn phím rã trôi

Trải khúc trơ tàn phím rã trôi
Này môi hãy ngọt nét son bồi
Lời yêu luyến khẽ làm êm dội
Điệu ái ngân thầm sẽ ấm thôi
Dạ hỡi thềm mong đà nhớ nổi
Lòng ơi lối mộng lỡ thương rồi
Màu đêm trở lạnh sầu len gối
Lặng lẽ em ngồi gạn lãng côi.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

ĐƠN CHIẾC

Hạ mãn thu tàn lạnh buốt đông
Thầm thương lắm kẻ ái đâu nồng
Lu mờ lãng tử đành tim trống
Lỡ cỡ thuyền quyên vuột chỉ hồng
Ngõ phúc ê càng xuân rã mộng
Cung tình lụn bại nước rời sông
Gia đình chẳng vẹn làm sao sống
Con trẻ trời ơi chả được bồng

Con trẻ trời ơi chả được nồng
Tịt ngòi pháo nổ vứt ngoài sông
Nàng xuân õng ẹo sầu đan trống
Ả ái chua ngoa chẳng chịu hồng
Sớm khoái mơ hoài đâu biếc bổng
Khuya thèm thích suốt chả thơm nồng
Phòng loan tẻ ngắt đời vô vọng
Hạ mãn thu tàn lạnh buốt đông

HANSY

NHỚ NHUNG

Sương mù lạnh thế gợi màu đông
Quãng mộng chiều ơi có đượm nồng
Gió gợn ôm vòng khoang nắng lộng
Giông lùa quấn bện khóm mây hồng
Ngàn mong trải ngập đầy cơn sóng
Vạn nhớ giăng tràn kín bãi sông
Cõi dạ nghe thầm se sắt bỏng
Lòng mơ lãng gợi những êm bồng

Lòng mơ lãng gợi những êm bồng
Để khúc tương phùng xoã đắm sông
Điệu ái ngào thơm huyền mắt bỏng
Lời ân ngọt thắm diễm môi hồng
Niềm vui xoả đắm vần thơ bỏng
Ý rạng hoà say điệu hát nồng
Sải bước bên thềm nghe nhớ vọng
Sương mù lạnh thế gợi màu đông.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (558 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ›Trang sau »Trang cuối