Nếu những cây bút tích cực như Hmhiennhan cảm thấy bị bạc đãi phải rút lui, nhường chỗ cho nhiều tên Chí Phèo hổn láo như Biet_bay vào quậy phá thì Thivien sẽ ra sao nhỉ?Tỉnh mông đi Hiền Nhân ,chỗ đứng của bạn không phải ở đây.Bạn hãy chứng tỏ cho những kẻ ganh tỵ bạn biết bạn là ai đi.Hãy cho phép bạn bè vào đây giúp bạn nha.
Nơi phương xa em cô đơn trăn trở,
Ta thành đô nghe sầu lắng đêm dài,
Trong canh tàn chợ đợi buổi sớm mai,
Hy vọng đón mặt trời hồng rực rỡ