Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mục lục:
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bài thơ: Mưa xuân. Tác giả: Nguyễn Bính. Trình bày: Hoa Xuyên Tuyết.

Get this widget | Share | Track details

Link: http://www.esnips.com/nsdoc/54ee0986-90b1-4c40-8044-ff2956335e70/?action=forceDL
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Bài thơ: Người hàng xóm
Tác giả: Nguyễn Bính
Get this widget | Share | Track details
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Danh sách những bài thơ của tác giả Nguyễn Bính đã thu âm:

1. Chân quê http://thivien.net/viewpo...ID=ij6KVOw8Gx-x4Do3SXKIsQ
2. Cô lái đò http://thivien.net/viewpo...ID=es5xmupDMXcT9PM1NCwpeA
3. Ghen http://thivien.net/viewpo...ID=LRFnC3C9FSUau9X5dvShgw
4. Mắt nhung http://thivien.net/viewpo...ID=IvmB0j0DzATbHv8wRb6Wjw
5. Quê tôi http://thivien.net/viewpo...ID=-ppcy-NwEgOXXVu6L8-DqA
6. Thu rơi từng cánh http://thivien.net/viewpo...ID=iScHqGScrr8wt7FROp3Fmg
7. Xuân về http://thivien.net/viewpo...ID=sPi2GVEZDKiXIPp_3vAefw
8. Mưa Xuân http://thivien.net/viewpo...ID=87WDxxQnqsrM4QP5D1p5Bw
9. Người hàng xóm http://thivien.net/viewpo...ID=S3uBh8NU6oIs819c8VePRg
10. Hành phương nam http://thivien.net/viewpo...ID=rtygFSbZhuNkkAuqIpwHvA
11. Lòng mẹ http://thivien.net/viewpo...ID=cCBVAc44M8mDAKXu1YdG4A 
Bài thơ: Ghen
Tác giả: Nguyễn Bính

Get this widget | Share | Track details


Link download: http://www.esnips.com/doc...5d141535d/Ghen_NguyenBinh
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Bài thơ: Chân quê
Nhà thơ: Nguyễn Bính

Get this widget | Share | Track details


Link download: http://www.esnips.com/doc...558553/ChanQue_NguyenBinh
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bài thơ : Hành phương Nam
Tác giả: Nguyễn Bính
Người đọc: Nguyệt Thu

Get this widget | Share | Track details
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bài thơ: Lòng mẹ. Tác giả: Nguyễn Bính. Hoa Xuyên Tuyết đọc.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

link: http://www.esnips.com/nsdoc/600cf70d-0e6d-44a4-aff9-a659ff881ed5/?action=forceDL
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

http://vannghenamdinh.com/uploads/news/2010_11/nguyen_binh2a_1.jpg

1.Xóm ngự viên

http://www.youtube.com/wa...ch?NR=1&v=XGAAK1WoukI

2.Mưa xuân

http://www.youtube.com/wa...NIuog&feature=related

3.Những bóng người trên sân ga

http://www.youtube.com/wa...yQmNE&feature=related

4.Nhớ

http://www.youtube.com/wa...pDhho&feature=related

5.Xuân về

http://www.youtube.com/wa...jw6sc&feature=related

6.Lỡ bước sang ngang

http://www.youtube.com/wa...cOGEY&feature=related

7. Chân quê

http://www.youtube.com/watch?v=SPYJ0bV7tqM
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]