Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

vodanh1

:"Chúng ta không nên lo thơ đi vào hình thức này hay hình khác mà trước hết nên lo sao thơ phải nói lên được những tình cảm tư tưởng mới của thời đại,dù dùng bất cứ hình thức nào miễn là thơ diễn tả được đúng tâm hồn mới của ngày nay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PeHaMok

@@ k có ai trả lời à @@
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@PeHaMok

Thấy đúng thì thôi, chẳng trả lời
Lời hay phải nghĩ tới, suy lui
Như đanh đóng cột khi vang nói
Tựa sấm tan mây lúc cả cười.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]