Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
15.Mỗi ngày người ta lại tiến đến cõi vĩnh hằng một chút. (TTT)
Tôi thấy khác:

Mỗi ngày người ta lại tiến đến cõi hư vô một chút.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

19. Không gì sung sướng bằng hai người mê đắm nhau, lấy được nhau.(TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

20.Đồng tiền kiếm được dễ dàng, thường tiêu xài dễ dàng. Đồng tiền không cần kiếm vẫn có, thường tiêu xài như phá. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Thái Thanh Tâm đã viết:
19. Không gì sung sướng bằng hai người mê đắm nhau, lấy được nhau.(TTT)
Chưa chắc lắm
Lấy nhau rồi
Liệu còn đắm mê nhau
mấy ai sung sướng đến tóc đổi màu
KT 4.6.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

@ Khitieu:

Em ngẫm có phần từ hai bác đấy.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

21. Thiếu cái gì quý cái đó. Thừa cái gì rẻ rúng cái đó. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
21. Thiếu cái gì quý cái đó. Thừa cái gì rẻ rúng cái đó. (TTT)
Cái này là hệ quả của quy luật giá trị trong kinh tế học.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

22. Nơi nào vầng dương lặn, nơi ấy tối tăm. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Thái Thanh Tâm đã viết:
22. Nơi nào vầng dương lặn, nơi ấy tối tăm. (TTT)
Chuyện này cũ lắm lắm rồi
Có nơi chẳng có mặt trời quanh năm
Đèn sáng hơn cả trăng rằm...
KT 6.6.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

23. Mọi sự độc quyền đều kìm hãm sự phát triển. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối