Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
9. Tuổi trẻ không tự chủ, nhiều khi mất cả cuộc đời.(TTT)
Tự Chủ

Nhiều khi ta tự chủ
Lại mất cả chì, chài.
Cho nên ta tự nhủ
Cứ mặc dòng mà trôi.
Vừa trôi vừa tự sự:
Có đúng ta là người?
Cuối cùng ta tự xử:
Ta mãi là ta thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

10. Thế giới này luôn luôn bị chi phối bởi thiên nhiên và các vĩ nhân. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

11.Trong tình yêu, càng cho nhiều càng nhận lắm và nhiều khi nhận lại nhiều hơn cho. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

 12.Mọi sự thái quá đều không tốt. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
 12.Mọi sự thái quá đều không tốt. (TTT)
Câu này thì không phải của TTT. Các cụ ta nói từ lâu rồi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Thái Thanh Tâm đã viết:
11.Trong tình yêu, càng cho nhiều càng nhận lắm và nhiều khi nhận lại nhiều hơn cho. (TTT)
Kẻ được nhận nhiều thường coi thường kẻ cho, kẻ cho yêu nhiều và yếu thế hơn kẻ nhận trong tình yêu
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Thái Thanh Tâm đã viết:
9. Tuổi trẻ không tự chủ, nhiều khi mất cả cuộc đời.

(TTT)
Tuổi già không tự chủ nhiều khi mất nốt...cuối cuộc đời.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Phượng Hoàng viết:

Tuổi già không tự chủ nhiều khi mất nốt...cuối cuộc đời.

...

Tuổi già còn gì mà mất hở Phượng ơi ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Tuổi già không tự chủ - Mất hết tiếng cả đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Baba Yaga đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
11.Trong tình yêu, càng cho nhiều càng nhận lắm và nhiều khi nhận lại nhiều hơn cho. (TTT)
Kẻ được nhận nhiều thường coi thường kẻ cho, kẻ cho yêu nhiều và yếu thế hơn kẻ nhận trong tình yêu
Khi nào cần so sánh cho, nhận, ít, nhiều... ta nên tham khảo các sách chính thống viết về kinh doanh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối