Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

127. Chả mấy chốc biển chỉ còn nước.(TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

128. Không chỉ có rau ngót mới ngót (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

129. Có sức khỏe có thể có nhiều thứ. Không có sức khỏe chắc chắn không có gì.(TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

130. Khi trẻ bung sức kiếm tiền. Lúc già tung tiền níu giữ sức.

TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

131.Không phải ai cũng làm chủ được cái dạ dầy của mình. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

132. Vết thương tinh thần của người già rất lâu thành sẹo. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

133.Thi thố với thiên hạ, thể thao Việt Nam chỉ trông cậy vào chị em chân yếu tay mềm và những người giời bắt đui què mẻ sứt.(TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

VẪN LÀ BÁC ĐẤY Ư?...
Vẫn là bác THÁI ngày xưa
Dáng THANH phong độ như chưa biết già
Cái TÂM sáng tựa trăng ngà
Chân tay cơ bắp ai qua KHOẺ bằng
Sao KHÔNG nghĩ chuyện "loằng nhằng"
Kiếm cô bồ nhí đì đoằng cho vui!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Thái Thanh Tâm đã viết:
132. Vết thương tinh thần của người già rất lâu thành sẹo. (TTT)[/quote]

VẾT THƯƠNG TINH THẦN CỦA TRẺ CON ĐƯỢC CHỬA BẰNG KẸO
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Minh Bình đã viết:
VẪN LÀ BÁC ĐẤY Ư?...
Vẫn là bác THÁI ngày xưa
Dáng THANH phong độ như chưa biết già
Cái TÂM sáng tựa trăng ngà
Chân tay cơ bắp ai qua KHOẺ bằng
Sao KHÔNG nghĩ chuyện "loằng nhằng"
Kiếm cô bồ nhí đì đoằng cho vui![/quote]

@ Minh Bình

Vẫn là tôi lão Thái đây
Vẫn như xưa cứ ngơ ngây suốt đời
Thái tôi mắt cũng già rồi
Nhìn bồ hoá vợ đứng ngồi không yên
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] ›Trang sau »Trang cuối