Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Thái Thanh Tâm đã viết:
Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
.
Cũng có lúc phải đi vòng trên đường thẳng.
Nghe cũng hay hay. Phượng Hoàng phân tích hộ cái. (TTT)
@Anh Tâm! Nói theo Khỉ thì...là: người chân vòng kiềng đi dưới giao thông hào :D
        
Nói theo Vịt thì....là: nóng quá chạy loanh quanh đi tìm bia...hơi

 Và theo em thì....là: muốn nhưng không chắc có được không nên cứ ...vòng vo cho bớt ...lo:P
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
4.Thế giới này vừa chật hẹp vừa mênh mông. Vừa cực kỳ trì trệ, vừa cực kỳ biến động.(TTT)
Cái này, chủ nghĩa duy vật biện chứng nâng lên tổng quát hơn nhiều, nó gọi là "sự thống nhất của các mặt đối lập".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
.
Cũng có lúc phải đi vòng trên đường thẳng.
Nghe cũng hay hay. Phượng Hoàng phân tích hộ cái. (TTT)
@Anh Tâm! Nói theo Khỉ thì...là: người chân vòng kiềng đi dưới giao thông hào :D
        
Nói theo Vịt thì....là: nóng quá chạy loanh quanh đi tìm bia...hơi

 Và theo em thì....là: muốn nhưng không chắc có được không nên cứ ...vòng vo cho bớt ...lo:P
Em nghĩ đi vòng để tránh ổ gà hoặc tránh vũng nước... đại loại là thế.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

5. Lịch sử loài người không một phút giây ngừng tranh quyền , đoạt lợi.(TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Trăng Ngọc đã viết:
Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
.
Cũng có lúc phải đi vòng trên đường thẳng.
Nghe cũng hay hay. Phượng Hoàng phân tích hộ cái. (TTT)
@Anh Tâm! Nói theo Khỉ thì...là: người chân vòng kiềng đi dưới giao thông hào :D
        
Nói theo Vịt thì....là: nóng quá chạy loanh quanh đi tìm bia...hơi

 Và theo em thì....là: muốn nhưng không chắc có được không nên cứ ...vòng vo cho bớt ...lo:P
Em nghĩ đi vòng để tránh ổ gà hoặc tránh vũng nước... đại loại là thế.
Nôm na như Trăng Ngọc lại hoá hay hơn . (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

6. Sinh vật nói chung và loài người nói riêng, vừa tuyệt đối khác nhau, vừa tuyệt đối giống nhau.(T T T)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

7.  Làm cho rất nhiều người thấy sung sướng khi được mang tiền cho vào túi mình, người đó thực sự là một tài năng lớn.(Thái Thanh Tâm)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

8. Có bốn điều vô hạn: Lòng mẹ, vũ trụ, tư duy và lòng tham của con người. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Theo Albert Einstein, nhà vật lý người Đức sáng lập thuyết tương đối, thì chỉ có cùng lắm là hai thứ vô hạn:

Only two things are infinite, the universe and human stupidity and I'm not sure about the former.

Chỉ có hai thứ vô hạn, vũ trụ và sự ngu ngốc của con người nhưng tôi không dám chắc về cái trước.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

9. Tuổi trẻ không tự chủ, nhiều khi mất cả cuộc đời.(TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối