Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

thangdien_no1

Chén nào đưa hết luyến thương
CHén nào đưa hết đoạn trường nhơ nhau
Rót chầm chậm uống mau mau
Cho vơi tình nhớ, cho đau tình buồn
Uống thời cứ uống say luôn
Sao không say đến ngọn nguồn phận duyên
Này thuyền quyên hỡi thuyền quyên
Say em say hết lời nguyền muôn năm
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cương Mống

Chén này,chén nữa,chén nữa nữa...
Uống để cho vơi những lỗi sầu
Rượu đã cạn mà sầu chẳng vơi
Sầu u uất cho lòng thêm tuỉ
Sầu này xin nói cùng trăng tỏ
Hỏi trăng có thấu lòng chi kỷ
Hay chỉ soi nên một bóng hình
ta muốn xé nát mảnh trời yên ả
để giông tố tràn về xối xả
quấn ta đi về phía chân trời
nơi có em , người tôi yêu dấu
        cương mống
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luongnguyen121984

Sầu sầu sầu uống cho say
Say rồi say nữa có hay còn sầu
Buồn buồn buồn dù rất sâu
Khi đã không tỉnh biết đâu còn buồn
Chỉ riêng lệ vẫn rơi tuôn
Tim anh tỏa những nguồn yêu thương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]