Tên bài thơ: Say rượu thơ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:43
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoNước Nam lấy rượu dụng lễ-nghi
Ít chén hãy con phân-nhơn-nghĩa,
Nhiều thì hự - hẹ lại sân si,
Anh em tay dắc ra cửa ngõ,
Đường cái không đi đạp hàng rào,
Trẻ nhỏ đến coi cười hả-hả,
Người lớn sợ e lấy vôi ghi.
Cười thay đứa dại khéo mua sầu.
Khuyên đừng uống rượu chẳng tốt đâu,
Một chén hảy còn phân tử-tế,
Hai ve rồi lại nói câu-mâu;
Mắt kia trợn-trạc như mắt khỉ,
Môi nó phều-phào tợ môi trâu,
Lẽo-lẽo nước trong mà độc-địa!
Nuốt vào khỏi cổ lại nhức đầu!

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.