Trang trong tổng số 13 trang (126 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Van Batio

Bụi dị

Đi bụi trong tâm trí
Viết nhiều chuyện dị nghi
Sa chân chốn mị thành
Dùng vật thực của ma

Ngắm tiên nga liễu dữ
Lẫy nhịp trên khung hình
Ôm vòng quay roulette
Suy luận tình tử sinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Thuyết thuỳ quang

Thuyết thuỳ quang dựng ở bờ xa
Treo hoang têu diện lãm cao toà
Thuyết sa hình dặm phiên ảo điểm
Gọi trùng vây triện đá cơ đồ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Mộng trong đá

Giữa đàng sa chân
Tìm tâm trong tưởng
Tìm mộng trong đá
Giũ mộng mù sương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Không trú xứ

Họ bảo tôi hãy ra khỏi trú xứ
Nhưng điều này thật vô lý
Trước nay tôi không hề có trú xứ
Tôi luôn sống trong lung khởi không gian
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Words on a gravestone

Travellers, mark my words
This place is not foreign to us all
I used to be like you
You will be like me one day
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Thi tức

Miền tức tối, thiên đan u sầu
Màu chân mây rạn vỡ ra ma
Tôi không thấy có ai kham nổi
Dòng thi tức trở lui khắp mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Vô tích

Người đến từ vô tích
Chẳng thấy đâu là bờ
Đi mãi đến muôn năm
Còn lại dấu chân trần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Thi ca hột mít

Thi ca vốn dĩ tầm ruồng
Bình sinh rớt hột cởi truồng tắm mưa
Thét gào rũ rượi đung đưa
Bù qua sớt lại đánh lừa mọi điên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Tuý hình

Tôi vốn không ở trong thực tại
Ngôi nhà tôi dát bằng lưu linh
Thoảng hương hoa diên xà nồng tựu
Giọt tràng an trở khắp mọi mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Van Batio

Phiếm cung

Làm thơ trên phiếm cung
Uống rượu tình tràng an
Say một giấc thuyền đài
Phàm luận mộng lưu lyTuý diệu 1

Tuý diệu hà sa thu
Phụng thể trên cao lầu
Dặm trường ai đang ngủ
Nghe miền vọng tâm tưTuý diệu 2

Tuý diệu hà sa
Phụng thể cao lầu
Dặm trường cơn mộng
Vọng miền tâm tư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (126 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối